Krediyi Erken Kapatırsam Ne Olur?

Yayınlanma Tarihi: 20 Şubat 2023Güncellenme Tarihi: 27 Kasım 2023

Krediyi Erken Kapatırsam Ne Olur?

Herhangi bir bankadan ya da kuruluştan kredi kullanılırken kredinin kaç ay vadeyle hangi periyotta ödeneceği ve ödeme tutarının ne kadar olduğu yapılan sözleşme ile netleştirilir. Ödeme zamanı geldiği zaman kredi taksit ödemelerini gerçekleştirmek krediyi kullanan kişinin yasal yükümlülüğüdür. Kullanılan kredinin vade bitiş tarihinden önce tamamen kapatılmasıysa krediyi erken kapama olarak adlandırılır.

Kredi - BannerKredi - Banner

Krediyi Erken Ödemek Avantajlı mıdır?

İhtiyaç kredisi ya da konut kredisi gibi çeşitli bireysel krediler kullanan bireyler zaman zaman kredilerini erken ödemeyi tercih edebilirler. Bu da “Kredi erken kapatmak avantajlı mı?” sorusunu beraberinde getirir.

Kredinin erken ödenmesi mevcut taksit tutarının taksit tarihinden önce ödenmesi şeklinde olabileceği gibi birden fazla taksitin toplu şekilde taksit tarihlerinden önce ödenmesi, yani kredi ara ödeme şeklinde de olabilir. Bu tür durumlarda ödemenin taksit tarihinden önce yapılması, ödenecek faiz miktarının azalmasını ve buna bağlı olarak krediyi kullanan kişinin daha az ödeme yapmasını sağlayabilir. Erken ödeme durumunda elde edilecek kazancın kredi erken ödeme hesaplama işlemi yapılarak öğrenilmesi mümkündür.

Diğer bir seçenek ise kredi borcunun tamamının vade bitim tarihinden önce ve tek seferde ödenmesi, yani kredi borcunun erken kapatılmasıdır. Bu durumda da ödenecek faiz miktarının düşmesi ve avantaj sağlanması mümkündür. Kredinin erken kapatılması hâlinde ödenmesi gereken toplam rakam ve elde edilecek kazanç kredi erken kapama hesaplama işlemiyle öğrenilebilir. Erken kapama hesaplama sonucu elde edilen rakamın yalnızca hesaplamada kullanılan tarih için geçerli olduğu unutulmamalıdır.

Kredi bakiyesinin erken ödenmesi konusunda faiz indirimi söz konusu olmakla birlikte durum kredi kartı borcu konusunda biraz daha farklıdır. Kredi kartı bir kredili ürün olarak her müşteri özelinde belirli bir limit tanımlandıktan sonra kullanıma sunulur. Kredi kartı ile yapılan harcamalar aylık olarak kesilir ve kişinin kredi kartı borcu ödeme işlemini gerçekleştirebilmesi için hesap kesim ile son ödeme tarihi arasında genellikle 10 gün vardır.

Kişinin ekstre bakiyesi yalnızca dönem içi alışveriş ve taksitli işlemlerden oluşuyorsa kredi kartı borcu kapama son ödeme tarihinde dahi yapılsa faiz işlemez. Erken ödenen kredi kartı borcu bu noktada bir avantaj sağlamaz. Ancak nakit çekim ya da önceki dönemlerden devreden borç olması hâlinde kredi kartı borcunun erken ödenmesi kişinin daha az faiz ödemesini sağlayan bir avantaja dönüşebilir.

Erken Kredi Ödeme İndirimi Nedir?

Kredi erken ödeme indirimi temelde kredi bakiyesini erken kapamak isteyen kişilere bankalar ya da finansal kuruluşlar tarafından uygulanan özel bir indirim değildir. Yani bankaların ya da finansal kuruluşların kredi dosya masraflarından ya da vergi giderlerinden herhangi bir şekilde feragat etmesi ve kredisini erken kapamak isteyen müşterilerine bir erken ödeme indirimi yapması söz konusu değildir.

Erken ödeme indirimi olarak adlandırılan tutar aslında kredi erken kapama işlemi yapılırken kredi faizinin henüz ödenmemiş ve zamanı gelmemiş olan kısmının işleme alınmaması sonucu ortaya çıkar. Diğer bir deyişle erken ödeme indirimi aslında kredi bakiyesi erken kapatıldığı için müşteriden tahsil edilmeyen faiz miktarıdır.

Hangi Krediyi Erken Ödemenin Cezası Vardır?

Erken ödeme cezası kredi bakiyesinin vadesinden önce toplu olarak kapatılması noktasında ortaya çıkmakla birlikte ihtiyaç ve taşıt kredilerinde erken ödeme cezası yoktur. Yalnızca konut finansmanlı kredilerde ödeme planı dışında ara ödeme ya da toplu ödeme yapıldığı durumlarda erken ödeme cezası uygulanabilir. Bunun nedeni kredi borcunun erken kapatılması nedeniyle kredi veren bankanın ya da finansal kuruluşun faiz gelirlerinde düşme olmasıdır.

Bu kapsamda erken ödeme cezası, erken ödenen tutarın kalan vadesi 36 aydan fazla olmayan kredilerde %1’den ve kalan vadesi 36 aydan fazla olan kredilerde %2’den fazla olamaz.

Etiketler: İhtiyaç Kredisi

Yazar: TeklifimGelsin