Kasko Sigortasına Ek Sözleşmeyle Dahil Edebileceğiniz Teminatlar

Yayınlanma Tarihi: 18 Şubat 2022Güncellenme Tarihi: 11 Aralık 2023

Kasko sigortası; zorunlu olmayan ve isteğe bağlı yaptırılan, aracınızda kaza sonucu oluşabilecek zararları sözleşmede belirtilmiş kapsamlar ve kapsamların limitleri dâhilinde güvence altına alan sigorta türüdür.

Kasko sigortası, teminat farklılıklarına göre dört çeşittir.

  • Standart Kasko
  • Mini - Dar Kasko
  • Genişletilmiş Kasko
  • Tam Kasko

Standart kasko sigortası ana teminatların tamamını kapsar. Standart kasko poliçesi,  çarpma ve/veya çarpılma, aracın yanması, çalınma ve/veya çalınmaya teşebbüs olmak üzere üç ana teminattan oluşmaktadır. Standart kaskonun çarpma ve/veya çarpılma teminatı, araç seyir halinde iken diğer bir araca ya da nesneye çarpma sonucu oluşan hasarı karşılar. Bilinçli kasti kaza durumu tespiti halinde ise bu teminat kapsam dışı kalır. Sigorta poliçeli aracın yanması halinde yine standart kasko hasar karşılaması yapar. Standart kasko sigortasının diğer bir teminatı da aracın çalınması ya da çalınmaya teşebbüs sırasında meydana gelen zararın hasarının karşılanması durumudur.  Standart kasko içeriğinde anlatılan bu teminatlar kaskolar içeriğinde ana teminatları oluşturur.

Kredi BannerKredi Banner

Mini – dar kasko; standart kasko paketinde yer alan ana teminat maddelerinden yalnızca bir kısmını içerir ve bütçeye daha uygun planlanmış poliçedir. Genişletilmiş kasko sigortasının içeriği, ana teminatların hepsini kapsar ve ek teminatlarla poliçe genişletilerek ve bir miktar daha ek ücret ödeyerek aracınızı güvence altına alabilirsiniz.  Tam kasko ise ana teminatların ve ek teminatların hepsini kapsamaktadır.

Kasko sigortası ek teminatlar

Kasko Sigortası Ek Teminatları

Kasko sigortasının kapsamı sigortayı yaptıran kişi tarafından belirlenir. İsteğe bağlı yaptıracağınız kasko sigortasının poliçesine ek teminatları dahil edebilir, sigorta güvencenizi dahil edilen ek teminatların primini ödemeyle de arttırabilmeniz mümkündür. Kasko sigortası poliçesine dahil edilebilen bahsettiğimiz ek teminatlar arasında; enflasyon teminatı, deprem teminatı, sel ve su baskını teminatı, halk hareketleri ve terör teminatı, ihtiyari mali mesuliyet teminatı, ferdi kaza teminatı, kilit sistemi teminatı ile yurt dışı teminatı ve benzeri gibi birçok teminat mevcuttur. Kasko ek teminatları ve bunların detayları ile ilgili açıklamalar aşağıdaki maddelerde mevcuttur.

Enflasyon Teminatı: Sigorta süresi içerisinde enflasyona bağlı olarak araç değerinde meydana gelen artış otomatik olarak poliçenize yansıtılır. Yaşanan bir hasar durumunda ödemeler gerçekleşen enflasyon oranı üzerinden yapılır. Dolayısıyla enflasyon teminatı, sizi enflasyonun ortaya çıkaracağı ek külfetlerden korumuş olur.

Deprem Teminatı: Yaşanan deprem nedeniyle hasar gören ya da yıkılan binaların araca zarar vermesi kaçınılmazdır. Deprem teminatı; araçta oluşan hasarın karşılanmasını sağlar.

Sel ve Su Baskını Teminatı: Fırtına neticesinde meydana gelebilecek sel ve su baskını durumunda aracınızı sağladığı teminat ile koruma altına alır.

Deprem teminatı ve sel - su baskını teminatı ile aracınız sadece kaza sonucunda uğrayacağı zararlarla değil aynı zamanda doğal afetin yaratacağı hasarlara karşı güvence altına alınabilir. Dar kapsamlı kasko sigortalarının bu tip doğal afetlere karşı koruma sağlamadığını muhakkak göz önünde bulundurulmalıdır.

Halk Hareketleri ve Terör Teminatı: Meydana gelebilecek halk hareketi ve terör eylemleri ile bu eylemlere müdahale eden güvenlik güçleri arasındaki olası arbedelerde aracın alabileceği zarara karşı bu teminat güvence oluşturur.

İhtiyari Mali Mesuliyet Teminatı: Olası kaza durumlarının sonucu zarar gören kişilerin teminat bedelleri poliçede belirtilmiş olan kadarıyla değil de bu teminat sayesinde aşan durumları karşılaması anlamına gelmektedir. Ancak kasko sahibinin poliçesine ihtiyari mali mesuliyet teminatı dahil değilse; yaşanan hasarın limiti mevcut kaskoyu da aşıyorsa aşan tutar sigortalı tarafından ödenir.

