Sharpe Oranı Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Yayınlanma Tarihi: 12 Haziran 2024

Finans dünyasında yatırım performansını değerlendirirken risk ve getiri arasındaki dengeyi anlamak kritik öneme sahiptir. Bu noktada Sharpe Oranı, yatırımcıların ve finansal analistlerin sıklıkla başvurduğu önemli bir metriktir. Nobel ödüllü ekonomist William F. Sharpe tarafından geliştirilen bu oran, yatırımın risk ayarlı getirisini ölçerek, yatırımcıların daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olur. Yüksek bir Sharpe Oranı, yatırımın riske kıyasla yüksek getiri sağladığını gösterirken, düşük bir oran ise riskin getiriye değmediğini işaret eder. 

Bu yazıda, Sharpe Oranı'nın ne olduğu, ne işe yaradığı, nasıl hesaplandığı, iyi bir Sharpe Oranı'nın nasıl yorumlanacağı gibi konular detaylı bir şekilde ele alacağız.

Sharpe Oranı Nedir? 

Sharpe Oranı, Nobel ödüllü ekonomist William F. Sharpe tarafından geliştirilen ve bir yatırımın risk ayarlı getirisini ölçmek için kullanılan bir finansal metriktir. Bu oran, yatırımın getirisini, risksiz getiriden çıkararak ve bu farkı yatırımın volatilitesine bölerek hesaplanır. Sharpe Oranı, yatırımın getirisinin birim risk başına ne kadar fazla olduğunu gösterir ve bu nedenle yatırım performansını değerlendirmede yaygın olarak kullanılır. Yüksek bir Sharpe Oranı, yatırımın riskine kıyasla daha yüksek getiri sağladığını belirtir.

Sharpe Oranı Ne İşe Yarar? 

Sharpe Oranı, yatırımcıların risk ve getiri arasındaki dengeyi anlamalarına yardımcı olan kritik bir metriktir. Yatırım performansını değerlendirirken risk ayarlı getiri hesaplaması yapar. 

İşte Sharpe Oranı'nın sağladığı başlıca faydalar:

  • Yatırımların Karşılaştırılması: Farklı yatırımları, risklerini göz önünde bulundurarak karşılaştırmayı sağlar. Yüksek bir Sharpe Oranı, yatırımın getirisinin birim risk başına daha fazla olduğunu gösterir.
  • Portföy Performansının Ölçülmesi: Portföy yöneticileri, portföylerinin performansını ve risk seviyesini değerlendirmek için Sharpe Oranı'nı kullanır. Bu, daha etkin yatırım stratejileri geliştirmelerine yardımcı olur.
  • Riskin Anlaşılması: Yatırımların sadece getiri potansiyelini değil, aynı zamanda taşıdığı riski de dikkate alarak daha bilinçli yatırım kararları almaya yardımcı olur.
  • Optimizasyon: Portföylerin risk ve getiri oranlarını optimize etmek için kullanılır. Sharpe Oranı sayesinde, risk düzeyi düşük ancak getirisi yüksek olan yatırımlar belirlenebilir.
sharpe-orani

Sharpe Oranı Nasıl Hesaplanır?

Sharpe Oranı hesaplama şu şekilde yapılır: 

Öncelikle, yatırımın beklenen veya gerçekleşen getirisi belirlenir. Ardından, bu getiriden risksiz getiri oranı (genellikle devlet tahvili getirisi) çıkarılır. Elde edilen bu fark, yatırımın getirisinin fazlasını temsil eder. Son olarak, bu fark, yatırımın getiri volatilitesini ölçen standart sapmaya bölünür. 

  • Portföy Getirisi: Yatırımın beklenen veya gerçekleşen getirisi.
  • Risksiz Getiri Oranı: Genellikle devlet tahvilleri gibi risksiz kabul edilen varlıkların getiri oranı.
  • Portföyün Standart Sapması: Yatırımın getirisinin volatilitesini veya riskini ölçen bir istatistik.

Formül ise şu şekildedir:

Sharpe Oranı = Portföy Getirisi - Risksiz Getiri Oranı / Portföyün Standart Sapması 

Örneğin, bir portföyün yıllık getirisi %10, risksiz getiri oranı %2 ve portföyün standart sapması %15 ise Sharpe Oranı şu şekilde hesaplanır:

Sharpe Oranı = 10−2 / 15 = 0.53 

Bu hesaplama, yatırımın getirisinin birim risk başına ne kadar fazla olduğunu gösterir ve yatırımın performansını risk ile birlikte değerlendirmeye yardımcı olur.

