Çerez Bilgilendirme Metni

Tenk Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Anonim Şirketi (“TeklifimGelsin” veya “Şirket”), veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun(Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında bu metni hazırlamıştır.

Bu Çerez Aydınlatma metninin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

Çerez Türleri

Sürelerine Göre Çerez Türleri

 • Oturum Çerezleri : Oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir.
 • Kalıcı Çerezler: Bu çerezler sizler silene kadar veya yok olma gününe bağlı olarak tarayıcınız tarafından otomatik olarak silinene kadar sabit sürücünüzde kalan çerezlerdir.

Kullanım Amaçlarına Göre Çerez Türleri

 • Zorunlu Çerezler : Bu tarz çerezler web sitesinin işleyişi için zorunludur ve kapatılamaz. Bunlar genellikle sizin gizlilik tercihlerinizi tutmak veya sisteme girerken ya da bir form doldururken girdiğiniz verileri kullanmak amacıyla güncellenirler. Tarayıcınızı bu çerezleri engellemek veya sizi uyarması için güncelleyebilirsiniz, fakat sitenin bazı parçaları çalışmayabilir. Bu çerezler kişisel bilgi içermezler.
 • Performans Çerezleri : Bu çerezleri sitenin ziyaretçi sayılarını ve trafiğini anlamak için kullanırız, böylece sitemizin performansını ölçebilir ve iyileştirebiliriz. Bunlar bizim hangi sayfaların en çok ya da en az kullanıldığını anlamamıza ve ziyaretçilerin sitede nasıl hareket ettiklerini görmemize yardımcı olur. Bu çerezlerin topladığı bilgiler kişisel olarak değil topluca anonim olarak işlenir. Eğer bu çerezlere izin vermezseniz, sizin sitemizi ne zaman ziyaret ettiğinizi bilemeyiz.
 • Fonksiyonel Çerezler : Bu çerezler sitenin daha fonksiyonel ve kişiselleştirilmiş olmasına olanak sağlar. Bizim tarafımızdan veya sayfalara eklediğimiz 3.parti servis sağlayıcıları tarafından güncellenebilirler. Eğer bu çerezlere izin vermezseniz bu servislerin bazıları veya tümü düzgün çalışmayabilir.
 • Pazarlama Çerezleri : Bu çerezler reklamcılık alanındaki iş ortaklarımız tarafından kullanılabilirler. Bu reklam şirketleri sizin ilgi alanlarınıza göre profilleme yapabilir ve diğer gezindiğiniz web sitelerinde sizin ilginizi çekebilecek reklamları size gösterebilirler. Doğrudan kişisel bilgi saklamazlar, fakat sizin tarayıcıdaki ve internet cihazınızdaki sizi tanımlayan tekil kimliği kullanırlar. Eğer bu çerezlere izin vermezseniz, daha az hedefli pazarlamaya mazur kalırsınız.

Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar

Web sitesi üzerinde kullanılmakta olan ve aşağıdaki tabloda detayları verilen bazı çerezler kişisel veriler içermektedir. Bu çerezlerin kullanımına onay vermeniz durumunda açık rızanız dahilinde bazı kişisel verileriniz yurtdışındaki iş ortaklarımıza aktarılır.

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Hukuki Sebepler

 • Zorunlu Çerezler : Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanunun 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.
 • Performans Çerezleri : Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.
 • Fonksiyonlar Çerezler : Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.
 • Pazarlama Çerezleri : Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız ve İlgili Kişilerin Talepleri

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

İnternet sitemizde kullanılan çerezler yoluyla kişisel verileri işlenen ilgili kişiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ne göre aşağıdaki adrese veya e-posta adresine yazılı olarak iletebilirler.

Adres : Nokta Ankara, Ümit Mahallesi 2467. Cad. No:1B İç Kapı No:32, B Blok, 06810 Çankaya/Ankara

E-posta Adresi : info@teklifimgelsin.com

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

İnternet sitemizde istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Değişiklikleri kaydet” butonuna tıklayınız.

Bunun yanı sıra, tarayıcı ayarları aracılığıyla da kısmen kontrol sağlanabilmektedir. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org adresinden ulaşmak mümkündür. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz :

Bunun dışında;

 • Google Analytics tarafından yönetilen Çerezler’i kapatmak için şu linke tıklayınız

 • Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için şu linke tıklayınız

 • Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler şu link üzerinden yönetilebilir.

