Tahliye Taahhütnamesi ve Geçerlilik Şartları - 2024

Yayınlanma Tarihi: 20 Mayıs 2024

Tahliye taahhütnamesi, kiracının kiraladığı gayrimenkulü belirli bir tarihte boşaltma sözü verdiği yazılı bir belgedir. Bu sözleşme, özellikle Türkiye'de kiralama işlemlerinde sıkça kullanılmaktadır. 2024 yılında, tahliye taahhütnameleri ve geçerlilik şartları hakkında bilgiler edinmek hem kiracıların hem de mülk sahiplerinin haklarını korumalarına yardımcı olacaktır. 

Bu yazımızda, tahliye taahhütnamesinin ne olduğunu, geçerlilik şartlarını ve diğer önemli detayları inceleyeceğiz.

Tahliye Taahhütnamesi Nedir?

Tahliye taahhütnamesi, genellikle mülk sahibi ile kiracı arasında yapılır. Kira sözleşmesi sırasında hazırlanan bu belge kiracının mülkü belli bir tarih itibarıyla boşaltacağını taahhüt ettiği bir belgedir. Bu belge, genellikle kira süresinin sonunda mülkün tahliye edileceğini garanti altına almak amacıyla kullanılır.

Tahliye Taahhütnamesi Geçerlilik Şartları Nelerdir?

Tahliye taahhütnamesinin geçerlilik şartları arasında yazılı olması, noter onayının bulunması, belirli bir tahliye tarihinin belirlenmiş olması, iki tarafında bilgisinin bulunması ve açık bir dil kullanılmış olması bulunur. 

Bunlara daha yakından bakacak olursak:

  • Yazılı Olma Zorunluluğu: Tahliye taahhütnamesi, geçerli olabilmesi için mutlaka yazılı bir belge halinde olmalıdır.
  • Noter Onayı: Türkiye'deki mevcut kanunlara göre, tahliye taahhütnamelerinin noter tarafından onaylanması gerekmektedir. Noter onayı, sözleşmenin yasal geçerliliğini ve tarafların kimliklerini doğrular.
  • Belirli bir tahliye tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, kiracının mülkü ne zaman boşaltacağını net bir şekilde göstermelidir.
  • Tarafların Bilgileri: Tahliye taahhütnamesinde, mülk sahibi ve kiracının tam isimleri, adresleri ve iletişim bilgileri yer almalıdır.
  • Açık ve anlaşılır dil: Bu, belgenin tarafların haklarını ve yükümlülüklerini net bir şekilde anlamalarını sağlar.
tahliye-taahhütnamesi

Tahliye Taahhütnamesi Ne İşe Yarar?

Tahliye taahhütnamesi, kiracının belirli bir tarihte kiraladığı gayrimenkulü tahliye edeceğine dair yazılı bir söz verdiği belgedir. Kira döneminin bitiminde, mülk sahibinin mülkü tekrar serbestçe kullanabilmesini sağlar. Bu belge hem mülk sahibi hem de kiracı için güvence teşkil eder. Çünkü tahliye sürecinin hızlı ve anlaşmazlıklara yol açmadan gerçekleşmesine yardımcı olur.

Tahliye Taahhütnamesi Ne Zaman Geçersiz Olur?

Eğer taahhütname, her iki tarafın da üzerinde anlaşmadığı şartlar içeriyorsa veya taahhütnamenin şartları hakkında bir yanıltma varsa, bu durumda geçersizlik söz konusu olabilir. Ayrıca, tahliye taahhüdü belirlenirken, tahliye tarihinin açık ve net bir şekilde belirtilmesi zorunludur. Eğer tahliye tarihi belirsiz ise veya kira süresinin bitiminden önce veya sonra gibi ucu açık bir ifadeyle belirlenmişse, tahliye taahhütnamesinin geçersiz sayılmasına sebep olabilir.

