Emekli Olursam Ne Kadar Maaş Alırım? 2023

Yayınlanma Tarihi: 30 Mart 2023

Emeklilik hayatımızın önemli bir dönüm noktası. Emeklilik, çalışma hayatında yıllarca biriktirilen birikimlerin rahat bir yaşam sürdürmek için kullanılabileceği bir dönemdir. Ancak emeklilik planlaması yapmak ve yeterli birikime sahip olmak, hayatımızın geri kalanında finansal güvenliğimizi sağlamak için önemlidir. Emeklilik, güvenli bir geleceğin anahtarıdır ve emeklilik planlaması yapmak, sağlıklı ve mutlu bir yaşlılık dönemi geçirmek için gereklidir.

Emeklilik sonrası nasıl bir hayat standardında yaşayacağını düşünüyor duruyorsun değil mi? Ama artık bu soru sana dert olup kalmayacak. Çünkü TeklifimGelsin merak ettiğin tüm bu soruları yanıtlayan bir yazı ile yine karşında!

Kredi - Karne - BannerKredi - Karne - Banner

Emekli Olursam Ne Kadar Maaş Alırım?

SGK emekli maaş hesaplama için bazı kriterler vardır. Emekli maaşı, çalışanın emekli olmadan önceki son üç yıl içinde aldığı brüt ücretin ve prim gün sayısının toplamına bağlı olarak hesaplanır. Emekli maaşı almak için belirli bir yaş ve prim gün sayısı şartı bulunmaktadır. 2023 yılı itibarıyla kadınlar için 58 yaş ve 7000 prim günü, erkekler için 60 yaş ve 9000 prim günü şartları aranmaktadır. Emekli maaşının tutarı, ne kadar prim ödediğine, çalıştığın süreye, aldığın ücrete ve emekli olma yaşına bağlı olarak değişebilir. Emekli maaşının ne kadar olacağını, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli sandığı veya Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından belirlenen tablolardan öğrenebilirsin.

Emekli Maaşı Nasıl Hesaplanır?

Emekli olunca ne kadar maaş alırım, şimdi emekli olsam ne kadar maaş alırım diye sorduğunu duyar gibiyiz.

SGK kapsamında emeklilik hesaplama için birçok faktör dikkate alınır. Emekli maaşının hesaplanmasında en önemli etken, emekli olunacak tarihte elde edilen brüt ücrettir. Bunun yanı sıra, emeklilik yaşına, prim ödeme gün sayısına, çalışma koşullarına ve diğer faktörlere de bakılır.

Emekli maaşı hesaplamak için öncelikle emekli olacak kişinin brüt ücreti belirlenir. Bu ücret, emekli olacağı tarih öncesindeki son dört aya ait brüt ücretlerin ortalaması alınarak bulunur. Daha sonra, emekli olacak kişinin prim ödeme gün sayısı hesaplanır ve emekli maaşı hesaplaması için kullanılan "prime esas kazanç" belirlenir.

Prime esas kazanç, son 10 yılda yapılan prime esas kazançların en yüksek 80 aylık kısmının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Bu kazanç üzerinden emekli maaşı hesaplanır. Emekli maaşı, prime esas kazancın yüzde 2'si ile başlar ve prim ödeme gün sayısı arttıkça yüzde 1 oranında artar.

Emekli maaşı hesaplaması yapılırken, emekli olacak kişinin çalışma koşulları, emekli olma yaşı gibi diğer faktörler de dikkate alınır. Emekli maaşı hesaplaması, herkes için farklı sonuçlar verebilir. Ancak, genel olarak, prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazanç arttıkça emekli maaşı da artar.

Memur emekli maaşı farkı, çalıştığı kuruma, hizmet süresine, emekli olduğu tarihe ve maaşına göre değişiklik gösterir.

Yani emekli maaşı ve ikramiye hesaplaması, kişinin emeklilik tarihindeki hizmet süresi, prim ödeme gün sayısı ve kazançlarına göre hesaplanır.

Emeklilik hesaplama robotu, kişinin emeklilik durumu ve emekli maaşı hesaplamak için kullanabileceği bir online araçtır. Bu araçlar, kişinin yaş, sigortalılık süresi, prim ödemeleri gibi değişkenleri girdiği zaman, gelecekte ne kadar emekli maaşı alabileceğini tahmin etmek için kullanılır. Emeklilik hesaplama robotları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sunulan resmi hesaplama araçlarından farklı olarak, çeşitli kurumlar ve finansal danışmanlık şirketleri tarafından sunulmaktadır. Ancak, bu araçlar sadece tahmini bilgiler sunar ve gerçek emekli maaşı hesaplaması için resmî kurumların hesaplama araçlarına başvurulması önerilir.

2023 Emekli Maaşı Ne Kadar?

2023 emekli maaşı ile ilgili kesin bir bilgi yoktur. Ancak emekli maaşları, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Emekli maaş farkları arasında çalışılan yıl sayısı, prime esas kazanç tutarı, prim ödeme gün sayısı ve emeklilik yaşı gibi unsurlar yer almaktadır. Bu nedenle, emekli maaşının hesaplanması için öncelikle bu faktörlerin dikkate alınması gerekmektedir. Emekli maaş hesaplama işlemleri için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından geliştirilen birçok online hesaplama aracı bulunmaktadır. Bu araçlar kullanılarak, emekli maaşı tahmini hesaplamaları yapılabilmektedir.

