TeklifimGelsin Kullanıcı Sözleşmesi

 1. Taraflar ve Tanımlar

  İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca kurulmuş ve mevcudiyetini sürdüren bir anonim şirket olan, Ankara Ticaret Sicili’ne 454815 sicil numarası ile kaydedilmiş bulunan ve Ümit Mahallesi, Ankaralılar Caddesi, Nokta Ankara, B Blok, Kat: 14, Ofis Numarası: 32 Çankaya/Ankara adresinde bulunan Tenk Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Anonim Şirketi ("TeklifimGelsin") ile teklifimgelsin.com internet sitesi (“Website”) kullanıcısı ( “Kullanıcı”) arasında, Kullanıcı'nın Website’yi kullanmasına yönelik olarak ve Website'nin Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

  İşbu Sözleşme, Taraflarca imzalandığı/onaylandığı tarihte yürürlüğe girer ve Kullanıcı’nın TeklifimGelsin üyeliği devam ettiği müddetçe yürürlükte kalır.

  “TeklifimGelsin” Tenk Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Anonim Şirketini,

  “Kullanıcı” TeklifimGelsin’e ait Websitesi ve/veya mobil uygulama üzerinden sunduğu ürün ve/ veya hizmetlerden işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan 18 yaşından büyük, 18 yaşının altında, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmaması halinde ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilen gerçek ve/veya tüzel kişileri,

  “Üyelik Bilgileri” Kullanıcı’nın Mobil Uygulama’ya veya TeklifimGelsin internet sitesine üye olmak ve TeklifimGelsin hizmetlerinden faydalanmak için paylaştığı bilgilerini,

  “Uygulama” https://teklifimgelsin.com/ internet sitesini ve IOS /Android tabanlı TeklifimGelsin Mobil Uygulamasını,

  “Sözleşme” işbu TeklifimGelsin Kullanıcı Sözleşmesini,“İş Ortağı” Kullanıcı’nın Mobil Uygulama ve/veya Websitesi üzerinden gerçekleştirdiği işlemlere ve TeklifimGelsin Hizmetleri kapsamında sunulan imkânlara ilişkin ürün ve/veya hizmetleri sunan TeklifimGelsin’in anlaşmalı olduğu Üye İşyerlerini,

  “Ürün ve Hizmetler” Mobil Uygulama ve/veya Websitesi üzerinden Kullanıcı’nın yedi gün yirmidört saat ulaşabileceği, TeklifimGelsin ve/ veya İş Ortakları tarafından sunulan; TeklifimGelsin Kredi Karnesi, banka kredileri, kredi kartları/diğer fırsatları, finansal kuruluşların çeşitli ürünleri veya ileride sunulacak olan her türlü ürün ve hizmetleri,

 2. Sözleşmenin Konusu

  İşbu Sözleşmenin konusu TeklifimGelsin tarafından Kullanıcı’ya sağlanan TeklifimGelsin Kredi Karnesi, banka kredileri, kredi kartları/diğer fırsatları, finansal kuruluşların çeşitli ürünleri hizmetlerine (“Hizmet”) bağlı olarak TeklifimGelsin’in ve Kullanıcı’ların hak ve yükümlülüklerini belirlenmesinden ibarettir. Kullanıcı, “Üyelik Sözleşmesi” ve “Aydınlatma Metni”ni okuyup onaylamadan, Websitesi üzerinde hizmet almaya devam edemeyecektir.

 3. Hizmet Kullanım Koşulları

  Kullanıcı, hizmetlere teklifimgelsin.com adresinden veya Mobil Uygulama üzerinden ulaşabilecektir.

  Kullanıcı, TeklifimGelsin ürün ve hizmetlerin sunulması için gerekli olan veya mevzuat kapsamında gerekli olan bilgileri sağlaması gerektiğini bu bilgilerin sağlanmaması halinde TeklifimGelsin ürün ve hizmetlerinden yararlanamayacağını kabul eder.

