Malulen Emeklilik Şartları - 2024

Yayınlanma Tarihi: 27 Mart 2024

Yaşamın beklenmedik dönemeçlerinde karşımıza çıkan malulen emeklilik, çalışma hayatının zorlu koşullarına karşı bireyleri koruma altına alan bir güvencedir. Toplumun her kesiminden insanlar için hem bir umut kaynağı hem de maddi güvence anlamına gelir. Bu süreç, sağlık sorunları nedeniyle çalışamaz hale gelenler için adeta bir can simidi işlevi görürken, sosyal güvenlik sisteminin ne kadar hayati bir rol oynadığını da gözler önüne serer. Bu yazımızda, malulen emeklilik şartlarına, hastalık ve prim ödeme durumuna göre belirlenen kriterlere yakından bakacağız. 

Malulen Emeklilik Nedir?

Malulen emeklilik, belirli sağlık sorunları nedeniyle çalışma gücünün büyük bir kısmını kaybetmiş bireyler için tasarlanmış bir sosyal güvenlik düzenlemesidir. Bu düzenleme, aktif çalışma hayatına devam edemeyecek durumda olanların resmi olarak tanınmasını ve erken yaşta emeklilik haklarından yararlanabilmelerini sağlar. 

Malulen emeklilik, bireyin yaşamını sürdürebilmesi için maddi destek sağlar ve genellikle sağlık durumu ciddi şekilde bozulmuş kişilere yöneliktir. Bu tür emeklilik  hem çalışanın hem de ailesinin hayatını önemli ölçüde etkileyebilecek bir sosyal güvence mekanizması olarak işlev görür.

Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir?

Malulen emekliliğin temel şartı çalışma gücünün en az %60 oranında kaybedilmesidir. Malulen emeklilik için değerlendirilen pek çok kriter bulunmaktadır. Her bir kriter, başvurunun başarılı olup olmayacağını etkileyen önemli faktörlerdir ve sosyal güvenlik kurumu tarafından titizlikle incelenir.

Malulen emeklilik şartları aşağıdaki kriterlere odaklanır:

 • Sigortalılık Süresi ve Prim Gün Sayısı: Malulen emeklilik için genellikle 10 yıllık sigortalılık süresi ve bu süre içinde en az 1800 gün prim ödeme şartı aranmaktadır. Ancak sürekli bakıma muhtaç olanlar gibi bazı istisnai durumlarda bu süre daha kısa olabilir.
 • Maluliyet Durumu: Başvuruda bulunan kişinin, %60 ve üzeri bir çalışma gücü kaybına uğradığının sağlık kurulunun raporu ile belgelenmesi gerekmektedir. Maluliyetin, sigortalının çalışmaya başladığı tarihten sonra ortaya çıkmış olması şarttır​.
 • Başvuru Belgeleri: Malulen emeklilik başvurusu yapılırken maluliyet talep dilekçesi, ilk işe giriş belgesi, askerlik süre belgesi (erkek sigortalılar için), ilk işe giriş sağlık raporu, sağlık kurulu raporu, tıbbi belgeler gibi belgelerin sunulması gerekir​.
 • Hastalıklar: Malulen emeklilik kapsamına giren kanser, demans, beyin tümörleri, Parkinson sendromu, multiple skleroz (MS), şizofreni, bipolar bozukluk, organ kaybı, kalp yetmezliği gibi hastalıklardan birine sahip olmak şartı vardır.
 • Heyet Raporu: Malulen emeklilik başvurusunda bulunan kişinin, sosyal güvenlik kurumunun anlaşmalı olduğu sağlık kuruluşlarından alınmış bir heyet raporu sunması gerekir. Bu rapor, kişinin çalışma kapasitesinin durumunu ve yüzdelik kaybını belirler.

Yeni Yasaya Göre Malulen Emeklilik Şartları

5754 sayılı Kanun'un 14. maddesine göre çalışma gücünün en az %60'ını kaybeden sigortalıların, 1800 prim günü sayısına ulaşmaları halinde malulen emekli olabilmeleri mümkün hale gelmiştir. Böylece yeni yasal düzenlemeler malulen emeklilik şartlarını sağlık durumu, sigortalılık süresi ve prim gün sayısı gibi kriterler üzerinden  daha detaylı bir çerçevede ele almıştır. 

1800 Gün Malulen Emeklilik Şartları

1800 gün, yani yaklaşık 5 yıllık prim ödeme süresi, malulen emeklilik için belirlenen önemli eşiklerden biridir. Bu süreyi tamamlayan ve çalışma kapasitesinin büyük bir kısmını kaybeden sigortalılar, gerekli sağlık koşullarını da sağlamaları halinde malulen emekliliğe başvuru yapabilirler.

3600 Gün Malulen Emeklilik Şartları

3600 gün, yani yaklaşık 10 yıllık sigortalılık süresi, malulen emeklilik başvurusu için gereken minimum prim gün sayısını temsil eder. Bu süre zarfında yeterli prim ödemesi yapmış ve sağlık koşullarını karşılayan bireyler, malulen emeklilik için başvuruda bulunabilir.

