Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunma Kanunu

 1. Veri Sorumlusu

  İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni (“Bilgilendirme Metni”), Ümit Mahallesi, Ankaralılar Caddesi, Nokta Ankara, B Blok, Kat: 14, Ofis Numarası: 32 Çankaya/Ankara adresinde mukim Tenk Bilişim Teknolojileri Danışmanlık A.Ş. (“Şirket”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinin işleneceği, işlenen kişisel verilerinin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinin toplanmasının yöntemi, hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınla ilgili olarak sana bilgi vermek ve aşağıdaki hususlarda onayını almak amacıyla sunulmaktadır.

  Bize sağladığın kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerini yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktayız.
 2. Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri

  Üye Müşteri;

  • Kimlik Verisi: Ad, Soyad, Doğum Tarihi, T.C. kimlik numarası
  • Lokasyon Verisi: İkamet ettiği şehir, ilçe, mahalle
  • İletişim Verisi: Cep telefonu, e-posta adresi
  • Müşteri hizmet alım bilgisi: Kredi tutarı, vade süresi, Vadeli mevduat tutarı, kredi kartı tercih cevapları, başvurulan banka ve hizmet içeriği, meslek, çalışma şekli, çalışma durumu, maaş miktarı, maaş müşterisi olunan banka, peşinat miktarı, aylık maaş belgelenebilir diğer gelirler, finansal geçmişe ait kredi durumu, toplu Onay Kodu izni (Kullanıcının Kredi Karnesi alımı için gereken onay kodunu yalnızca bir kere girip sonraki karne alımları için otomatik izin vermesi)
  • İşlem güvenliği bilgisi: Şifre, parola, OTP parola
  • Pazarlama Bilgisi: İlgili kişinin verdiği ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı sms, mobil uygulama bildirimi, e-posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar
  • Talep/Şikayet Yönetimi/İtibar Yönetimi Bilgisi: İlgili kişinin Web sitemiz ve mobil uygulamamızda yaşadığı kullanıcı deneyimi ve hizmete ilişkin web sitesi, mobil uygulama, sosyal medya hesapları veya çağrı merkezi üzerinden ilettiği şikayet ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar

  Üye Olmadan İşlem Yapan Müşteriler;

  • Lokasyon bilgisi: İkamet ettiği şehir, ilçe, mahalle
  • İletişim bilgisi: Cep telefonu, e-posta adresi
  • Müşteri hizmet alın bilgisi: Kredi tutarı, vade süresi, Vadeli mevduat tutarı, kredi kartı tercih cevapları, başvurulan banka ve hizmet içeriği, meslek, çalışma şekli, çalışma durumu, maaş miktarı, maaş müşterisi olunan banka, peşinat miktarı, aylık maaş belgelenebilir diğer gelirler
  • Pazarlama Bilgisi: İlgili kişinin verdiği ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı sms, mobil uygulama bildirimi, e-posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar
  • Talep/Şikayet Yönetimi/İtibar Yönetimi Bilgisi: İlgili kişinin Web sitemiz ve mobil uygulamamızda yaşadığı kullanıcı deneyimi ve hizmete ilişkin web sitesi, mobil uygulama, sosyal medya hesapları veya çağrı merkezi üzerinden ilettiği şikayet ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar
 3. Kişisel Verilerinin İşlenme Amacı

  Toplanan kişisel verilerin, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5 ve 6 maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; ürün ve/veya hizmetlerin satışı, sunulması ve takibi, üyelik kayıtlarının oluşturulması, taleplerin/şikayetlerin değerlendirilmesi ile kampanya/yarışma katılım taleplerinin alınması, müşteri memnuniyetinin ölçümü, anlaşmalı banka ve finansal kuruluşlarla müşterilere daha doğru bilgi ve hizmet verebilmesi, ana hissedarlarla olan denetim ve raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi, Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin ve veri zenginleştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi, ödeme süreçlerinin gerçekleştirilmesi Şirketimiz tarafından ve/veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve/veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ile Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin yürütülmesi, iletişim bilgilerine reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesi amaçlarıyla (“Amaçlar”) işlenebilecektir.
 4. Kişisel Verilerinin Aktarıldığı Taraflar Ve Aktarım Amaçları