  18 yaşının altındaki kişiler, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Aksi durum gerçekleşecek, yapılan tüm işlemler geçersiz sayılacaktır.

 4. TeklifimGelsin’in Hak ve Yükümlülükleri

  İşbu Sözleşme ile TeklifimGelsin, sunduğu hizmetlerin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlaması amacıyla Kullanıcılar’ın aleyhine olmamak kaydıyla her zaman Kullanıcılar’a bildirim yapmaksızın Sözleşme üzerinde tek taraflı olarak değişiklik yapma ya da tadil etme hakkını haizdir. Bu değişikliklerin Websitesi üzerinde yayınlanmasıyla birlikte değişikliğe konu sözleşme maddeleri Taraflar için bağlayıcı olacak ve Kullanıcı, değişikliklerin Web sitesinde yayınlanmasından sonra Web sitesini veya Uygulamayı kullanmaya devam etmesi durumunda yapılan değişiklikleri kabul etmiş olarak kabul edilecektir.

  TeklifimGelsin, verilen hizmet kapsamında başka Web sitelere veya uygulamalara yapılan yönlendirmeler sırasında yönlendirilen sayfaların ve uygulamaların güvenliği ve doğruluğu garanti etmemektedir. Yönlendirilen Web sitelerde ve uygulamalarda bulunan içerik, görsel ve bilgiler o Web sitesinin veya uygulamanın sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğabilecek herhangi bir maddi veya manevi zarardan TeklifimGelsin sorumlu tutulamaz.

  TeklifimGelsin, bankalar tarafından Kullanıcılara gösterilmek üzere iletilen oran, miktar ve hizmet kapsamındaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemektedir. Bu kapsamda kullanıcıların karşılaşabileceği maddi ve manevi zararlardan TeklifimGelsin sorumlu değildir.

  TeklifimGelsin verilen hizmeti önceden haber vermeden durdurma, iptal etme ve bu hizmet kapsamında saklanan verileri silme hakkına sahiptir. Bu hak kapsamında TeklifimGelsin’in kullanıcılar karşısında bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

  TeklifimGelsin, Webstiesi veya Uygulama üzerinde yer alan reklam ve bilgilendirici içeriklerden sorumlu değildir. TeklifimGelsin, Websitesi veya Uygulama içinde yer alan reklam ve içeriklerin sahibi üçüncü şahıs firmalardan ötürü meydana gelebilecek maddi ve manevi zararlardan sorumlu tutulamaz.

  TeklifimGelsin, Kullanıcılara sağladığı hizmetler üzerinde yasaların izin verdiği çerçevede değişiklik yapma, askıya alma veya yeni hizmetler sunmaya başlayabilir.

  TeklifimGelsin verilen hizmeti önceden haber vermeden durdurma, iptal etme ve bu hizmet kapsamında saklanan verileri silme hakkına sahiptir. Bu hak kapsamında TeklifimGelsin’in kullanıcılar karşısında bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

  TeklifimGelsin, Kullanıcılar’ın işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın mobil uygulamayı kullanmaktan ve üyelik haklarına erişimden men edebilir, üyeliği askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.

  TeklifimGelsin, Kullanıcı tarafından TeklifimGelsin’e iletilen veya Websitesi veya Uygulama üzerinden verdiği hizmete ilişkin sağladığı bilgi ve içeriklerin doğruluklarını ve hukuka uygun olduğunu garanti etmemekte ve bu kapsamda Kullanıcılarına karşı bir sorumluluğa sahip değildir. TeklifimGelsin, söz konusu bilgiler sebebiyle ortaya çıkabilecek hiçbir zarardan sorumlu değildir.