 • Mobil cihazlar üzerinden çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

Son güncelleme tarihi: 28/03/2024

İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

IDÇerez AdıÇerez Sağlayıcı(Domain)Çerez TürüÇerez SüresiÇerez Tanımı
1__cf_bm.useinsider.comZorunlu10 DakikaCloudflare'nin bot ürünleri, sitenizi kötü botlardan korumak için otomatik trafiği tanımlar ve azaltır. Cloudflare, __cf_bm tanımlama bilgisini, Bot Yönetimi veya Bot Dövüş Modu tarafından korunan Müşteri sitelerine erişen Son Kullanıcı cihazlarına yerleştirir. Bu bot çözümlerinin düzgün çalışması için __cf_bm tanımlama bilgisi gereklidir.
2cookiespool_consentteklifimgelsin.comZorunlu6 ayWeb sitesinde kullanılan çerezler için Cookiespool aracılığıyla ziyaretçiden alınan açık rıza seçimlerini saklamak için kullanılır.
3_ga.teklifimgelsin.comPerformans400 günBu çerez Google Analytics tarafından kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır.
4_ga_*.teklifimgelsin.comPerformans400 günBu çerez Google Analytics tarafından kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır.
5_gid.teklifimgelsin.comPerformans1 günKullanıcının internet sitesini nasıl kullandığına dair veriler oluşturmak için benzersiz bir ID/kimlik kaydetmeye yarar.
6AnalyticsSyncHistory.linkedin.comPerformans30 günBelirlenmiş Ülkelerdeki kullanıcılar için lms_analytics çereziyle ne zaman senkronizasyon gerçekleştiğine ilişkin bilgileri depolamak için kullanılır.
7lidc.linkedin.comFonksiyonel1 günGömülü hizmetlerin kullanımını izlemek için sosyal ağ hizmeti LinkedIn tarafından kullanılır.
8li_sugr.linkedin.comFonksiyonel90 günLinkedIn tarafından gömülü hizmetlerin kullanımını izlemek için kullanılır.
9_gcl_au.teklifimgelsin.comPazarlama90 günDönüşümleri depolamak ve izlemek için kullanılır.
10_ttp.tiktok.comPazarlama390 günReklam kampanyalarınızın performansını ölçmek ve iyileştirmek ve kullanıcının TikTok'taki deneyimini (reklamlar dahil) kişiselleştirmek için.
11IDE.doubleclick.netPazarlama400 günBu çerez, DoubleClick/Google Marketing Suite'teki reklam kampanyalarının hedeflenmesi, analiz edilmesi ve optimizasyonu için kullanılır.
12_fbp.teklifimgelsin.comPazarlama90 günFacebook tarafından, üçüncü taraf reklamcılardan gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak için kullanılır.
13_tt_enable_cookie.teklifimgelsin.comPazarlama390 günBu çerez, reklamlarımızı optimize etmemize yardımcı olmak için web sitenizin etkinliğini izlemenin bir aracı olarak kullanılır.
14_ttp.teklifimgelsin.comPazarlama390 günReklam kampanyalarınızın performansını ölçmek ve iyileştirmek ve kullanıcının TikTok'taki deneyimini (reklamlar dahil) kişiselleştirmek için.
15bcookie.linkedin.comPazarlama365 günLinkedIn tarafından gömülü hizmetlerin kullanımını izlemek için kullanılır.
16UserMatchHistory.linkedin.comPazarlama30 günBu çerezler, LinkedIn tarafından reklam amaçları için ayarlanır: daha alakalı reklamların sunulabilmesi için ziyaretçileri izlemek, kullanıcıların 'LinkedIn ile Başvur' veya 'LinkedIn ile oturum aç' işlevlerini kullanmasına izin vermek, ziyaretçilerin nasıl kullandığı hakkında bilgi toplamak sitesi vb.
17bscookie.www.linkedin.comPazarlama365 günLinkedIn tarafından gömülü hizmetlerin kullanımını izlemek için kullanılır.
18test_cookie.doubleclick.netPazarlama6 dakikaBu çerez, web sitesi ziyaretçisinin tarayıcısının çerezleri destekleyip desteklemediğini belirlemek için DoubleClick (Google'a aittir) tarafından ayarlanır.
19receive-cookie-deprecation.doubleclick.netPazarlama180 günChrome tarafından kolaylaştırılan test dönemi başlamadan önce çerezi ayarlamaya yarar.
20lo-uid.teklifimgelsin.comPazarlama400 günBenzersiz bir kimlik kullanarak ziyaretçiyi tanımlar. İlgili oturumlar, etkinlikler ve görüşmeler bu kimliği kullanan tek bir ziyaretçiye bağlanır.
21lo-visits.teklifimgelsin.comPazarlama400 günBir ziyaretçinin benzersiz oturumlarının sayısını tutar.
Tenk Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Anonim Şirketi