Üyelik Sözleşmesi

 1. Taraflar

  1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ( “Sözleşme”), Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca kurulmuş ve mevcudiyetini sürdüren bir anonim şirket olan, Ankara Ticaret Sicili’ne 454815 sicil numarası ile kaydedilmiş bulunan ve Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı Numara: 274/6 E Blok Kat:2 Ofis Numarası:22 Çankaya/Ankara adresinde bulunan Tenk Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Anonim Şirketi ("TeklifimGelsin") ile www.teklifimgelsin.com internet sitesi (“Website”) kullanıcısı ( “Kullanıcı”) arasında, Kullanıcı'nın Website’yi kullanmasına yönelik olarak ve Website'nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.
 2. Sözleşmenin Konusu

  1. İşbu Sözleşmenin konusu TeklifimGelsin tarafından Kullanıcı’ya sağlanan kolay kredi skorları hesaplanması ve sağlanması hizmetine (“Hizmet”) bağlı olarak TeklifimGelsin’in ve Kullanıcı’ların hak ve yükümlülüklerini belirlenmesinden ibarettir. Kullanıcı, “Üyelik Sözleşmesi” ve “Aydınlatma Metni”ni okuyup onaylamadan, Websitesi üzerinde hizmet almaya devam edemeyecektir.
 3. Hizmet Kullanım Koşulları

  1. TeklifimGelsin Hizmetlerinden yayarlanmak için Kullanıcının Websitesinde yer alan talep edilen verilerin sağlanması gerekmektedir. Aksi söz konusu olması halinde TeklifimGelsin taarfından hizmet sağlanamayacaktır.
  2. 18 yaşının altındaki kişiler, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Aksi durum gerçekleşirse yapılan tüm işlemler geçersiz sayılacaktır.
 4. TeklifimGelsin’in Hak ve Yükümlülükleri

  1. TeklifimGelsin herzaman Kullanıcılar’a bildirim yapmaksızın işbu Sözleşme üzerinde değişiklik yapma hakkını haizdir. Bu değişikliklerin Websitesi üzerinde yayınlanmasıyla birlikte değişikliğe konu sözleşme maddeleri Taraflar için bağlayıcı olacak ve Kullanıcı değişikliklerin Websitesinde yayınlanmasından sonra Websitesini kullanmaya devam etmesi durumunda yapılan değişiklikleri kabul etmiş olarak kabul edilecektir.
  2. TeklifimGelsin, verilen hizmet kapsamında başka websitelere yapılan yönlendirmeler sırasında yönlendirilen sayfaların güvenliği ve doğruluğu garanti etmemektedir. Yönlendirilen websitelerde bulunan içerik, görsel ve bilgiler o websitesinin sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğabilecek herhangi bir maddi veya manevi zarardan sorumlu tutulamaz..
  3. TeklifimGelsin, bankalar tarafından Kullanıcılara gösterilmek üzere iletilen oran, miktar ve hizmet kapsamındaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemektedir. Bu kapsamda kullanıcıların karşılaşabileceği maddi ve manevi zararlardan TeklifimGelsin sorumlu değildir.
  4. TeklifimGelsin verilen hizmeti önceden haber vermeden durdurma, iptal etme ve bu hizmet kapsamında saklanan verileri silme hakkına sahiptir. Bu hak kapsamında TeklifimGelsin’in kullanıcılar karşısında bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
  5. TeklifimGelsin, Webstiesi üzerinde yer alan reklam ve bilgilendirici içeriklerden sorumlu değildir. TeklifimGelsin, Websitesi içinde yer alan reklam ve içeriklerin sahibi 3. Şahis firmalardan ötürü meydana gelebilecek maddi ve manaevi zararlarn sorumlu tutulamaz.
  6. TeklifimGelsin, Kullanıcılara sağladığı hizmetler üzerinde yasalların izin verdiği çerçevede değişiklik yapma, askıya alama veya yeni hizmetler sunmaya başlayabilir.
  7. TeklifimGelsin verilen hizmeti önceden haber vermeden durdurma, iptal etme ve bu hizmet kapsamında saklanan verileri silme hakkına sahiptir. Bu hak kapsamında TeklifimGelsin’in kullanıcılar karşısında bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
  8. TeklifimGelsin, Kullanıcı tarafından TeklifimGelsin’e iletilen veya Websitesi üzerinden verdiği hizmete ilişkin sağladığı bilgi ve içeriklerin doğruluklarını ve hukuka uygun olduğunu garanti etmemekte ve bu kapsamda Kullanıcılarına karşı bir sorumluluğa sahip değildir. TeklifimGelsin, söz konusu bilgiler sebebiyle ortaya çıkabilecek hiçbir zarardan sorumlu değildir.
  9. TeklifimGelsin, Website’nin kullanılması sırasında oluşacak arıza, hata, eksiklik, kesinti, virüs, mücbir sebep sonucu meydana gelen zarar ve ziyan dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişiler ve Website’nin Kullanıcılar’ının işlem ve fiillerinden ve sair eylemlerden, bu Website’de yer alan bilgi ve görsellerden dolayı hiçbir şekil ve surette sorumlu değildir.
 5. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