  TeklifimGelsin, Website’nin veya Uygulama’nın kullanılması sırasında oluşacak arıza, hata, eksiklik, kesinti, virüs, mücbir sebep sonucu meydana gelen zarar ve ziyan dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişiler ve Website ve Uygulama’nın Kullanıcılar’ının işlem ve fiillerinden ve sair eylemlerden, bu Website’de ve Uygulama’da yer alan bilgi ve görsellerden dolayı hiçbir şekil ve surette sorumlu değildir. TeklifimGelsin tarafından veya TeklifimGelsin’in anlaşmalı olduğu üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ve uygulama üzerinde yapılan onarım ve güncelleme gibi durumlarda da TeklifimGelsin doğmuş ve doğabilecek zarar ve kar kayıplarından sorumlu tutulamaz.

 5. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

  Kullanıcı, TeklifimGelsin üzerinden alacağı hizmet kapsamında verdiği kullanıcı bilgilerinin sorumluluğunu kabul etmektedir. Bu kapsamda bilgilerin tutarsız ve yanlış olması durumunda doğabilecek zararlardan kullanıcı sorumludur. TeklifimGelsin bu bilgilerin doğruluğunu teyit etme sorumluluğunda değildir.

  Kullanıcı, alacağı Hizmet kapsamında TeklifimGelsin tarafından talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz vermeyi taahhüt eder. Paylaşılan bilginin içeriği ve doğruluğuna bağlı olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar TeklifimGelsin tarafından Kullanıcı’ya iletilecek ve/veya rücu edilecektir.

  TeklifimGelsin, yürürlükteki mevzuata uyumu sağlamak adına herhangi bir zamanda Kullanıcı’dan ek bilgi, belge veya onay talep edebilecek olup Kullanıcı TeklifimGelsin Hizmetleri’nden yararlanmak için bu talepleri yerine getireceğini kabul eder.

  Kullanıcı alacağı hizmet kapsamında Websitesi üzerinde tarafına yöneltilen ve verilen hizmetin arttırılması amacıyla istenen bilgileri eksiksiz ve doğru cevaplamayı taahhüt eder. Verilen bu cevap ve bilgiler kapsamında alacağı banka tekliflerinden TeklifimGelsin’i sorumlu tutmayacaktır.

  Mobil uygulamanın kullanıldığı mobil cihazın; tüm yazılımlarını (işletim sistemi dahil olmak üzere) güncel tutma ve mobil cihazı en güncel AntiVirüs ve AntiSpyWare programlarıyla yetkisiz erişimlere karşı koruma, şifre bilgilerine internet üzerinden kendisi dışındaki kişilerin erişmesini engellemek için mobil cihazın güvenliğini temin etme gibi mobil cihazın yetkisiz erişimlere karşı güvenliğine ilişkin tüm teknik tedbirlerin alınması münhasıran Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Böyle bir durumda Kullanıcı, tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacak ve TeklifimGelsin’e bu kapsamda herhangi bir talep iletemeyecektir.

  Kullanıcı, üyelik bilgilerinde ve/veya TeklifimGelsin Hizmetleri’nden faydalanmak için sağladığı bilgilerde herhangi bir değişiklik olması, üçüncü bir kişi adına hareket etmesi, hesabının herhangi bir zarara uğraması, TeklifimGelsin üyelik şifresinin üçüncü taraflarca ele geçirilmesi, mobil uygulamanın yüklü bulunduğu telefonun çalınması/kaybolması veya başka haller nedeniyle yetkisiz kullanılması veya hesap ile ilgili herhangi bir güvenlik sorunu /ihlali olduğunu fark etmesi gibi hallerde TeklifimGelsin’e derhal mail yolu ile bildirimde bulunacak, gerekli güncellemeleri gerçekleştirecektir. Kullanıcı bu hallerde TeklifimGelsin’e bildirimde bulunmaması veya gerekli güncellemeleri yapmaması halinde veya bildirimde bulunsa bile bildirime kadar geçen süre içerisinde gerçekleşen tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacak ve TeklifimGelsin’ye bu kapsamda herhangi bir talep iletemeyecektir.