SGK 4A Emekli Maaşı Hesaplama

SGK 4A emekli maaşı hesaplaması için aşağıdaki adımları takip edebilirsin:

1.              Öncelikle emekli olmak için gerekli olan prim ödeme gün sayısını ve yaş şartlarını karşıladığını varsayalım.

2.              Emeklilik hesabı için ilk olarak, son 10 yılın prime esas kazançları (PEK) üzerinden ortalama bir aylık kazanç elde edilir.

3.              Daha sonra, elde edilen aylık kazanç ortalama değeri, emekli olunduğu tarihte geçerli olan güncel aylık tavan ücretiyle çarpılarak, güncel yıllık brüt maaş tutarı hesaplanır.

4.              Hesaplamada kullanılan güncel yıllık brüt maaş tutarı, en son yasal düzenlemeyle belirlenmiştir ve her yıl değişebilir.

5.              Hesaplama sonucu elde edilen yıllık brüt maaş tutarı, vergi, kesinti ve prim ödemeleri gibi diğer faktörlerle birlikte hesaplanarak, net emekli maaşı miktarı belirlenir.

SGK 4A emekli maaşı hesaplaması oldukça karmaşık bir süreçtir ve bireysel faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle, emekli maaşı hesaplama işlemi için en doğru sonuca ulaşmak için, SGK tarafından sunulan online emekli maaşı hesaplama aracını kullanman veya bir SGK yetkilisine danışman önerilir.

SGK 4B Emekli Maaşı Hesaplama

SGK 4B emekli maaşı hesaplaması, çalışanlar için değil de Bağ-Kur kapsamındaki esnaf ve sanatkarlar için geçerlidir. Bağ-Kur kapsamında emeklilik hakkı kazanabilmek için belirli prim ödeme gün sayısı ve yaş şartlarına uygun olarak çalışmak gerekmektedir.

Bağ-Kur emekli maaşı hesaplaması, emekli olunan yılın asgari ücret tutarı ve Bağ-Kur hizmet dökümü üzerinden yapılmaktadır. Bağ-Kur emeklisi olan kişilerin alacağı maaş tutarı, emekli oldukları yılda geçerli olan asgari ücretin yüzde 60'ıdır.

Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama formülü şu şekildedir:

Emekli aylığı = (Emekli olduğun yılın asgari ücreti x Prim ödeme gün sayısı) / 720

Burada, 720 sayısı bir yılda ödenen toplam prim gün sayısıdır. Prim ödeme gün sayın ise, Bağ-Kur'a kayıtlı olduğun süre boyunca ödediğin toplam prim gün sayısıdır.

SGK 4C Emekli Maaşı Hesaplama

SGK 4C kapsamında çalışanlar, kamu kurum ve kuruluşlarında geçici personel olarak görev yaparlar ve sigorta primleri de bu kapsamda hesaplanır. SGK 4C emekli maaşı hesaplaması, SGK 4A ve 4B kapsamındakilerden farklıdır. 4C kapsamında çalışanların emekli maaşı hesaplamasında, prime esas kazançlarına göre belirlenen aylık kazanç tutarları ve prime esas hizmet süreleri dikkate alınır.

SGK 4C emekli maaşı hesaplaması için öncelikle prime esas kazancın belirlenmesi gerekmektedir. Prime esas kazanç, çalışanın hizmet süresi boyunca aldığı brüt ücretlerin toplamına, prim ödeme gün sayısına ve prime esas kazanç katsayısı ile katsayı farklarına göre hesaplanır. Prime esas kazanca göre belirlenen aylık kazanç tutarı ve prime esas hizmet süresi de hesaplamada dikkate alınır.

SGK 4C emekli maaşı hesaplaması için öncelikle prime esas kazancın belirlenmesi gerekmektedir. Prime esas kazanç, çalışanın hizmet süresi boyunca aldığı brüt ücretlerin toplamına, prim ödeme gün sayısına ve prime esas kazanç katsayısı ile katsayı farklarına göre hesaplanır. Prime esas kazanca göre belirlenen aylık kazanç tutarı ve prime esas hizmet süresi de hesaplamada dikkate alınır.

SGK 4C emekli maaşı hesaplaması için ise, aylık kazanç tutarı, hizmet yılı başına düşen kazanç oranları ve emeklilik yaşının çarpımıyla hesaplanan "aylık bağlama oranı" ile çarpılarak emekli maaşı tutarı belirlenir. Aylık bağlama oranı, çalışanın sigorta başlangıç tarihine ve sigortalılık süresine göre değişkenlik gösterir.

SGK 4C emekli maaşı hesaplama formülleri oldukça karmaşıktır ve birden fazla değişkeni kapsar. Bu nedenle emekli olmadan önce en doğru hesaplamayı yapabilmek için SGK'ya başvurmak ve uzman desteği almak önemlidir.

Etiketler: İhtiyaç Kredisi

Yazar: TeklifimGelsin