Tahliye taahhütnamesinin başka bir geçersizlik sebebi ise kiralananın tesliminden sonra hazırlanmamış olmasıdır. Yani, tahliye taahhüdü, kira sözleşmesi imzalandıktan sonra ve kiracının mülke taşınmasının ardından yapılmış olmalıdır. Bu şartlar dahilinde oluşturulmamış tahliye taahhütnameleri geçerliliğini yitirebilir.

Mecurun Adresi Ne Demek?

Mecur, kira sözleşmesi kapsamında kiracıya kiralanan taşınmaz veya gayrimenkul anlamına gelir. Mecurun adresi, kira sözleşmesinde belirtilen kiralanan taşınmazın tam adresidir. Bu, kiracının kullandığı ve kira süresi sonunda tahliye etmesi gereken mülkün net bir şekilde tanımlanmasını sağlar.

tahliye-taahhütnamesi

Tahliye Taahhütnamesi ile Tahliye Nasıl Yapılır?

Tahliye taahhütnamesi, kiracının tahliye tarihine kadar mülkü boşaltma taahhüdü verdiği bir belgedir. Tahliye süreci, taahhüt edilen tarihte başlar. Kiracı, bu tarihe kadar kiralanan taşınmazı boşaltıp, anahtarları mülk sahibine teslim etmekle yükümlüdür. Taahhüt edilen tarih geldiğinde, eğer kiracı taşınmazı boşaltmazsa, ev sahibi hukuki yollarla tahliye işlemi başlatabilir.

Kiracının tahliyesi sürecinde zorunlu arabuluculuk aşaması da bulunmaktadır. Bu aşamada, taraflar bir arabulucu eşliğinde anlaşmaya varmaya çalışır. Ancak arabuluculuk aşamasında anlaşma sağlanamazsa, davaya geçilebilir. Kiraya veren tarafından, tahliye taahhütnamesine dayanarak mahkemeye başvurulabilir ve yasal süreç başlatılabilir.

Tahliye taahhütnamesi ile tahliye süreci, kiracı ve kiraya veren arasındaki ilişkilerde önemli bir yeri olan ve anlaşmazlıkların daha hızlı çözülmesine yardımcı olan bir yöntemdir. Bu süreç, kiracının taahhüdünü yerine getirmemesi durumunda, kiraya verenlerin tahliye işlemlerini başlatmalarında hızlı ve etkili bir çözüm yolu sunar.

Noterden Tahliye Taahhütnamesi Nasıl Alınır?

Noterden tahliye taahhütnamesi almak için hem mülk sahibi hem de kiracının notere birlikte gitmesi gerekmektedir. Taraflar, tahliye tarihini ve diğer koşulları içeren tahliye taahhütnamesini hazırlar. Bu belgeyi noter huzurunda imzalayarak yasal geçerlilik kazandırırlar. Noter onayı, belgenin resmiyetini ve tarafların anlaştığını teyit eder.

Taahhüt Tarihi Ne Demek?

Taahhüt tarihi, kiracının mülkü boşaltmayı ve tahliye etmeyi taahhüt ettiği tarihidir. Bu tarih, tahliye taahhütnamesinde net bir şekilde belirtilir. Hem kiracı hem de mülk sahibi için bu tarihe uyma zorunluluğu vardır.

Tahliye Taahhütnamesi Geçerlilik Süresi

Tahliye taahhütnamesi, genellikle 1 yıla kadar geçerlidir. Sözleşmede belirtilen tarihten sonra eğer kiracı mülkü boşaltmışsa, taahhütnamenin bir geçerliliği kalmaz. Ancak, kiracı tahliye tarihine uymazsa, mülk sahibi yasal yollara başvurabilir.

Tahliye Taahhütnamesi Nasıl Geçersiz Olur?

Tahliye taahhütnamesi, noter onayının eksikliği, tahliye tarihinin belirsizliği veya mahkeme kararı gibi sebeplerle geçersiz kılınabilir. Ayrıca, tarafların yeni bir anlaşmaya varması veya kiracının tahliye sürecine itiraz etmesi gibi durumlar da belgenin geçersiz olmasına yol açabilir.

Etiketler: Günlük Yaşam

Yazar: TeklifimGelsin