  TeklifimGelsin ve/veya İş Ortağı, Kullanıcı’nın üyelik ve/veya şifre bilgilerini uygulamadaki Kullanıcı girişi dışında herhangi bir kanal (e-posta, SMS vb.) aracılığı ile talep etmeyecek olup bu şekilde bir bilgi paylaşımı yapılması halinde sorumluluk münhasıran Kullanıcı’ya ait olacaktır. Böyle bir durumda Kullanıcı tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacak ve TeklifimGelsin’e bu kapsamda herhangi bir talep iletemeyecektir.

  Kullanıcı, tek bir Kullanıcı hesabı tesis etme hakkına sahip olup Kullanıcı hesabının TeklifimGelsin tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesini takiben Kullanıcı tarafından aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap tesis edilmesi yasaktır. TeklifimGelsin’in herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Kullanıcı hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır.Kullanıcı, mobil uygulamada yapılacak iyileştirme ve diğer değişikliklerin uygulanması için mobil uygulamaya erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder. Yine aynı kapsamda Kullanıcı; gerek uygulamada gerek mobil cihaz yazılım güncellemelerinin en son versiyonunu kullanmadığı durumlarda (güncellemelerin gerçekleştirilmediği hallerde) veya herhangi bir mobil cihaz kaynaklı erişim sıkıntısı yaşanabilen hallerde mobil uygulamadan gerekli verimi alamaması, kesintiler olması, teknik aksaklılar yaşaması ve benzeri haller sebebiyle TeklifimGelsin’e karşı herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul eder.

  Mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin olarak uygulama üzerinden verilen talimatlar TeklifimGelsin’e ulaştığı anda ayrıca her bir işlem için yazılı talimat alınmaksızın söz konusu işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda Kullanıcı TeklifimGelsin’i yetkili kılar.

  Kullanıcı, üyelik bilgileri ile kendisine ait diğer kişisel verilerin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatı ile TeklifimGelsin tarafından işlenmesine Aydınlatma Metni kapsamında muvafakat vermiş olup bu verilerin işlendiğini bilir ve kabul eder.

  Kullanıcı, mobil uygulama üzerinden TeklifimGelsin’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceği ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesine veya işleten/hizmeti veren tarafa yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında TeklifimGelsin’in ve/veya İş Ortağı’nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını ve TeklifimGelsin’den ve/veya İş Ortağı’ndan herhangi bir ad altında talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

  Kullanıcı, üçüncü taraflarca mobil uygulamada ve/veya internet sitesinde yapılan işlemler nedeniyle, Kullanıcı ve üçüncü sair üçüncü taraflar arasında ortaya çıkabilecek ihtilaflarda TeklifimGelsin’in hiçbir şekilde taraf olmayacağını kabul ve beyan eder.

  TeklifimGelsim, Kullanıcı’nın mobil uygulama üzerindeki işlemleri sırasında gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de veya ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle TeklifimGelsin’in uğrayacağı zararlar ilk talepte ferileri ile birlikte ödenmek üzere Kullanıcı’ya rücu edilecektir. Kullanıcı bu zararlardan herhangi bir meblağ ile sınırlı olmaksızın sorumludur.

  Kullanıcı, Website’yi ziyaret etmek ve kullanmakla, belirtilen fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi, Website’de yer alan TeklifimGelsin ve/veya başka bir üçüncü şahsa ait tüm bilgi ve resimleri kullanmayacağını, kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, yayınlamayacağını kabul ve taahhüt eder.

  Bununla birlikte Kullanıcı, TeklifimGelsin’in Fikri, Sınai ve sair Mülkiyet ile kullanım haklarının ihlali halinde (lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı TeklifimGelsin’den talep edilen tazminat miktarı dahil olmak üzere) TeklifimGelsin’in uğradığı tüm zararları fer’ileri ile derhal karşılamakla yükümlüdür.

 6. Fikri Mülkiyet ve Telif Hakları

  TeklifimGelsin Website ve mobil uygulamasında bulunan yazılım, görsel ve işitsel tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin ve sair her türlü materyalin her türlü kullanım hakkı münhasıran TeklifimGelsin’e aittir. Mobil uygulamada ve/veya Website’de yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, yazılım, logo, tasarım, metin, imge, ikon, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları TeklifimGelsin’e aittir ve ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Kullanıcı olmak, belirtilen fikri mülkiyet hakları kapsamında bir hak oluşturmamaktadır.