  1. Kullanıcı, TeklifimGelsin üzerinden alacağı hizmet kapsamında verdiği kullanıcı bilgilerinin sorumluluğunu kabul etmektedir. Bu kapsamda bilgilerin tutarsız ve yanlış olması durumunda doğabilecek zararlardan kullanıcı sorumludur. TeklifimGelsin bu bilgilerin doğruluğunu teyit etme sorumluluğunda değildir.
  2. Kullanıcı, alacağı Hizmet kapsamında TeklifimGelsin tarafından talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz vermeyi taahhüt eder.
  3. Kullanıcı alacağı hizmet kapsamında Websitesi üzerinde tarafına yöneltilen ve verilen hizmetin arttırılması amacıyla istenen bilgileri eksiksiz ve doğru cevaplamayı taahhüt eder. Verilen bu cevap ve bilgiler kapsamında alacağı banka tekliflerinden TeklifimGelsin’i sorumlu tutmayacaktır.
  4. Kullanıcı, Website’yi ziyaret etmek ve kullanmakla, belirtilen fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi, Website’de yer alan TeklifimGelsin ve/veya başka bir üçüncü şahsa ait tüm bilgi ve resimleri kullanmayacağını, kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, yayınlamayacağını kabul ve taahhüt eder.
 6. Fikri Mülkiyet ve Telif Hakları

  1. İşbu Website yazılıma dair her türlü hakkı; Website’de yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, yazılım, logo, tasarım, metin, imge, ikon, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları TeklifimGelsin’e aittir ve ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Kullanıcı olmak belirtilen fikri mülkiyet hakları kapsamında bir hak oluşturmamaktadır.
  2. Website’de yer alan bilgilerin izinsiz bir şekilde başka bir yerde saklanması, dilinin değiştirilmesi ve çoğaltılması yasaktır. TeklifimGelsin’e 3. Parti websitelerinden yapılacak linkleme işlemi yazılı izne tabi tutulmaktadır. Yazılı izin olmadığı müddetçe Website’ye link verilemez.
  3. İş bu sözleşme kapsamında TeklifimGelsin Websitesi ve Telif hakkına konu olan her türlü görsel tasarım, imge, yazı, bilgi, logo, resim, doküman, marka, patent ve metin gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları yetkisiz ve izinsiz şekilde kullanılamayacaktır. Yapılacak yazlı talep doğrultusunda TeklifimGelsin tarafından verilen yazılı izinler dahilinde kullanım olacaktır. Bu tür kullanımın tespiti halinde her türlü yasal ve idari yollara da başvurulacaktır.
 7. Sorumluluklar

