Resesyon Nedir? Etkileri Nelerdir?

Yayınlanma Tarihi: 30 Nisan 2024

Ekonomik döngüler, büyüme ve durgunluk dönemleriyle tanımlanır ve bu döngülerin en kritik evrelerinden biri resesyondur. Resesyon, bir ekonominin sürekli olarak küçüldüğü ve genel ekonomik aktivitenin belirgin şekilde yavaşladığı bir dönemi ifade eder. Bu yazı, resesyonun temel kavramlarını, sebeplerini ve ekonomi üzerindeki etkilerini detaylı bir şekilde incelerken aynı zamanda bireylerin ve işletmelerin bu zorlu dönemlerde nasıl ayakta kalabileceği hakkında pratik öneriler sunmaktadır.

Resesyon Nedir?

Resesyon, bir ekonominin genel olarak belirli bir süre boyunca sürekli olarak daraldığı dönemdir. Genellikle ardışık iki çeyrekte görülen gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) düşüşleri ile resmi olarak tanımlanır. Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerde resesyon, yatırım ve tüketim harcamalarındaki azalma, artan işsizlik oranları ve gelir düzeyindeki gerileme ile kendini gösterir. 

Ekonomide Resesyon Ne Demek?

Ekonomik bir resesyon hem bireysel hem de kurumsal düzeyde geniş çapta bir durgunluğa yol açar. Türkiye ekonomisini düşündüğümüzde bu, hane halkı harcamalarında önemli düşüşler, yatırım projelerinin ertelenmesi veya iptali ve genel ekonomik aktivitede yavaşlama anlamına gelir. Resesyon, devlet gelirlerinde azalma ile sonuçlanır ve bu da kamu hizmetlerinin finansmanında kısıtlamalara neden olabilir.

Resesyon Olursa Ne Olur?

Resesyon, ekonomide bir dizi zorluk yaratır:

 1. İşsizlik Oranlarında Artış: İşletmeler düşen talep nedeniyle işten çıkarmalara başvurabilir, bu da işsizliği artırır.
 2. Tüketici Harcamalarında Azalma: Ekonomik belirsizlik arttıkça, tüketiciler harcamalarını kısar bu da ekonomik yavaşlamayı derinleştirir.
 3. Yatırım Azalması: Belirsizlikler yatırımların ertelenmesine veya iptaline yol açar, ekonomik toparlanmayı geciktirir.
 4. Kamu Finansmanı Üzerinde Baskı: Vergi gelirlerindeki düşüş ve artan sosyal harcamalar, kamu bütçe açıklarını genişletir.
 5. Faiz Oranları ve Kredi Piyasalarında Değişiklikler: Merkez bankaları faiz oranlarını düşürse dahi bankaların kredi verme koşulları sıkılaşabilir.

Resesyonun Nedenleri Nelerdir?

Resesyonun nedenleri arasında dış ticaretteki dalgalanmalar, yüksek enflasyon oranları, politik belirsizlikler ve küresel ekonomik koşullardaki değişiklikler sayılabilir. Örneğin, küresel bir finansal kriz veya yakın coğrafyadaki siyasi istikrarsızlıklar, Türkiye ekonomisini olumsuz etkileyebilir.

resesyon-nedir

Resesyon Dönemlerinde Borsaya Ne Olur?

Resesyon dönemlerinde, yatırımcı güveninin sarsılmasıyla birlikte borsada volatilite artar ve genellikle piyasa değerlerinde düşüş görülür. Yatırımcılar, genellikle daha az riskli varlıklara yönelirler, bu da borsadaki büyüme odaklı şirketlerin hisselerinde düşüşe neden olur. 

Resesyon Döneminde Nasıl Yatırımlar Yapmalı?

Resesyon döneminde, riskleri minimize etmek amacıyla, özellikle sabit getirili menkul kıymetler veya devlet tahvilleri gibi daha güvenli yatırımlar öne çıkar. Altın ve döviz gibi değer saklama araçlarına olan ilgi artabilir. Ayrıca piyasanın dip yaptığı dönemlerde, uzun vadeli potansiyele sahip hisse senetlerini düşük fiyatlarla alma fırsatı da bulunur.