5000 Gün Malulen Emeklilik Şartları

5000 gün, malulen emeklilik için belirlenen daha yüksek bir prim ödeme süresidir. Bu süreçte, sigortalıların uzun bir çalışma geçmişine sahip olmaları ve yine belirtilen sağlık şartlarını karşılamaları gerekmektedir. Bu prim gün sayısına ulaşan kişiler, malulen emeklilik maaşı için başvurabilirler.

Kadınlarda Malulen Emeklilik Şartları

Kadınlarda malulen emeklilik şartları, genel itibarıyla tüm çalışanlar için belirlenen kriterlere benzerlik gösterse de kadın çalışanların özel durumlarına yönelik bazı detaylar dikkate alınabilir. 

İşte kadınlarda malulen emeklilik şartlarına yönelik maddeler:

 • Sağlık Durumu: Sağlık sorunları nedeniyle iş gücünün en az %60'ını kaybetmiş olması gerekir.
 • Sigortalılık Süresi: Kadının, malulen emeklilik başvurusu yapabilmek için gerekli minimum sigortalılık süresine sahip olması şarttır. Kadınlar malulen emeklilik için minimum 10 yıl ve 1800 gün sigortalı olmalıdır.
 • Prim Gün Sayısı: Malulen emeklilik için gereken prim gün sayısının doldurulmuş olması gereklidir. Bu da, çalışılan gün sayısına ve ödenen primlere bağlı olarak değişkenlik gösterir.
 • Sağlık Kurulu Raporu: Sosyal güvenlik kurumunun yetkilendirdiği sağlık kurulundan, iş gücünü %60 oranında kaybettiğini teyit eden bir rapor alması gerekir.
 • Başvuru Süreci: Malulen emeklilik başvurusu yaparken, ilgili sosyal güvenlik kurumunun belirlediği prosedürlerin takip edilmesi ve gerekli tüm belgeleri sunulması şarttır.
 • Özel Durumlar: Kadın çalışanların bazı özel sağlık durumları, özellikle kadın sağlığı ile ilgili hastalıklar, malulen emeklilik değerlendirmesinde öncelikli olarak dikkate alınabilir.

SGK Malulen Emeklilik Şartları

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) altında malulen emeklilik, sigortalıların karşılaması gereken belirli kriterlere bağlıdır. Bu kriterler arasında sağlık durumu, sigortalılık süresi ve prim gün sayısı bulunur. SGK, malulen emeklilik başvurularını bu şartlara göre değerlendirir.

Bağkur Malulen Emeklilik Şartları

Bağkur (şimdiki adıyla 4b) kapsamında çalışan bağımsız girişimciler için malulen emeklilik şartları, SGK sigortalılarına benzer şekilde belirlenir. Ancak, bağımsız çalışanların prim ödemeleri ve sağlık raporu süreçleri farklılık gösterebilir. Bağkur sigortalıları da belirli bir prim gün sayısına ulaşmaları ve gerekli sağlık koşullarını karşılamaları durumunda malulen emeklilik hakkı kazanabilirler.

malulen-emeklilik

Malulen Emeklilik Hastalık Yüzdeleri

Malulen emeklilik, kişilerin belirli sağlık durumları nedeniyle çalışma kapasitelerini büyük oranda yitirmeleri sonucu erken yaşta emeklilik hakkı elde etmelerini sağlayan bir düzenlemedir. Malulen emeklilik yüzde şartlarına göre, bireyin çalışma gücünün en az %60’ını kaybetmiş olması gerekir. Bu kayıp, resmi bir sağlık kurulunun raporu ile kanıtlanmalıdır. Bazı özel durumlarda iş gücü kaybı  %40 oranında da kabul görebilir.

Malulen Emeklilik Hangi Hastalıkları Kapsar?

Malulen emekliliğin kapsadığı hastalıklar şöyle sıralanabilir:

 • Kronik böbrek yetmezliği,
 • Multipl Skleroz (MS)
 • Otizm
 • Uyku Bozuklukları
 • KOAH
 • Astım
 • Şeker Hastalığı (En az 3 organın bozulması)
 • Solunum Cihazı Kullanmak Zorunda Olanlar
 • Verem Hastaları (2 yıl boyunca malul sayılabilir)
 • Kanser Hastaları (18 ay boyunca malul sayılabilir)
 • Kan Kanseri (24 ay boyunca malul sayılabilir)
 • Parkinson 
 • Alzheimer
 • Demans
 • Epilepsi
 • Akciğer Nakli
 • Karaciğer Hastalıkları
 • Kalp Yetmezliği
 • Beyin Tümörü

Bu tür hastalıklar, bireyin çalışma kapasitesini önemli ölçüde etkileyebilir ve malulen emeklilik başvurusu için gerekli koşulları oluşturabilir. 

