Enflasyon Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Yayınlanma Tarihi: 19 Nisan 2023

İlk olarak enflasyon ne demek açıklayalım. Enflasyon, bir ekonomideki genel fiyat düzeyinin sürekli ve geniş çaplı bir şekilde yükselmesidir. Yani aynı mal ve hizmetler için daha fazla para ödemek anlamına gelir. Enflasyon, bir ülkedeki para biriminin değerinin düşmesine ve alım gücünün azalmasına neden olabilir.

Kredi - Karne - BannerKredi - Karne - Banner

Enflasyon oranı; belirli bir dönemdeki genel fiyat düzeyindeki değişimi yüzdesel olarak ifade eder. Enflasyonun nedenleri arasında talep ve arz dengesizlikleri, maliye politikaları, para politikaları, doğal afetler ve uluslararası olaylar yer alabilir.

Enflasyon farkı; bir dönemdeki enflasyon oranının, geçmiş bir dönemdeki enflasyon oranından farklı olması durumunu ifade eder. Örneğin, bir yıl içindeki enflasyon oranı %10 artarken, geçmiş bir yılda enflasyon oranı %5 arttıysa, bu durumda enflasyon farkı %5 olacaktır. Enflasyon farkı, fiyat düzeylerindeki değişimleri ölçmek ve ekonomik faaliyetlerin etkisini değerlendirmek için önemli bir göstergedir.

Çekirdek enflasyon; genel enflasyon oranında daha az dalgalanma gösteren, temel tüketim mal ve hizmetlerindeki fiyat artışlarını ölçen bir enflasyon göstergesidir. Çekirdek enflasyon hesaplamalarında, fiyatları daha çok dalgalanan sektörlerin yanı sıra mevsimsel etkilere daha açık olan ürünler çıkarılır ve böylece genel enflasyondan daha az etkilenen, daha sabit bir enflasyon oranı elde edilir. Bu nedenle, çekirdek enflasyon oranları, ekonomik politikaların belirlenmesinde ve enflasyonla mücadele stratejilerinde önemli bir gösterge olarak kullanılır.

Manşet enflasyon; bir ülkenin tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) yer alan tüm mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki artışı ölçen bir enflasyon göstergesidir. TÜFE, belirli bir zaman diliminde bir ülkede yaşayan tüketicilerin belli bir sepet mal ve hizmetler için ödedikleri fiyatları izler ve genellikle temel gıda maddeleri, giyim, konut, ulaşım, sağlık hizmetleri ve eğitim gibi temel ihtiyaçları içerir. Manşet enflasyon, bu sepetin tümünü kapsar ve enflasyondaki tüm fiyat artışlarını yansıtırken, çekirdek enflasyon gibi diğer enflasyon ölçütleri belirli sektörlerdeki fiyat değişikliklerine odaklanır. Manşet enflasyon, genellikle merkez bankalarının para politikalarını belirlerken kullandığı bir gösterge olarak kullanılır.

Peki enflasyonun nedenleri nelerdir? Enflasyonun nedenleri oldukça çeşitlidir. Bunlar arasında:

 1. Para arzının artması: Bir ekonomide para arzı artarsa, fiyatlar genellikle yükselir çünkü para değerini kaybeder. Bu da enflasyona neden olur.
 2. Talep ve arz dengesizliği: Arzın talebi karşılayamayacak kadar az olması veya talebin arzı aşması durumunda fiyatlar yükselir. Bu durumda enflasyon yaşanır.
 3. Dışsal faktörler: Bir ülkenin dış ticaret dengesi bozulduğunda, ihracatının ithalatına kıyasla daha düşük olması durumunda fiyatlar yükselir.
 4. Vergiler: Vergilerde yapılan artışlar, malların ve hizmetlerin fiyatını artırarak enflasyona neden olabilir.
 5. Üretim maliyetlerinde artış: Enerji, hammadde ve işgücü maliyetlerindeki artışlar, ürünlerin maliyetini artırır ve bu da fiyatları yükseltir.
 6. Para biriminin değer kaybetmesi: Para biriminin değer kaybetmesi de enflasyona neden olabilir. Bu durumda, yabancı malların fiyatı artarken yerel mal üreticileri rekabet edemeyecekleri için fiyatları artırmaya başlarlar.

Bu faktörlerden herhangi birinin etkisi enflasyona neden olabilir.

Enflasyon Nedir? Enflasyon Nasıl Hesaplanır?

Enflasyon Neden Artar?

Enflasyon, genel olarak talep ve arz dengesindeki bozulmaların bir sonucu olarak ortaya çıkar. Enflasyonu artıran faktörler arasında aşağıdakiler yer alabilir:

 1. Para arzındaki artış: Bir ekonomideki para arzındaki artış, tüketicilerin daha fazla para harcamalarına neden olabilir. Bu, talebin artmasına ve sonuç olarak fiyatların yükselmesine neden olabilir.
 2. Talep yüksekliği: Bir ürüne veya hizmete olan talep artarsa, fiyatları da artabilir. Bunun nedeni, ürün veya hizmete olan talebin arzdan daha fazla olmasıdır.
 3. Üretim maliyetlerindeki artış: Üretim maliyetleri artarsa, ürün veya hizmetin fiyatı da artar. Bu, işletmelerin maliyetleri karşılamak için fiyatları yükseltmelerine neden olabilir.
 4. Dış ticaret açığı: Bir ülke ithalatını ihracatından daha fazla yaparsa, döviz talebi artar. Bu, yerel para biriminin değer kaybetmesine ve fiyatların artmasına neden olabilir.
 5. Vergiler: Vergiler artarsa, işletmelerin maliyetleri artar ve bunu tüketicilere yansıtmak için fiyatları artırabilirler.
 6. Doğal afetler: Doğal afetler, üretim kaynaklarının kaybına ve ürünlerin fiyatlarının artmasına neden olabilir.