Resesyon Sonuçları Nelerdir? 

Resesyonun sonuçları, ekonomik, sosyal ve siyasi boyutlarda geniş bir yelpazede yer alır ve bir ülkenin ekonomik yapısına bağlı olarak farklılık gösterebilir. 

Resesyonun etkileri özellikle şu şekillerde görülebilir:

 • İşsizlik Oranlarında Artış: Ekonomik yavaşlama, işten çıkarmaları tetikler ve işsizlik oranlarını artırır.
 • Reel Gelirlerde Azalma: Hane halkı gelirleri düşer, bu da tüketim harcamalarının azalmasına neden olur.
 • Yatırımlarda Düşüş: Ekonomik belirsizlik, yerel ve yabancı yatırımları olumsuz etkiler.
 • Kredi Erişiminde Zorluklar: Bankalar kredi verme standartlarını daha katı hale getirir, bu da özellikle KOBİ'ler için finansman bulmayı zorlaştırır.
 • Bütçe Açıklarında Artış: Devlet gelirlerinin azalması ve artan harcamalar bütçe açıklarını büyütür, bu da mali istikrarsızlığa yol açabilir.
 • Sosyal Hizmetlerde Kısıtlamalar: Devletin sosyal hizmetlere ayırdığı kaynaklar azalır, bu da eğitim ve sağlık hizmetlerinin kalitesinde düşüşe neden olur.

Resesyon Döviz Kurunu Nasıl Etkiler?

Resesyon dönemlerinde döviz kurları genellikle yerel para biriminin değer kaybına yol açar. Bu, risk algısının artması ve yatırımcıların daha güvenli varlıklara yönelmesiyle tetiklenir; özellikle gelişmekte olan ülkelerde yabancı sermaye çıkışları bu düşüşü hızlandırabilir. 

Yerel para biriminin değer kaybetmesi, ithal ürünleri daha pahalı yaparken, ihracatı teşvik edebilir. Ancak, ithalata dayalı girdi maliyetlerinin artması üretim maliyetlerini yükseltebilir ve bu da enflasyonist baskılara neden olabilir. 

Merkez bankaları, özellikle Türkiye Merkez Bankası gibi, döviz kurlarını stabilize etmek amacıyla faiz oranlarını ayarlayabilir veya piyasaya doğrudan müdahale edebilir. Bu tür müdahaleler, ekonominin genel sağlığı ve uluslararası yatırımcı güveni açısından kritik öneme sahiptir.

resesyon-nedir

Resesyon Ne Kadar Sürer?

Resesyonun süresi, ekonomik yapıya ve alınan önlemlere bağlı olarak büyük ölçüde değişkenlik gösterir. Türkiye'de yaşanan önceki resesyonlar, ekonomik reformlar ve uluslararası destek programlarına bağlı olarak birkaç çeyrekten birkaç yıla kadar sürmüştür.

Ekonomide Resesyon Ve Depresyon Arasındaki Fark Nedir?

Resesyon, ekonomik durgunluğun nispeten kısa ve hafif bir formudur. Depresyon ise çok daha uzun süren, derin ve geniş kapsamlı ekonomik çöküş demektir. Depresyonlar, yüksek işsizlik, ağır borç yükleri ve uzun süreli ekonomik darboğazları içerir.

Resesyondan Korunma Yolları Nelerdir?

Bireyler ve işletmeler için resesyondan korunma yolları arasında likiditenin korunması, borç seviyelerinin düşürülmesi, gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve maliyet yönetimi stratejileri yer alır. Özellikle KOBİ'ler için kriz zamanlarında devlet destekleri ve teşvikler büyük önem taşır.

Etiketler: İhtiyaç Kredisi, Kredi , Nakit İhtiyaç, Ekonomi

Yazar: TeklifimGelsin