  1. Website üzerinde Kullanıcı tarafından gerçekleşecek işlemler ve hizmet kapsamında oluşabilecek eylemlerdeki her turlu hukuksal sorumluluk Kullanıcıya ait olacaktır. Websitesi üzerinde yapılacak yetkisiz bağlantılar, Website üzerinde ekstra yük oluşturabilecek işlemlerden kaynaklı doğabilecek diğer kullanıcıların ve TeklifimGelsin’in maddi ve manevi kayıplarındaki sorumluluk bu işlemi gerçekleştiren kullanıcıya aittir. Kullanıcı, Website’nin haksız ve hukuka aykırı kullanılmasından dolayı TeklifimGelsin ve üçüncü şahısların uğrayacağı zarar ve ziyanları tazmin edeceğini, bu sorumluluklar nedeni ile TeklifimGelsin’den herhangi bir talepte bulunmayacağını, TeklifimGelsin’e yöneltilebilecek olası talep ve zararların derhal tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.
  2. TeklifimGelsin, Website üzerinden sağlanan İçerik ve Hizmetler’den kaynaklı oluşabilecek maddi, manevi ve hukuksal açıdan kazanç kayıplarının zararları nedeniyle sorumlu tutulamaz. Bu kapsamda TeklifimGelsin’e herhangi bir sorumluluk yüklenmesi durumunda buna sebebiyet veren Kullanıcılar, TeklifimGelsin’in her türlü zararını derhal tazmin edeceklerini kabul ve taahhüt ederler.
 8. Mücbir Sebepler

  1. Siber saldırı, terör saldırısı, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla önüne geçilemeyecek ve önlenemeyecek diğer huşuların “mücbir sebep” olarak sayılmakta ve bu durumlar dahilinde ortaya çıkabilecek maddi, manevi ve hukuksal zararlarda TeklifimGelsin’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.
 9. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili

  1. Mahkeme İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında, yorumlanmasında, Website hakkında veya Website ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Ankara Mahkemesi ve İcra Dairesi yetkilidir.
  2. İşbu Sözleşme hükümlerinin ihlâl edildiği takdirde TeklifimGelsin, Kullanıcı’nın Website’yi kullanmasına engel olabilir ve/veya aleyhine her türlü yasal yollara müracaat edebilir.
  3. Website ve Hizmet’in kullanımından doğacak herhangi bir ihtilaflarda TeklifimGelsin, defter ve kayıtları, log kayıtları, bilgisayar kayıtları kesin ve münhasır delil teşkil eder.
 10. Bölünebilirlik

  1. Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün kısmen veya tamamen geçersiz ya da hükümsüz olması, ifasının hukuki, idari veya fiili bir sebeple mümkün olmaması halinde bu geçersizlik veya hükümsüzlük sadece o hükme veya o hükmün ilgili kısmına ait olacak ve Sözleşme’ nin diğer hiçbir maddesini geçersiz veya hükümsüz kılmayacaktır. Taraflar, geçersiz veya uygulanamaz olan hükmün yerine makul süre içerisinde yeni yazılı bir düzenleme getirecektir.
 11. Feragat

  1. Taraflar’dan birinin Sözleşme’de yer alan ya da kanunen hakkı olan haklarından birisini herhangi bir nedenle kullanmaması, o haktan feragat etmiş olduğu anlamına gelmeyecek; bu haklar değişmeden etkin ve yürürlükte kalmaya devam edecektir.
  2. Hiçbir feragat yazılı olarak ve bizzat Taraflarca yapılmadıkça geçerli olmayacaktır.
 12. Bildirimler

  1. Tarafların tebligat adresleri işbu Sözleşme madde yer aldığı gibi olup; Taraflar, Sözleşme’de belirtilen adreslerde yapılan değişiklikleri 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak bildirmedikleri takdirde bu adreslere yapılacak tebligatların kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. Adres değişikliğini süresi içinde karşı tarafa bildirmeyen Taraf, tebligatın yapılamamasından veya geç yapılmasından doğabilecek her türlü zarardan sorumludur.
  2. İşbu Sözleşme tahtında fesih ve Taraflar’ın Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerinin ifası da dahil olmak üzere işbu Sözleşme kapsamında yapılacak her türlü bildirim noter veya KEP sistemi üzerinden veya iadeli taahhütlü mektup kanalıyla yapılacaktır.
 13. Değişiklikler

  1. İşbu Sözleşme, Taraflar’ın yetkili temsilci/temsilcileri tarafından ve yazılı olarak yapılması ve iki Tarafça da onaylanması halinde geçerli olacaktır.
 14. Delil Sözleşmesi

  1. Taraflar, İşbu Sözleşmeden doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta TeklifimGelsin’in defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, mikrofilm ve mikro fişlerinin, bilgisayar çıktılarının ve düzenlenen tutanakların geçerli, bağlayıcı ve kesin delil olacağını ve bu maddenin HMK 193. maddesi anlamında kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve beyan ederler.