Aynı Anda İki Bankadan Kredi Çekilebilir Mi?

Yayınlanma Tarihi: 27 Şubat 2023Güncellenme Tarihi: 27 Kasım 2023

Kredilere aniden gerek duyan ve bunu tek bir banka yerine birden fazla seçenekten elde etmek isteyenlerin böyle bir şansı bulunuyor. Ancak çok ciddi bir soruşturma ve bilgi toplama evresine girmeleri gerekiyor. Böylelikle aradıkları tutarları farklı bankalar aracılığıyla temin etmeleri gibi bir durum ortaya çıkabiliyor. Tamamen dikkatli ve özenli bir başvuru sürecini gerçekleştirmekle beraber farklı bankalardan aynı anda kredi temin edebilmeye dair bir durum kendini gösterebiliyor. Bankaların ortaya koymuş oldukları şartlara uygun olan kişilerin bu tip neticelere erişmeleri hali aktif bir şekilde görülebiliyor. Bu sayede de aradıkları kredi tutarlarına ulaşmaları durumu ortaya çıkabiliyor.

Kredi - BannerKredi - Banner

Farklı bankalardan aynı anda kredi çekecek ve onay işlemini gerçekleştirecek olan kişilerin düzenli bir gelire ve yüksek oranda bulunan kredi notlarına sahip olmaları gerekmektedir. Ancak bu şartları karşılasalar bile sonucun olumlu olması tamamen bankaların elinde olan bir durum olarak tabir edilebilmektedir. Ancak bankaların her birine aynı gün kredi başvurusu yapılmaması gerektiği tavsiye edilmektedir. Yasal takibe düşmemek için belirli aralıklarla bu başvuru işlemleri hayata geçirilmelidir. Öte yandan yapılacak olan her bir kredi başvurusundan olumlu dönüş alma hakkında net bir şey söylemek söz konusu olmayacaktır. Bu hususta birtakım kriterler dikkate alınmalı ve bu doğrultuda hareketlerin gerçekleştirilmesi önemli bir unsur olmalıdır.

Tüm Bankalara Aynı Anda Kredi Başvurusu Yapılır Mı?

Tüm bankalara yapılacak olan kredi başvuruları için bazı şartları tamamen yerine getirmek önemlidir. Başvuru yapacak olan kişilerin öncelikle kredi notlarının yüksek olmaları önemlidir. Bunun dışında sicillerinin sorunsuz olması ve düzenli gelirlerinin olması da aranan kriterler arasında yer almaktadır. Bu şartları karşılayan kişilerin büyük ihtimalle başvuruları onaylanacaktır.

Birden çok bankadan kredi çekim işleminde de bu tip kriterler ele alınacaktır. Ancak her bir başvuruda kredi notlarına bakılacak ve kredilerin geri ödemelerinin düzenli yapılıp yapılmayacağı bir nevi ispat edilecektir. Ancak aynı anda tüm bankalara kredilere dair başvurularında bulunmak bütün taleplerin olumsuz sonuçlanmasına neden olabilir. Öte yandan başvuru yapan kişi hakkında yasal takip başlatılabilir. Bunun nedeni de tüm kredileri çekme nedeninin tamamen maddi amaç doğrultusunda olması ve her birinin geri ödenmesinin imkansız olarak adlandırılmasından kaynaklı olarak gelişmektedir.

Tüm bankalara aynı anda kredi başvurularında bulunmak fazlasıyla sakıncalı olarak tabir edilen bir durumdur. Bankalar sadece findeks sistemine göre hareket ettiklerini ifade etseler de kredi başvurusu yapan kişilerin geçmişlerini de inceleme altına almaktadırlar. Bu süre zarfında diğer bankalara da kredi başvurusunda bulunulduğu ya da kredi borçlarının olduğunun anlaşılması halinde bu başvuruların direkt olarak olumsuz sonuçlanması söz konusu olacaktır. Bunun önüne geçmek için farklı bir bankadan kredi alındığında ya da başvuru yapıldığında bunu dile getirmek gerektiği ifade edilmektedir.

Aynı anda iki bankadan kredi çekilir mi

Aynı Anda İki Bankadan Kredi Çekilir Mi?

Kişilerin ihtiyaçlarının artmasından dolayı kredi çekmek zaman zaman bir mecburiyet haline gelebiliyor. Gelirlerin giderlerden az olması halinde bankaların kredi ya da kredi kartlarına dayalı hizmetlerinden yararlanmak bir gereklilik olarak görülüyor. Gündelik hayatın gereksinimlerinin yanı sıra konut ya da taşıt alımları esnasında da kredi kullanmak gerekli bir durum olarak ifade edilebiliyor. Ancak bankalar bu aşamada ekspertiz çalışmalarını gerçekleştirerek, başvuru yapanlara belirli oranlarda kredi verebiliyor. Geriye kalan rakamlar için de teminat göstermenin gerekli olduğundan bahsediliyor. Kredi konusunda dikkat edilecek olan ana hususlar da kredi notu ve gelir düzeyi olarak kendini gösteriyor. Ancak kayıt dışı bir gelire sahip olan kişilerin bunu da bankalara beyan etmeleri gerektiği ifade ediliyor. Böylelikle kredi limitinin yükselmesi ya da farklı bankalardan aynı zaman zarfında kredi çekebilme gibi bir durumun gelişmesi söz konusu olabiliyor. Bu noktada herhangi bir yasal kısıtlamanın olmaması sebebiyle rahatlıkla bu yönde bir başvuru işlemi gerçekleştirilebiliyor.