  Toplanan kişisel verilerin, Kanun’da öngörülen temel ilkelere ve Kanun’un 5 maddesine uygun olarak ve Kanun’un 8 ve 9 maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde ve gerekli her türlü teknik ve idari önlemler alınmak kaydıyla, Şirketimiz tarafından Amaçlar kapsamında anlaşmalı olduğumuz bankalara, finansal kuruluşlara, iş ortaklarımıza ve kanunen yetkili kamu/özel kurumlarına aktarılabilecektir.
 5. Kişisel Verilerinin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verilerin yukarıda belirtilen işleme amaçları doğrultusunda gerekli faaliyet ve süreçlerin yürütülebilmesi gerekçesiyle, Şirketimizin internet siteleri, mobil uygulamaları, telefon/ çağrı merkezi, elektronik posta ile kurumsal sosyal medya hesaplarımız, matbu formlar kanalıyla (yöntemiyle) elektronik ve/veya fiziki ortamlardan toplanacaktır. Toplanan kişisel verilerin Kanun’un 5 ve 6 Maddelerine uygun olarak aşağıdaki hukuki sebepler ile işlenmektedir. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla ürün ve/veya hizmetlerin satışı, sunulması ve/veya takibi,
  • Üyelik kayıtlarının oluşturulması,
  • Şirketimiz tarafından ve/veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve/veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasına ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak;
  • Kampanya,yarışma veya katılım taleplerinin alınması,
  • Müşteri memnuniyetinin ölçümü,
  • Ana hissedarlarla olan denetim ve raporlama faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
  • Şirketimiz tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
  • Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası,
  • Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,
  • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
  • Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası,
  • Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
  • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
  • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
  • Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
  Şirket’in hukuki yükümlülüğüne ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak;
  • Taleplerin/şikayetlerin değerlendirilmesi,
  • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
  Veya açık rızanıza dayalı olarak ise kişisel verilerin aşağıdaki kapsamda işlenebilecektir;
  • Üyelik formu içeriği, alınan hizmet sırasında verilen bilgiler veya kanuni izinler kapsamında 3 Parti firmalardan alınan bilgiler banka ve diğer finansal kuruluşların sana daha iyi hizmet verebilmesi açısından işlenebilecektir. Bu işlem sonrası bankalar, finansal kuruluşlar ve iş ortakları sana özel reklam, promosyon ve teklif sunabilmeleri,
  • Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin ve veri zenginleştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi
  • Sağladığın iletişim bilgilerine reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesi ve bu amaçla tedarikçilerle paylaşılması,
  • Verilerin barındırılması ve ana hissedarlarla olan denetim ve raporlama faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası amaçlarıyla verilerin yurt içinde mukim üçüncü kişilere aktarımı,
 6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11 Maddesinde Sayılan Hakların

  Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11 maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verilerin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
  • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraman halinde zararın giderilmesini talep etme.
  Kanun kapsamındaki hakların ile ilgili başvuru ve taleplerini, https://www.teklifimgelsin.com/ internet sitemizde yer alan KVKK başvuru formunu doldurarak yazılı olarak iletmen gerekmektedir. Başvurunu aşağıdaki kanallardan birini kullanarak tarafımıza iletebilirsin:
  • Başvuru formu ve kimliğini teyit edici belgeler ile birlikte “Ümit Mahallesi, Ankaralılar Caddesi, Nokta Ankara, B Blok, Kat: 14, Ofis Numarası: 32 Çankaya/Ankara" adresindeki Şirketimize bizzat başvurabilirsin,
  • Başvuru formunu noter aracılığıyla Şirketimize iletebilirsin,
  • Başvuru formunuzu Şirketimize daha önce bildirmiş olduğun ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresin üzerinden info@teklifimgelsin.com e-posta adresine iletebilirsin.
  Kullanıcı/Kullanıcılar/Veri Paylaşan Kişiler, Şirketimiz web sitesinde veya fiziki ortamlarında Kişisel Veri Koruma Kanunu tahtında işlem yapmadan önce Şirketimiz web sitesinde yer alan ve yukarıda belirtilen Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metnini ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasını okuduklarını, bu metinlerde belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, web sitesinde yer alan/fiziki olarak sağlanan içeriklerin ve Şirketimize ait tüm elektronik/fiziki ortam ve bilgisayar/arşiv kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 193 uyarınca kesin delil sayılacağını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.