Sigorta Primi Nedir, Nasıl Hesaplanır? 2023

Yayınlanma Tarihi: 31 Ocak 2023Güncellenme Tarihi: 27 Kasım 2023

Sigorta primi ya da SGK primi işverenler açısından en önemli maliyetlerden biridir. Taban ve tavan ücretleri bulunan sigorta primleri her yıl değişir, işçilerin brüt maaşları ve ek ödemeleri üzerinden hesaplanır.

Yatırım - BannerYatırım - Banner

Sigorta Primi Nedir?

Çalışanların devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden faydalanması ve gerekli şartları sağladığında emeklilik hakkı kazanması için işverenin çalışan adına devlete ödediği ücret, sigorta primi olarak adlandırılır. İşverenler çalışanlarının aldığı brüt maaş üzerinden hesaplanan SGK prim ödemesini aylık olarak yaparlar.

Sigorta Primi Nasıl Hesaplanır?

Çalışanlar için işverenler tarafından ya da isteğe bağlı olarak 30 gün üzerinden hesaplanan SGK primi her yıl asgari ücrete göre belirlendiğinden, ayrıca sigorta primi devlet tarafından sağlanan çeşitli teşvik ve indirimlerden etkilendiğinden standart bir ödeme tutarından söz etmek mümkün değildir.

İşverenlerin aylık olarak ödemesini yapmakla yükümlü olduğu çalışan sigorta primleri çalışanlara ödenen brüt maaş ve SGK matrahına dâhil olan ek ödemeler üzerinden hesaplanır. Giydirilmiş brüt ücret üzerinden işçi, işveren ve işsizlik oranları ile SGK primi hesaplaması yapılır.

%14 işçi sigorta prim oranı, %20,5 işveren payı oranı, %1 işsizlik oranı ve %2 işveren işsizlik oranı ile çalışana ödenen brüt ücret çarpılarak sigorta primi hesaplanabilir. İndirimsiz işveren prim oranı kullanılarak yapılan bu hesaplamaya göre sigorta primi çalışanların aylık brüt maaşının %37,5’ine denk gelir.

Sigorta Prim Oranları Nelerdir?

Sigorta prim oranları şirketlerin güncel teşviklerden yararlanması durumunda değişiklik gösterir. Şirketler aşağıda belirtilen koşulları sağladıkları takdirde toplam işveren prim oranı %22,5 yerine %17,5 olarak ödenir.

- Aylık prim hizmet belgelerinin kuruma zamanında ibraz edilmesi,

- Şirketin herhangi bir SGK borcunun bulunmaması

- Prim ödemelerinin yasal süreler içerisinde yapılması,

- Kayıt dışı ya da sahte sigortalı olarak işçi çalıştırılmaması,

- Vadesi geçmiş sigorta prim borcunun bulunmaması.

Sigorta Primi Nasıl Ödenir?

Sigorta primi her ayın son gününe kadar ödenebilir. Ödemesi yapılacak ayın son günü hafta sonuna ya da resmi tatile denk gelirse o günü takip eden ilk iş gününe kadar sigorta primi ödenebilir.

Şirketler sigorta prim ödemelerini mali müşavirlerinin ya da muhasebecilerinin gönderdiği tahakkuk fişleri ile yaparlar. Prim borçları tahakkuk fişi üzerindeki bilgiler ile banka şubesine giderek ya da internet bankacılığı üzerinden ödenebilir.

Sigorta Prim Gün Sayısı Nasıl Hesaplanır?

Sigorta prim gün sayısı çalışanların emeklilik hakkı elde etmek için hizmet etmesi gereken gün sayısını gösterir. Emeklilik hakkı kazanmak için tamamlanmış olması gereken hizmet süresi çalışanın dâhil olduğu sigorta sistemine, yaşına ve sigorta başlangıç tarihine göre değişiklik gösterir. Prim günü sayısı, sigorta bilgileri, sigortanın ne zaman ve ne kadar yatırıldığı gibi bilgiler ile sigorta giriş çıkış günleri e-Devlet üzerinden sorgulanabilir.

Emeklilik hakkı kazanmak ve genel sağlık hizmetlerinden faydalanmak için belirli bir süre sigortalı olarak çalışılması gerektiğinden işverenlerin sigorta primlerini düzenli ve eksiksiz ödemeleri çok önemlidir. Ancak herhangi bir işte çalışmayan ya da sigortası olmayan kişilerin emeklilik hakkından faydalanması mümkündür. Bunun için isteğe bağlı sigorta primi ödenmesi gerekir.

2023 isteğe bağlı en düşük sigorta primi 3.218,40 Türk lirası ve isteğe bağlı en yüksek sigorta primi 24.144 Türk lirasıdır.

Sigorta Primi Neden Yükselir?

Çalışanlara ödenen maaş arttıkça Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen sigorta primi yükselir. Şirket ya da işveren güncel teşviklerden yararlandığı takdirde ödemekle yükümlü olunan sigorta prim oranları değişebilir. Çalışanların emeklilik hakkı kazanması için aranan şartlar arasında yeterli prim günü olması ve SGK borcu olmaması yer alır. Bu nedenle özellikle iş değişikliği yapıldığı dönemlerde sigorta giriş çıkış günleri ve ödeme miktarının doğruluğu kontrol edilmelidir.

Etiketler: Sigorta

Yazar: TeklifimGelsin