Kişilerin başvuruları esnasında düzenli gelirlerinin yanı sıra kira gelirleri de olabilir. Kredi taksitlerinin ödenmesiyle beraber elde kalan tutarların belirli bir zaman diliminde ihtiyaçları karşılayacak düzeyde bulunması önemlidir. Ancak daha önceki süreçlerde çekilen bir kredinin bulunması ve bu kredilerin diğer bankalar tarafından görüntülenebilmesi durumunda kredi çekme girişimleri başarısızlıkla sonuçlanabilir. Bunun önüne geçebilmek adına aynı anda farklı bankalara kredi başvurusu yapabilme seçeneği daha da revaçta bir uygulama olarak görülebilmektedir. Sistem üzerinde kişilerin adlarına kayıtlı olan tüm krediler görülecektir. Sistemde yer almadan önce bu kredilere dair yapılacak olan başvuruların çok dikkatli bir biçimde yapılması önemlidir. Kredilerin değerlendirilmesi esnasında sistemde bu girişimler ortaya çıkmayacağından dolayı, uygulanabilecek bir yöntem olarak görülebilir. Bu değerlendirme ve onay sürecinin uzaması da kredi başvurusu yapan kişilerin her zaman lehine olacak olan bir gelişme olarak gözlemlenebilecektir. Kredi çekebilme imkanı da bu süre zarfında daha yüksek ihtimalli bir hal alacağından dolayı, herkesin bu şekilde hareket etmesi gerektiği de vurgulanabilecek bir durum olarak sayılabilecektir.

Aynı anda 2 bankadan kredi çekmek

İkinci Bir Kredi Çekmek İsteyenlerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Farklı bir bankadan ikinci bir kredi çekmeye dair başvurularda bulunulduğunda bankaların ele alacakları birtakım kriterler bulunacaktır. Bu kriterler doğrultusunda başvuruların olumlu ya da olumsuz sonuçlanması durumu ortaya çıkacaktır.

·       Kredi miktarı

·       Önceki kredide ne kadar borcun kaldığı

·       İki kredinin toplam miktarının var olan limiti aşmaması

·       Ödeme gücü

·       Ek gelirler

·       Vade süreleri

·       Faiz oranları

Üst limitlerde bir kredi çekilmesine dair başvuru yapılması durumunda kişilerin sadece kendi gelirleri yetersiz kalabilecektir. Ailenin diğer bireyleri de gelir sahibi olarak gösterilerek bankalara bu şekilde bir sunum yapılmalıdır. Gelir miktarıyla kredi miktarı doğru orantılı olmasından dolayı bu yönde bir işlem bankalar tarafından gerçekleştirilecektir.

Aylık gelire göre kredi hesaplamanı TeklifimGelsin’de yapabilirsin.

Öte yandan ikinci bir kredi başvurusunda verilecek olan tutar, beklenenden daha düşük olabilecektir. İkinci kredi başvurularının kabul edilip edilmemesi durumu da tamamen bankalara kalmış bir durum olarak tabir edilecektir. Öte yandan ilk çekilen krediye dair borç miktarının fazla olması da talep edilen miktarla yapılacak olan hesaplamalarla beraber üst limitin aşılması söz konusu oluyorsa kredi başvurularının olumlu sonuçlanması pek de olası olmayan bir durum olarak tabir edilebilecektir.

Başvuru yapan kişilerin kredi taksitlerini ihmal etmemesi ve kredi notunun yüksek düzeyde olması durumlarında bankaların yeni bir kredi için teklif yapmaları manasına gelebilir. Bu tip teklifler arasında en cazip olanı da faiz oranlarını düşürmeye yönelik olan imkanlar olarak söylenebilir. Öte yandan farklı yapılandırmalar da bankalar tarafından sağlanarak, kredilerin daha da rahat bir biçimde ödenmesi konusunda gereken desteğin bankalar tarafından verilebileceği görülebilir.

Bankalar, her zaman gelir düzeyi yüksek olan kullanıcılarına daha fazla imkan tanıyacaklardır. Bu tip geliri olan banka müşterilerinin isteklerine bağlı olarak ikinci bir krediyi çekmeleri sandıklarından daha kolay bir süreç olarak görülebilecektir. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken ana husus kredi faiz oranları olacaktır. Bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredilerine dair faiz oranları ciddi bir tutumla incelendikten sonra gerekli başvuru işlemlerini gerçekleştirmekte fayda olduğu söylenmektedir.

Etiketler: İhtiyaç Kredisi, Kredi

Yazar: TeklifimGelsin