Zorunlu Trafik Sigortasının Kapsamı ve Teminatları Nelerdir?

Yayınlanma Tarihi: 11 Şubat 2022Güncellenme Tarihi: 23 Ocak 2024

Zorunlu trafik sigortası genel anlamıyla; trafiğe çıkan tüm araçlar için yaptırılması zorunlu, üçüncü kişilerin korunmasına yönelik yaptırılan sigorta çeşididir. Sahip olunan her türlü motorlu aracın, hangi özellikte ve ne durumda olduğuna bakılmaksızın zorunlu trafik sigortasının yaptırılması gereklidir. Zorunlu trafik sigortası bulunmayan araçların trafiğe çıkması yasaktır. Yeni araç sahibi olan kişiler trafiğe çıkmadan önce, zorunlu trafik sigortası için birçok firmadan teklif alarak araçlarına sigorta yaptırabilir. Zorunlu trafik sigortası ücretleri ve koşulları Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlendiği için sigorta fiyat teklifleri arasında çok bir fark olmayacaktır.

Kredi BannerKredi Banner

Zorunlu Trafik Sigortası Neleri İçerir?

Özellikle yoğun araç trafiğinin bulunduğu İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropol şehirlerde her gün sıkça rastlanılan kazalarda, zorunlu trafik sigortasıyla birlikte araç sahiplerinin karşı tarafa verdiği tüm maddi hasar ödenmekte ve araç sahibini bu yükten kurtarmaktadır. En önemli sigorta türlerinden biri olan zorunlu trafik sigortası, kapsadığı yükümlülükler ile hayati önem taşımaktadır.  Araç sahiplerinin herhangi bir kazaya karışmasıyla birlikte ortaya çıkacak yaralanma, ölüm, maddi hasar gibi durumlarda sürücülerin zorunlu trafik sigortaları poliçelerinde bulunan koşullar ve sürücülerin kusur oranlarına göre masraflar sigortadan karşılanır.

Zorunlu Trafik Sigortası Teminat Detayları Nelerdir?

Trafiğe çıkacak araçların olmazsa olmazı olan zorunlu trafik sigortaları; sadece araçları değil araçta bulunan yolcuları da güvence altına almaktadır. Bu sebeple trafik sigorta poliçelerinde bulunan teminatlar yolcular için de önem arz etmektedir.  Yapılan bir kaza sonrasında oluşan hasarlarda zorunlu trafik sigortası teminatları birkaç başlık altında sıralanabilir;

1) Maddi Kaza Teminatı: Kazalı araçta karşılaşılan değer kaybı,

2) Yaralanma ve Sakatlık teminatı: Kazada 3. kişilerde meydana gelen kalıcı sakatlıklardır. Sakatlık teminatı için sağlık kurulundan rapor alınması gerekmektedir.

3) Vefat Teminatı: Kazada hayatını kaybeden kişilerin bakmakta yükümlü olduğu yakınlarına ödenen tazminat bedelidir.

4) Sağlık Giderleri Teminatı: Kaza sonrası kişilerin sağlığıyla ilgili yapılan tüm masrafları kapsayan teminatlardır.

Bu teminatlar için aracın hareket halinde olması koşulu aranmaktadır. Tüm teminat detayları ve limitleri zorunlu trafik sigortası poliçelerinde yer almaktadır. Bu teminatlara göre ve sürücünün kusuruna göre tazminat hakkı belirlenir.

trafik sigortası teminatları

Araç Çeşitlerine Göre Zorunlu Trafik Sigortası Teminatları Değişir mi?

Ülkemizde, trafiğe her gün yüzlerce yeni araç dahil olmaktadır. Bu araçların herhangi bir kazaya karışma olasılığı dikkate alındığında zorunlu trafik sigortaları kişileri oldukça önemli bir güvence altına almaktadır.

Trafiğe çıkan tüm araçlar farklı özelliklerine göre sınıflandırılmaktadır. Otomobil, minibüs, otobüs, kamyon ve kamyonet gibi türleri olan araçlar bu farklılıklarına göre teminat altına alınmaktadır. Örnek olarak belirtmek gerekirse; otomobil, minibüs gibi araçlar insan taşımacılığında kullanılır fakat kamyon, kamyonet gibi araçlar insan dışında eşya taşıdığından dolayı teminat kapsamları değişebilmektedir.

Tüm araç sınıflarına birbirinden farklı koşullarda ve limitlerde zorunlu trafik sigortası yapılmaktadır. Bu standartlar Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenmekte olup, her yıl değişebilmektedir.

Zorunlu Trafik Sigortası Neleri Karşılamaz?

Trafikteki tüm araçların kaza sonrası güvencesi olan zorunlu trafik sigortası, bazı durumlarda devre dışı kalabilmektedir. Bu nedenle poliçede bulunan tüm teminatlar ve özel şartlar dikkate alınıp incelenmelidir.

Sürücü kaza sonrası karşı tarafa verdiği hasarla ilgili zorunlu trafik sigortasını kullanabilir fakat kendi aracında meydana gelen hasarlar için sigortadan ödeme talep edemez. Bununla birlikte kullanılan aracın terörle ilişkili ya da yarışmak için kullanılması da zorunlu trafik sigortasını devre dışı bırakacaktır.

Etiketler: Sigorta, Trafik Sigortası

Yazar: TeklifimGelsin