İyi Bir Sharpe Oranı Kaç Olmalı? 

İyi bir Sharpe Oranı, yatırımın risk ayarlı performansını değerlendirmede kritik bir rol oynar ve çeşitli yatırım türlerine ve sektörlere göre değişebilir. 

İyi bir sharpe oranı genel olarak, şu aralıklar kullanılır:

DeğerlerPerformans
0-1Düşük performans
1-2Kabul edilebilir performans
2-3İyi performans
3 ve üzeriMükemmel performans

Tabloya göre 1'in altındaki bir Sharpe Oranı düşük performans olarak değerlendirilir, çünkü yatırımın riski sağladığı getiriden daha fazladır. 1 ile 2 arasındaki bir Sharpe Oranı kabul edilebilir ve makul bir performansı işaret eder. Bu aralıkta, yatırımın getirisinin riskine değdiği söylenebilir. 2 ile 3 arasındaki Sharpe Oranı, iyi bir performans olarak değerlendirilir, bu durumda yatırımın riske göre oldukça yüksek getiri sağladığı görülür. 3 ve üzeri bir Sharpe Oranı ise mükemmel bir performansı gösterir, çünkü yatırımın sağladığı getiri riske kıyasla çok yüksektir.

Bu genel kurallar, yatırımın türüne ve piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir. Örneğin yüksek volatiliteye sahip piyasalarda, daha yüksek bir Sharpe Oranı beklenebilirken, daha stabil piyasalarda 1 civarında bir oran bile tatmin edici olabilir. Ayrıca yatırımcıların risk toleransı da bu değerlendirmede önemlidir. Daha riskli yatırımlarda, daha yüksek bir Sharpe Oranı tercih edilebilir. Sharpe Oranı, yatırımcıların portföy performansını değerlendirirken dikkate almaları gereken önemli bir metriktir. Ancak tek başına karar vermek için yeterli değildir. Diğer finansal analiz araçları ve metrikler ile birlikte kullanılması, daha sağlıklı ve dengeli yatırım kararları alınmasına yardımcı olacaktır.

sharpe-orani

Sharpe Oranı Nasıl Yorumlanır? 

Sharpe Oranı, yatırımın risk ayarlı performansını değerlendirirken dikkatli bir analiz gerektirir. Yüksek bir Sharpe Oranı, yatırımın riskine kıyasla daha yüksek getiri sağladığını gösterir. Bu da yatırımcılar için olumlu bir göstergedir. Ancak Sharpe Oranı'nın bazı faktörlerden etkilendiği unutulmamalıdır. Dolayısıyla, Sharpe Oranı'nı yorumlarken bu faktörleri göz önünde bulundurmak önemlidir. Ayrıca Sharpe Oranı yalnızca tek başına kullanılmamalı, diğer finansal metrikler ve analizlerle desteklenmelidir.

Sharpe Oranı'nı yorumlarken göz önünde bulundurulması gereken noktalar:

Pozitif Sharpe Oranı

Pozitif bir Sharpe Oranı, yatırımın risksiz oranın üzerinde getiri sağladığını ve riske değdiğini gösterir. Oran ne kadar yüksekse, yatırımın risk ayarlı getirisi o kadar iyidir.

Negatif Sharpe Oranı

Negatif bir Sharpe Oranı, yatırımın risksiz getiri oranının altında performans gösterdiğini ve yatırımın aldığı riske değmediğini gösterir. Bu, yatırımın riskli ve düşük getirili olduğunu belirtir.

Yatırımın Karşılaştırılması

Farklı yatırımların Sharpe Oranları karşılaştırılarak, risk ve getiri açısından en iyi performans gösteren yatırım belirlenebilir. Yüksek Sharpe Oranı, düşük riske karşı yüksek getiri sağlayan yatırımları işaret eder.

Zaman Dilimi ve Piyasa Koşulları

Sharpe Oranı'nın hesaplandığı zaman dilimi ve piyasa koşulları, oran üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Farklı dönemlerde aynı yatırımın Sharpe Oranı değişebilir, bu nedenle süreklilik önemlidir.

Etiketler: Ekonomi

Yazar: TeklifimGelsin