Kira Gelir Vergisi Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Yayınlanma Tarihi: 3 Temmuz 2024

Kira gelir vergisi, gayrimenkul sahiplerinin kiraya verdikleri taşınmazlardan elde ettikleri gelir üzerinden ödemeleri gereken bir vergi türüdür. Bu vergi, hem konut hem de iş yeri kiralamalarından elde edilen gelirler için geçerli olup, Gelir Vergisi Kanunu kapsamında düzenlenmektedir. Taşınmaz mal sahiplerinin belirli bir beyan döneminde kira gelirlerini beyan etmeleri ve hesaplanan vergiyi ödemeleri gerekmektedir. 

Bu yazıda, kira gelir vergisinin ne olduğu, kimlerin beyan etmek zorunda olduğu, beyan ve ödeme süreçleri, hesaplama yöntemleri, istisna tutarları, borç sorgulama yöntemleri ve muafiyet koşulları gibi konuları detaylı bir şekilde ele alacağız. 

Kira Gelir Vergisi Nedir?

Kira gelir vergisi, taşınmaz mal sahiplerinin kiraya verdikleri gayrimenkullerden elde ettikleri gelir üzerinden ödedikleri vergidir. Bu vergi, Gelir Vergisi Kanunu kapsamında düzenlenir ve taşınmaz mal sahiplerinin kira gelirlerini belirli bir beyan döneminde beyan etmelerini ve hesaplanan vergiyi ödemelerini gerektirir. Kira gelir vergisi, hem konut hem de iş yeri kiralamalarından elde edilen gelirler için geçerlidir.

Kira Gelirlerini Beyan Etmek Zorunda Olanlar Kimlerdir?

Kira gelirlerini beyan etmek zorunda olanlar, bir takvim yılı içinde belirli bir tutarın üzerinde kira geliri elde eden kişilerdir. 2024 yılı için bu tutar, 33.000 TL olarak belirlenmiştir. Yani bir kişinin yıllık kira geliri bu tutarın üzerinde ise, kira gelirini beyan etmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra iş yeri kiraları için herhangi bir istisna söz konusu değildir ve iş yeri kiralamalarından elde edilen gelirlerin tamamı beyan edilmelidir.

Kira Geliri Nasıl Beyan Edilir?

Kira geliri beyanı, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen süreler içinde yapılır. Kira gelirlerini beyan etmek için iki farklı yöntem bulunmaktadır: 

 • Gerçek gider yöntemi  
 • Götürü gider yöntemi 

Gerçek gider yönteminde, kira gelirlerinden yapılan masraflar düşülür ve kalan tutar üzerinden vergi hesaplanır. Götürü gider yönteminde ise, kira gelirinin belirli bir oranı (2024 yılı için %15) gider olarak kabul edilir ve bu tutar düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden vergi hesaplanır. Beyanname, elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet vergi dairesi üzerinden doldurulabilir ve gönderilebilir.

kira-gelir-vergisi

Kira Gelir Vergisini Ne Zaman Beyan Edilmelidir?

Kira gelir vergisi, her yıl Mart ayı içinde beyan edilmelidir. Bu beyanname, bir önceki yıl elde edilen kira gelirlerini kapsar. Örneğin, 20234 yılı içinde elde edilen kira gelirleri, 2025 yılı Mart ayında beyan edilmelidir. Beyan süresi içinde beyanname verilmemesi veya eksik beyan yapılması durumunda, vergi ziyaı cezası uygulanabilir.

Kira Gelir Vergisi Nasıl Ödenir?

Kira gelir vergisi, beyan edilen gelir üzerinden hesaplanır ve Mart ayı içinde verilen beyanname sonrası iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit Mart ayında, ikinci taksit ise Temmuz ayında ödenir. Vergi ödemeleri, vergi dairelerine, bankalara veya Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden yapılabilir. Ayrıca internet vergi dairesi üzerinden kredi kartı ile ödeme imkanı da bulunmaktadır.

Kira Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Kira gelir vergisi hesaplanırken, önce yıllık kira geliri belirlenir. Daha sonra kira gelirleri gerçek gider yöntemi ya da götürü gider yöntemi olarak belirlenir. Bu gelirden, eğer gerçek gider yöntemi seçildiyse yapılan giderler düşülür, eğer götürü gider yöntemi seçildiyse kira gelirinin %15'i düşülür. Kalan tutar, gelir vergisi tarifesine göre vergilendirilir. 

2024 yılı itibarıyla gelir vergisi tarifesi şu şekildedir:

70.000 TL'ye Kadar Olan Kısmı:

 • Yıllık kira geliri 70.000 TL'ye kadar olanlar için %15 oranında vergi uygulanır.

150.000 TL'ye Kadar Olan Kısmı:

 • Yıllık kira geliri 70.000 TL'yi aşıp, 150.000 TL'yi geçmeyenler için 70.000 TL'nin %15'inden oluşan 10.500 TL'ye ek olarak, 70.000 TL'yi aşan kısım için %20 oranında vergi hesaplanır.