  Website’de veya Uygulama’da yer alan bilgilerin izinsiz bir şekilde başka bir yerde saklanması, dilinin değiştirilmesi ve çoğaltılması yasaktır. TeklifimGelsin’e üçüncü Parti websitelerinden yapılacak linkleme işlemi yazılı izne tabi tutulmakta olupyazılı izin olmadığı müddetçe Website’ye link verilemez.

  İşbu sözleşme kapsamında TeklifimGelsin, Websitesi ve telif hakkına konu olan her türlü görsel tasarım, imge, yazı, bilgi, logo, resim, doküman, marka, patent ve metin gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları yetkisiz ve izinsiz şekilde kullanılamayacaktır. Yapılacak yazlı talep doğrultusunda TeklifimGelsin tarafından verilen yazılı izinler dahilinde kullanım olacaktır. Bu tür kullanımın tespiti halinde her türlü yasal ve idari yollara da başvurulacaktır.

  Kullanıcı’nın Uygulama veya TeklifimGelsin sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya Uygulama, TeklifimGelsin ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunulması, Uygulama’ya ait diğer yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların mobil uygulamadan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sistem veya uygulamaya orantısız yük bindirmesi; yazılımın kaynak kodlarına veya TeklifimGelsin’in sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; mobil uygulamanın çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, TeklifimGelsin sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

  TeklifimGelsin mobil uygulamasının tasarımında, web sitesinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı TeklifimGelsin’e aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır.

 7. Sorumluluklar

  Website üzerinde Kullanıcı tarafından gerçekleşecek işlemler ve hizmet kapsamında oluşabilecek eylemlerdeki her türlü hukuki sorumluluk Kullanıcıya aittir.Websitesi üzerinde yapılacak yetkisiz bağlantılar, Website üzerinde ekstra yük oluşturabilecek işlemlerden kaynaklı doğabilecek diğer Kullanıcıların ve TeklifimGelsin’in maddi ve manevi kayıplarındaki sorumluluk bu işlemi gerçekleştiren Kullanıcıya aittir. Kullanıcı, Website’nin haksız ve hukuka aykırı kullanılmasından dolayı TeklifimGelsin ve üçüncü şahısların uğrayacağı doğrudan veya dolaylı zarar ve ziyanları tazmin edeceğini, bu sorumluluklar nedeni ile TeklifimGelsin’den herhangi bir talepte bulunmayacağını, TeklifimGelsin’e yöneltilebilecek olası talep ve zararların derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  TeklifimGelsin, Website üzerinden sağlanan içerik ve hizmetlerden kaynaklı oluşabilecek maddi, manevi ve hukuksal açıdan kazanç kayıplarının zararları nedeniyle sorumlu tutulamaz. Bu kapsamda TeklifimGelsin’e herhangi bir sorumluluk yüklenmesi durumunda buna sebebiyet veren Kullanıcılar, TeklifimGelsin’in her türlü zararını nakden ve derhal tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 8. Mücbir Sebepler

  Tarafların kontrolü dışında gelişenü Tarafların kendisinden kaynaklanmayan ve tarafların işbu Sözleşme ile yüklendiği yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici nitelikte olan siber saldırı, terör saldırısı, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla önüne geçilemeyecek ve önlenemeyecek diğer huşuların “mücbir sebep” olarak sayılmakta ve bu durumlar dahilinde ortaya çıkabilecek maddi, manevi ve hukuksal zararlarda TeklifimGelsin’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

  Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Tarafa yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder.

 9. Uyuşmazlıkların Çözümü ve Delil Sözleşmesi

  Mahkeme İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında, yorumlanmasında, Website hakkında veya Website ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Ankara Mahkemelerii ve İcra Daireleri yetkilidir.

  Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Sözleşme ile mobil uygulamada ve TeklifimGelsin internet sitesinde zaman zaman yayınlanabilecek koşullar ile kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Uygulama’nın veya Webste’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır. Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümlerinin ihlâl edildiği takdirde TeklifimGelsin, Kullanıcı’nın Website’yi kullanmasına engel olabilir ve/veya aleyhine her türlü yasal yollara müracaat edebilir.

  Website ve mobil uygulamalarda sunulan hizmetin kullanımından doğacak herhangi bir ihtilafta TeklifimGelsin’e ait fiziki ve/veya elektronik, defter ve kayıtları, log kayıtları, bilgisayar kayıtları kesin ve münhasır delil teşkil eder. Taraflar, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 193 gereğince işbu maddenin yazılı delil sözleşmesi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

  Herhangi bir uyuşmazlıkta, uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 199 gereği belge niteliğindedir.

  Kullanıcı, TeklifimGelsin’in ve/veya İş Ortağı’nın yasal mevzuat gereği resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde Kullanıcılar’a ait, TeklifimGelsin hizmetleri dahilinde edinilen bilgileri resmi makamlara veya TeklifimGelsin’in ya da İş Ortağı’nın ürün ve hizmetlerin ifasına yönelik olarak ve/veya bu amaçla anlaşma akdettiği İş Ortaklarına açıklamaya yetkili olacaklarını, bu hallerin TeklifimGelsin’in Gizlilik Politikalarına ve KVKK ile ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiği şeklinde yorumlanmayacağını ve bu sebeple TeklifimGelsin ve/veya İş Ortağı’ndan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

 10. Bölünebilirlik

  Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün kısmen veya tamamen geçersiz ya da hükümsüz olması, ifasının hukuki, idari veya fiili bir sebeple mümkün olmaması halinde bu geçersizlik veya hükümsüzlük sadece o hükme veya o hükmün ilgili kısmına ait olacak ve Sözleşme’ nin diğer hiçbir maddesini geçersiz veya hükümsüz kılmayacaktır. Taraflar, geçersiz veya uygulanamaz olan hükmün yerine makul süre içerisinde yeni yazılı bir düzenleme getirecektir.
 11. Feragat

  Taraflar’dan birinin Sözleşme’de yer alan ya da kanunen tanınmış hak, yetki veya imtiyazlarından birisini herhangi bir nedenle kullanmaması ya da kısmen kullanması veya kullanmada gecikmesi bu haklardan feragat etmiş olduğu anlamına gelmeyecek; bu haklar değişmeden etkin ve yürürlükte kalmaya devam edecektir.

  Feragat yalnızca yazılı şekilde yapılırsa, özellikle işbu Sözleşme’ye atıfta bulunuyorsa ve feragat eden Taraf’ın usulünce yetkilendirilmiş temsilcisi veya bizzat kendisi tarafından imzalanmışsa geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

 12. Bildirimler

  Tarafların tebligat adresleri işbu Sözleşme madde yer aldığı gibi olup; Taraflar, Sözleşme’de belirtilen adreslerde yapılan değişiklikleri 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak bildirmedikleri takdirde bu adreslere yapılacak tebligatların kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. Adres değişikliğini süresi içinde karşı tarafa bildirmeyen Taraf, tebligatın yapılamamasından veya geç yapılmasından doğabilecek her türlü zarardan sorumludur.

  İşbu Sözleşme tahtında fesih ve Taraflar’ın Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerinin ifası da dahil olmak üzere işbu Sözleşme kapsamında yapılacak her türlü bildirim noter veya KEP sistemi üzerinden veya iadeli taahhütlü mektup kanalıyla yapılacaktır.

 13. Değişiklikler

  İşbu Sözleşme, Taraflar’ın yetkili temsilci/temsilcileri tarafından ve yazılı olarak yapılması ve iki Tarafça da onaylanması halinde geçerli olacaktır.