Keşideci Kimdir? Keşideci Ne Demektir?

Yayınlanma Tarihi: 18 Ağustos 2023

Merhaba! Bu yazımızda sana keşide ne demek, keşide yeri ne demek, keşide çeki nedir, keşide tarihi ne demek, çek keşide etmek ne demek, çekte keşide yeri ne demek hepsini tek tek anlatacağız. 

Keşideci Kime Denir, Ne Demektir?

Keşide, bir belge ya da senet üzerindeki imzayı atmak ve böylece belgenin geçerli hale gelmesini sağlamak anlamına gelir. Genellikle finansal belgelerde ve özellikle de çeklerde kullanılan bir terimdir.

Kredi - Karne - BannerKredi - Karne - Banner

Çekte keşide yeri, bir belgenin düzenlendiği veya çıkarıldığı yerdir. Örneğin, bir çekin keşide yeri, çeki düzenleyen kişinin veya kurumun bulunduğu yerdir. Bu bilgi, çekin geçerli olduğu hukuki alanı da belirler.

Keşide tarihi, bir belgenin düzenlendiği tarihtir. Bu terim genellikle finansal belgelerde kullanılır, özellikle çek ve senetlerde. Keşide tarihi, belgenin hangi tarihte düzenlendiğini belirler ve sonraki işlemler için bir referans noktası sağlar. Keşide tarihi, belgenin geçerlilik süresinin başlangıcını belirleyebilir ve ödemelerin ne zaman yapılması gerektiğini belirleyebilir.

Keşide, bir çekin düzenlendiği kişi veya kurumun adını ve belirtilen tutarı kabul ettiğini ifade eder. Dolayısıyla, keşide çeki, bir kişi veya kurumun adına çek düzenlendiği çektir. Bu çekin ödeneceği tutar belirtilir ve çekin imza tarihi, vade tarihi, keşide yeri ve keşide tarihi gibi bilgileri de içerir.

"Çek keşide etmek" ifadesi, bir çeki düzenlemek ya da çeki yazmak anlamına gelir. Bu işlem, çeki düzenleyen kişinin (keşideci) çeki alan kişiye (lehdar) belirli bir tutarda ödeme yapacağını taahhüt ettiği bir finansal araçtır. Çek keşide etme işlemi, belirli bilgilerin (örneğin lehdarın adı, çekin tutarı ve vadesi gibi) çek üzerinde belirtilmesiyle gerçekleştirilir.

Senet, belirli bir miktar para ya da malı, belirli bir tarihte ödemeyi taahhüt eden bir yazılı belgedir. Bu belgeyi düzenleyen kişiye "keşideci" denir.

Senet, ticari işlemlerde, alacaklılar ile borçlular arasında ödeme kolaylığı sağlamak için kullanılır. Senet keşide etmek, senedin düzenlenmesi anlamına gelir.

Keşidecinin Sorumlulukları Nelerdir?

Keşideci, bir çekin çıkarılması sırasında birtakım sorumluluklar üstlenir. Bu sorumluluklar şunlardır:

1.     Fon sağlama sorumluluğu: Keşideci, çekin karşılığı olan fonu sağlamakla yükümlüdür.

2.     Çekin doğru bir şekilde doldurulmasından sorumluluk: Keşideci, çeki doğru bir şekilde doldurmakla yükümlüdür. Çek üzerinde yazım hatası veya yanlış bilgi verilmesi durumunda, keşideci bu hatadan doğan sorumluluğu üstlenir.

3.     Çekin muhafazasından sorumluluk: Keşideci, çeki muhafaza ederek, başkalarının eline geçmesine karşı tedbirler almakla yükümlüdür.

4.     Ödeme sorumluluğu: Keşideci, çekin ödenmesi için gerekli fonun sağlanması ve ödemenin yapılması ile yükümlüdür.

5.     Yerine getirilmemesi halinde sorumluluk: Keşideci, çeki ödeme süresi geldiğinde ödeme yapmazsa, çek bedeli ve faizi ile birlikte yasal sorumluluğu da üstlenir.

Çekte keşideci, çekin sahibi ya da lehtarı gibi diğer çek kullanıcılarına göre daha büyük bir sorumluluk taşımaktadır. Bu nedenle, çek keşide etmeden önce, keşidecinin sahip olduğu finansal durumu dikkatli bir şekilde değerlendirmesi önemlidir.

Karşılıksız çek keşide etme suçu hakkında da bilgi verelim. Karşılıksız çek keşide etmek, çeki düzenleyen kişinin ödeme yapamaması nedeniyle çekin teminatını karşılamakta yetersiz kalması ve alacaklının çeki tahsil edememesi durumunu ifade eder. Karşılıksız çek keşide etmek suçtur ve çeki düzenleyen kişi hakkında hukuki işlemler başlatılabilir. Bu suçun cezası, çekin tutarı ve keşide tarihine göre değişebilir. Ayrıca, çek kanunlarına uygun şekilde hareket etmeyen kişiler, cezai yaptırımların yanı sıra itibar kaybı gibi olumsuz sonuçlarla da karşı karşıya kalabilirler.

Keşideci Çeki Kaybederse Ne Olur?

Keşideci çeki kaybettiğinde, kaybı bildiren bir beyannameyi noter aracılığıyla çeki düzenlediği bankaya vermesi gerekmektedir. Bu beyanname ile, çekin kaybolduğunu bildiren bir dilekçe de yazılmalıdır.

Banka, beyanname ve dilekçe alındıktan sonra, çekin karşılığının bulunup bulunmadığını kontrol eder. Eğer çek henüz ödenmemişse, banka, keşideciyi ödeme yapması için uyarmakla yükümlüdür.

Ancak, çekin ödenmemesi durumunda, keşideci hukuki ve mali yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Kanunlara göre, karşılıksız çek keşide etmek suçtur ve cezai yaptırımları vardır. Bu nedenle, keşideciler, çeklerini dikkatli bir şekilde muhafaza etmelidirler.

Keşideci Çek İptali Yapabilir mi?

Keşideci, çeki ödemeden önce iptal etmek isteyebilir. Bu durumda keşideci, çekin iptal edilmesi için bankaya başvurmalıdır. Banka, keşidecinin talebi doğrultusunda çeki iptal eder ve borçlu olan kişiye çekin iptal edildiğine dair bildirimde bulunur. Ancak, keşidecinin çekin ödeme tarihinden sonra iptal talebi, çeki geçersiz hale getirmez ve ödeme yükümlülüğünü de ortadan kaldırmaz.

Etiketler: İhtiyaç Kredisi

Yazar: TeklifimGelsin