Kredi Kartı Borcu Ödenmezse Ne Olur?

Yayınlanma Tarihi: 31 Ocak 2023Güncellenme Tarihi: 18 Ocak 2024

Kredi kartı, kişinin kendisine tanımlanan limiti alışveriş ve nakit avans olarak kullanabildiği bir kredili üründür. Kredi kartı kullanılarak yapılan harcamalar ve nakit avans çekimleri her ayın belirli bir gününde kesilen ekstre ile 1 aylık dönemler hâlinde kredi kartı sahibine bildirilir. Kredi kartı borcu olarak tanımlanan bu tutar kredi kartı ekstresinin son ödeme tarihine kadar ödenmelidir. Kredi kartı kullanıcıları dönem borcunun tamamını ödeyememeleri hâlinde asgari ödeme tutarını mutlaka yatırmalıdırlar.

QNB SponsorluQNB Sponsorlu

Kredi Kartı Borcu Ödenmezse Ne Olur?

Kredi kartı borcunun tamamı ya da asgari ödeme tutarı ödenmezse borç bakiyesine kredi kartı gecikme faizi işlemeye başlar. Banka borcu tahsil edemediği takdirde kredi kartının kullanıma kapatılması, yasal takip sürecinin ve haciz işlemlerinin başlatılması gibi durumlarla karşı karşıya kalınabilir.

Bu nedenle kredi kartı ödemelerinin yapılması konusunda sorun yaşanıyorsa kredi kartı borcu yapılandırması yapmak avantajlı bir seçenektir. Kredi kartı borcu taksitlendirme işlemi olarak da anılan yapılandırma kapsamında kredi kartının güncel borç bakiyesi belirlenir. Kaç aylık taksit yapılacağına göre belirlenen faiz oranı üzerinden faiz tutarı hesaplanır ve güncel borç bakiyesine eklenir. Elde edilen toplam tutar belirlenmiş vadede, aylık sabit taksitler şeklinde ödenir.

Yapılandırılan kredi kartı borcu yasal takibe düşmeyeceği için kredi kartı borcu yapılandırması aynı zamanda haciz işlemleriyle ve avukatlık masraflarının getireceği ek mali yükle karşılaşılmayacağı anlamına gelir.

Kredi Kartı Kullanıma Ne Zaman Kapanır?

Bir takvim yılı içinde kredi kartı borcunun asgari tutarı üç kez ödenmezse kredi kartı nakit avans çekimine kapatılır. Üç dönem üst üste borç ödenmediğinde kredi kartı kullanıma tamamen kapatılır.

Genel uygulama bu şekilde olmakla birlikte her bankanın işleyişi farklı olabilir. Bu kapsamda düzenli asgari ödeme yapılmasına karşın kredi kartının çeşitli özelliklerini sınırlandıran bankalar da vardır.

Kredi Kartı Borcuna Haciz Gelir mi?

Ödemesi zamanında yapılmayan ve yasal takip süreci başlatılan kredi kartına haciz gelebilir. Diğer bir deyişle kredi kartı borcu ödenmezse borçlunun banka hesaplarına, taşınmazlarına ve evine icra gelebilir. Bu aşamada kişinin ikamet adresi geçerli olduğundan borçlu ailesi ile yaşıyorsa icra, ailesinin de bulunduğu eve gelir. Haciz işlemi yalnızca kredi kartı borçlusunun eşyalarına uygulanır. Aynı adreste ikamet eden aile bireylerinin taşınmazlarına ya da maaşlarına haciz koyulamaz.

Evli çiftlerde eşin kredi kartı borcu yüzünden diğer eşe haciz gelemez. Ayrıca haczedilmek istenilen eşyaların borçluya ait olmadığı fatura ile ibraz edildiği takdirde bu eşyaların haczedilmesi de söz konusu olmaz. Evdeki eşyaların haczedilmesi konusunda yasal bazı sınırlandırmalar vardır. Kişilerin asgari yaşam standartlarını sürdürmek için ihtiyacı olan buzdolabı, çamaşır makinesi gibi eşyalar haczedilemez.

Kredi Kartı Borcu Maaşa Haciz Getirir mi?

Kredi kartı borcunun tahsil edilememesi ve yasal takip sürecinin başlaması hâlinde uygulanan ilk yöntem borçlunun maaşına haciz konulmasıdır. Kredi kartı borcu nedeniyle kişinin maaşına haciz gelir ve kredi kartı borcu borçlunun maaşından yapılan kesintilerle tahsil edilir. Ancak kredi kartı borcu nedeniyle koyulan maaş haczi yasal bir sınırlandırmaya tabidir. Bu kapsamda borçlunun maaşının en fazla dörtte birine haciz gelir.

Kredi kartı borcu ödenmezse hapis cezası gelmez. Ancak kişi kredi kartı borcunu ödemek için bir taahhütname imzalar ve bu taahhütnamenin gerekliliğini yerine getirmez, yani borcunu ödemezse hapis cezası alır.

Kredi Kartı Borcundan Kapanan Kart Ne Zaman Açılır?

Kredi kartı, normal şartlar altında, ilgili borç tamamen ödendikten sonraki birkaç saat içinde kullanıma açılabilir. Ancak kartın yeniden kullanıma açılıp açılmayacağına ilişkin karar her bankanın kendi kredi politikalarına göre değişebilir. Bu aşamada banka özelinde bilgi sahibi olmak daha doğru bir adım olacaktır.

Etiketler: Kredi Kartı

Yazar: TeklifimGelsin