Ferdi Kaza Teminatı: Olası kaza durumlarının bir sonucu olarak vefat ve sürekli sakat kalma gibi zararlar için araç sürücüsü ve içerisindekileri güvence altına alacak bir teminattır. Kazada vefat durumu söz konusuysa; vefat eden kişinin yasal varislerine ya da sakat kalma durumu söz konusuysa sözleşmede belirtilecek teminat limitleri kapsamında tazminat ödemesi yapılır.

Kilit Sistemi Teminatı: Kaskosu sigortası yapılmış aracın anahtarının kaybolması veya sigorta poliçesinde belirtilen şekillerde araç anahtarının çalınması gibi durumlarda; kilit sisteminin değiştirilmesi, anahtarın kopyalanması vb masrafların güvence altına alan teminattır.

Hukuksal Yardım Teminatı: Kaza sonucu taraflar arasında uzlaşamama sonucu başlatılan hukuki süreçte giderlerin karşılanması konusunda destek sağlayan teminattır. Bu teminat karşılığında her türlü hukuksal koruma masrafı karşılanmaktadır. Öyle ki; bu teminat ile sigortalının kefaletine kadar birçok ödeme yapılmaktadır.

Kullanım Kaybı Teminatı: Yaşanan kaza sonucunda oluşan hasar aracı kullanılmaz hale getirebilir ve/veya uzun tamir süreçleri gerektirebilir. Böyle bir durumda şehir içi ulaşım sağlanacak taksi ve benzeri araçları ya da kiralık araçlardan oluşacak giderler kaskodaki teminat limitleri kapsamında karşılanmaktadır.

Yol Yardım Hizmeti Teminatı: Aracın aniden arız açması, kaza sonrası kullanılamaz hale gelmesi gibi durumlarda bu hizmet teminatı ile yolda kalmazsınız. Ancak her sigorta şirketinin bu konuda farklı destek hizmetleri mevcut olup bu teminat paketini tercih etmeden önce detaylarını mutlaka sorgulamanız gerekmektedir.

Eskime Payı ve Kıymet Kazanma İndirimi Teminatı: Kıymet kazanma tenzili, Hasar sonrası onarım işlemleri sırasında araca takılmış olan yeni parça eksperin saptadığı değer artışına bağlı olarak teminat miktarından düşülür. Tamir sürecinde yenilenen parça ve / veya  parçalar aracın değerini artırır, dolayısıyla kasko sigorta şirketi, eskime durumunu gözetir ve tazminatlarda kesintiler yapabilir. Bunu önleyebilmek ise ilk kasko sigortalama işlemi esnasında eskime payı ve kıymet kazanma indirimi teminatını ek olarak alırsanız bu kesintileri yaşamazsınız.

Yurtdışı Teminatı: Ülke dışında araç ile yapacağınız herhangi bir kaza sonucu oluşacak hasar teminat altına alınmaktadır.

Hasar İkame veya Mini Onarım Teminatı: Kaza sonucunda araçta oluşan çizik, boya ve benzeri gibi küçük çaplı hasarlarda hasarsızlık indirimi bozulmaksızın problem bu teminat güvencesinde  giderilebilir. Teminatın kasko sigorta poliçesine eklenmediği durumlarda oluşan kısmi – küçük çaplı hasar sonucu sigorta şirketi hasar konusunda ödeme sağlar lakin aracın değerinde düşme oluştuğu için ek prim ödemesi gündeme gelir.

Kasko sigortası

Peki Genişletilmiş Kasko Sigortası mı, Yoksa Tam Kasko Sigortası mı?

Standart kasko sigortası kapsamı eğer ki sizi tatmin etmiyorsa, genişletilmiş kasko ya da tam kasko alternatiflerinden birini seçmeniz gerekir. Genişletilmiş kasko sigortası poliçesini standart kaskonun ana teminatlarına artı olarak seçeceğiniz ek teminat maddeleri ile şekillendirebilirsiniz. Tam kasko sigorta poliçesi ise tüm ana ve ek teminatların tamamını kapsayarak güvence sağlamaktadır.

Genişletilmiş kasko da tam kasko da araç sahiplerinin güvenli şekilde sürüş yapabilmelerini öngörerek hazırlanmış içeriklere sahiptir.

Standart kasko sigortası güvenceleri size göre yetersiz kalıyor aynı zamanda tam kaskonun tüm kapsayıcılığı size fazla geliyorsa ihtiyaçlarınız doğrultusunda genişletilmiş kaskonun sağladığı alternatif teminatlarla aracınızı güvence altına almayı tercih edebilirsiniz. Bu şekillendirme sürecinde göz önünde bulundurmanız gereken koşullar; araç kullanım sıklığı, kullanım sıklığında karşılaşılan ve/veya öngörülebilen tehlikeli durumların varlığı, yaşanılan bölge ya da şehir özellikleri, aracın uzun yol süreçlerinin sıklığı ve benzeri gibidir.

Aracınızın her ne koşulda olursa olsun zarara uğramasını istemiyor ve olası durumların önüne geçmek istiyorsanız; tam kasko sigorta poliçesini tercih etmeniz halinde her koşulda içiniz rahat olabilir.

Her iki kasko sigorta poliçesinin içerik detayları ve bu detayların neticesinde sigorta şirketinin belirlediği ücretlendirme sizin tercihiniz olacaktır.

Etiketler: Sigorta, Kasko Sigortası

Yazar: TeklifimGelsin