370.000 TL'ye Kadar Olan Kısmı:

 • Yıllık kira geliri 150.000 TL'yi aşıp, 370.000 TL'yi geçmeyenler için 150.000 TL'nin %15'inden oluşan 10.500 TL ve 80.000 TL'nin %20'sinden oluşan 16.000 TL'nin toplamı olan 26.500 TL'ye ek olarak, 150.000 TL'yi aşan kısım için %27 oranında vergi hesaplanır.

1.900.000 TL'ye Kadar Olan Kısmı:

 • Yıllık kira geliri 370.000 TL'yi aşıp, 1.900.000 TL'yi geçmeyenler için 370.000 TL'nin %15'inden oluşan 10.500 TL, 80.000 TL'nin %20'sinden oluşan 16.000 TL ve 220.000 TL'nin %27'sinden oluşan 59.400 TL'nin toplamı olan 85.900 TL'ye ek olarak, 370.000 TL'yi aşan kısım için %35 oranında vergi hesaplanır.

1.900.000 TL'yi Aşan Kısmı:

 • Yıllık kira geliri 1.900.000 TL'yi aşanlar için 1.900.000 TL'nin %15'inden oluşan 10.500 TL, 80.000 TL'nin %20'sinden oluşan 16.000 TL, 220.000 TL'nin %27'sinden oluşan 59.400 TL ve 1.530.000 TL'nin %35'inden oluşan 535.500 TL'nin toplamı olan 621.400 TL'ye ek olarak, 1.900.000 TL'yi aşan kısım için %40 oranında vergi hesaplanır.

Kira Gelir Vergisi İstisna Tutarı Nedir?

Kira gelir vergisi istisna tutarı, belirli bir tutarın altındaki kira gelirlerinin vergiden muaf tutulmasını sağlar. 204 yılı itibarıyla bu tutar konut kiraları için 33.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutarın altındaki kira gelirleri beyan edilmez ve vergiden muaf tutulur. İş yeri kiraları için ise herhangi bir istisna tutarı bulunmamaktadır.

kira-gelir-vergisi

Kira Gelir Vergisi Borcu Nasıl Sorgulanır?

Kira gelir vergisi borcunun sorgulanması, vergi mükelleflerinin vergi borçlarını takip edebilmeleri ve ödemelerini zamanında yapabilmeleri açısından büyük önem taşır. Türkiye'de kira gelir vergisi borcunu sorgulamak için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. 

Sorgulama yöntemleri şöyledir:

İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Sorgulama

 • Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet vergi dairesi web sitesine giriş yapılır.
 • Ana sayfada yer alan "Borç Bilgilendirme Servisi" sekmesine tıklanır.
 • TC kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yapılır. (E-Devlet şifresi veya GİB tarafından verilen kullanıcı kodu ve şifre ile giriş yapılabilir.)
 • Giriş yapıldıktan sonra, "Borç Sorgulama" menüsünden kira gelir vergisi borcu sorgulanabilir.

E-Devlet Üzerinden Sorgulama

 • E-Devlet kapısı web sitesine giriş yapılır.
 • TC kimlik numarası ve E-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapılır.
 • Ana sayfada yer alan arama çubuğuna "Vergi Borcu Sorgulama" yazılır ve ilgili hizmete tıklanır.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı'nın vergi borcu sorgulama sayfasına yönlendirilerek kira gelir vergisi borcu sorgulanabilir.

Vergi Daireleri Üzerinden Sorgulama

 • En yakın vergi dairesine gidilir.
 • Vergi kimlik numarası veya TC kimlik numarası ile başvuruda bulunulur.
 • Vergi dairesi memurları tarafından sistem üzerinden kira gelir vergisi borcu sorgulanarak bilgi verilir.

Bankalar Üzerinden Sorgulama

 • Gelir İdaresi Başkanlığı ile anlaşmalı olan bankaların internet bankacılığı veya mobil bankacılık uygulamalarına giriş yapılır.
 • Bankanın internet bankacılığı veya mobil uygulamasında yer alan "Vergi Borcu Sorgulama" sekmesi bulunur.
 • TC kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ile kira gelir vergisi borcu sorgulanır.

Kira Gelir Vergisi Zamanında Ödenmezse Ne Olur?

Kira gelir vergisi zamanında ödenmezse, gecikme faizi uygulanır. Gecikme faizi, her ay için belirlenen oran üzerinden hesaplanır ve borcun ödenmediği süre boyunca birikir. Ayrıca ödenmeyen vergi borçları için vergi dairesi tarafından haciz işlemi başlatılabilir ve mükellefin mal varlığına el konulabilir. Bu nedenle kira gelir vergisinin zamanında ödenmesi büyük önem taşır.

Kira Gelir Vergisi Muafiyeti Mümkün mü?

Kira gelir vergisi muafiyeti, belirli şartlar altında mümkündür. Örneğin, kira gelirinin yıllık istisna tutarının altında olması durumunda, vergi muafiyeti söz konusu olur. Ancak muafiyetlerden yararlanabilmek için belirli şartların sağlanması ve Gelir İdaresi Başkanlığı'na başvurulması gerekmektedir.

Etiketler: Vergi Borcu

Yazar: TeklifimGelsin