Yukarıdaki faktörlerin herhangi biri veya birkaçı bir arada etkileşime girerek enflasyonu artırabilir.

Enflasyon Neden Düşer?

Enflasyonun düşmesi için talep ya da arzın artması gerekmektedir. Talebin azalması, arzın artması, maliyetlerin düşmesi, hükümetin para politikalarında ve harcama politikalarında yapacağı düzenlemeler enflasyonun düşmesine neden olabilir. Bunun yanı sıra, ülkenin ekonomik durumu, dünya piyasaları, siyasi istikrar gibi etkenler de enflasyonun düşmesinde rol oynayabilir.

Enflasyon Nasıl Hesaplanır?

Enflasyon, belirli bir dönemde genel fiyat düzeyindeki artış oranını ifade eder. Enflasyon hesaplaması için kullanılan birkaç farklı yöntem vardır, ancak en yaygın olanları tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) ve üretici fiyatları endeksidir (ÜFE).

TÜFE, belirli bir dönemde tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişiklikleri ölçer. TÜFE hesaplamak için, bir temel dönem seçilir ve bu dönemdeki fiyatlar 100 olarak kabul edilir. Sonra, belirli bir dönemdeki fiyatlar temel döneme göre yüzde olarak hesaplanır.

ÜFE ise, belirli bir dönemde üreticilerin mal ve hizmetler için ödediği maliyetleri ölçer. ÜFE de TÜFE gibi hesaplanır, ancak üretim aşamasındaki mal ve hizmetler için fiyat değişikliklerini ölçer.

Enflasyon hesaplamak için diğer bir yöntem de çekirdek enflasyondur. Bu yöntem, tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için satın aldıkları mal ve hizmetlerin fiyatlarını ölçer. Çekirdek enflasyon, gıda ve enerji fiyatlarını içermez, çünkü bu fiyatlar genellikle dalgalıdır ve enflasyonun genel seyrini göstermek için daha az uygun olabilir.

Enflasyon hesaplaması için kullanılan bu yöntemler arasında farklılıklar olabilir ve her biri farklı sonuçlar verebilir. Ancak genel olarak, enflasyon hesaplaması için kullanılan yöntemler, ekonomik koşulları ve fiyat değişikliklerini ölçmek için önemli araçlardır.

Yıllık enflasyon nasıl hesaplanır bir de buna bakalım…

Yıllık enflasyon, bir yıl içerisindeki enflasyon oranının hesaplanmasıdır. Buna göre, bir yıl içerisinde meydana gelen fiyat artışı, yıllık enflasyon oranını oluşturur.

Yıllık enflasyon oranı hesaplanırken genellikle TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) kullanılır. TÜFE, tüketici tarafından satın alınan mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimi ölçen bir endekstir.

Yıllık enflasyon oranı, aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

Yıllık Enflasyon Oranı = ((Dönem Sonu Endeksi - Dönem Başlangıç Endeksi) / Dönem Başlangıç Endeksi) x 100

Burada, dönem sonu endeksi, hesaplanmak istenen dönemin sonunda TÜFE'nin değeridir ve dönem başlangıç endeksi, hesaplanmak istenen dönemin başlangıcında TÜFE'nin değeridir. Bu şekilde, belirli bir dönemdeki enflasyon oranı hesaplanarak yıllık enflasyon oranı bulunur.

Enflasyon muhasebesi nedir?

Enflasyon muhasebesi, bir şirketin veya devletin enflasyonun yol açtığı finansal etkileri hesaplamak için kullandığı muhasebe yöntemidir. Enflasyonun yarattığı fiyat artışları, varlıkların değerinde azalmaya ve borçların gerçek değerinde artışa neden olur. Enflasyon muhasebesi, finansal tabloların doğru bir şekilde hazırlanmasını sağlamak için bu etkileri dikkate alır.

Enflasyon muhasebesi, genellikle para birimi düşüşü olan ülkelerde kullanılır. Bu ülkelerde, para biriminin değeri hızla azaldığı için, şirketler ve hükümetler, finansal tablolarındaki varlıkların ve borçların gerçek değerini korumak için enflasyon muhasebesi kullanırlar. Bu sayede, finansal tablolar doğru bir şekilde hazırlanabilir ve kararlar en doğru şekilde alınabilir.

Sonuç olarak yatırım hesabına yatırılan para, zaman içinde enflasyon nedeniyle değer kaybedebilir. Bu nedenle, yatırım hesaplarına yatırım yapanlar, enflasyon riskini azaltmak için yüksek getiri sağlamak için çeşitli yatırım araçlarına yatırım yapmalıdır.

Etiketler: Mevduat, Enflasyon, Enflasyon Oranı

Yazar: TeklifimGelsin