Hastalıklara Göre Malulen Emeklilik Şartları

Hastalıklara göre malulen emeklilik şartları, belirli sağlık durumlarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Çalışma kapasitesini %60 ve üzeri oranda kaybeden bireyler için malulen emeklilik imkanı sunulur. 

Aşağıda belirli hastalıklara göre malulen emeklilik şartları incelenmektedir.

Ortopedi Malulen Emeklilik

Ortopedik rahatsızlıklar, çalışma yeteneğini ciddi şekilde etkileyebilir. Malulen emeklilik için, rahatsızlığın iş gücü üzerindeki etkisinin yanı sıra, tedaviye yanıt ve kısıtlılığın derecesi önemlidir. Kalıcı ve ciddi iş gücü kaybına yol açan durumlar malulen emekliliğe hak kazandırabilir.

Tip 2 Diyabet (Şeker Hastalığı) Malulen Emeklilik

Tip 2 diyabet, yönetilebilir bir durum olmasına rağmen, komplikasyonlar çalışma kapasitesini azaltabilir. Diyabetin ilerlemesi ve kontrol altına alınamayan komplikasyonlar, malulen emeklilik kapsamında değerlendirilebilir. 

Anksiyete Bozukluğu Malulen Emeklilik

Ciddi anksiyete bozukluğu, günlük işlevselliği ve çalışma kapasitesini engelleyebilir. Anksiyete bozukluğunun malulen emeklilik kapsamında değerlendirilebilmesi, iş ve sosyal yaşam üzerinde kalıcı ve engelleyici etkilerde bulunmasına bağlıdır. Burada temel kıstaslardan biri tedaviye rağmen iyileşme göstermeyen durumların dikkate alınmasıdır.

Uyku Apnesi Malulen Emeklilik

Uyku apnesi, tedavi edilmediğinde günlük yaşamı ve çalışma performansını olumsuz etkileyebilir. Şiddetli ve tedaviye direnç gösteren uyku apnesi vakaları, malulen emeklilik için uygun görülebilir. Ancak burada hastalığın şiddeti ve tedaviye verilen yanıt kritik önemdedir.

Bipolar Bozukluk Malulen Emeklilik

Bipolar bozukluk, kişinin çalışma yeteneğini ciddi şekilde etkileyebilen bir durumdur. Tedaviye rağmen işlevselliği kalıcı olarak azaltan durumlar, malulen emeklilik kapsamında değerlendirilir. Hastalığın seyri ve tedaviye yanıt, emeklilik kararında belirleyici faktörlerdir.

Astım Malulen Emeklilik

Şiddetli astım, çalışma gücünü azaltabilir. Kontrol altına alınamayan ve iş yaşamını ciddi şekilde kısıtlayan astım durumları, malulen emeklilik kapsamında değerlendirilebilir. Astımın şiddeti, tedaviye yanıtı ve işlevsellik üzerindeki etkisi bu değerlendirme kriterleri arasında yer alır.

Epilepsi Malulen Emeklilik

Kontrol altına alınamayan epilepsi, malulen emeklilik kapsamında değerlendirilebilir. Nitekim epilepsinin sıklığı, şiddeti ve tedaviye yanıtı, iş gücü kaybı açısından önem taşır. Tedaviye dirençli ve sık nöbetler, iş yaşamını olumsuz etkileyebilir.

Bel Fıtığı Malulen Emeklilik

Şiddetli bel fıtığı durumları, kişinin çalışma kapasitesini azaltabilir. Tedaviye rağmen iyileşme göstermeyen ve iş gücü üzerinde kalıcı etkileri olan bel fıtığı vakaları, malulen emeklilik kapsamında değerlendirilebilir.

Kalp Yetmezliği Malulen Emeklilik

Ciddi kalp yetmezliği, bireyin çalışma yeteneğini kısıtlayabilir. Kalıcı iş gücü kaybına yol açan ve tedaviye yanıt vermeyen kalp yetmezliği durumları, malulen emeklilik için değerlendirilir. Hastalığın şiddeti ve tedaviye yanıtı önemlidir.

Malulen Emeklilik Maaşı - 2024

Çalışma gücünün belirli bir oranda kaybedilmesi sonucu sigortalı bireylere sağlanan malulen emeklilik maaşı, sigortalıların ve ailelerinin yaşam kalitesini korumalarına yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır. Malulen emeklilik maaşı alabilmek için belirlenmiş gün sayısı kadar prim ödemiş olmak ve sağlık kurulu raporu ile çalışma gücünün en az %60'ını kaybettiğini belgelemek gerekir. Bu emekli maaşı genelde 3600 Gün Malulen Emeklilik Maaşı ve 5000 Gün Malulen Emeklilik Maaşına göre hesaplanır. 

3600 Gün Malulen Emeklilik Maaşı

Bu kategori, en az 3600 gün sigorta primi ödemiş bireylerin, belirli sağlık koşulları nedeniyle malulen emeklilik maaşı talebinde bulunabilecekleri durumu ifade eder. 3600 gün malulen emeklilik maaşının hesaplanması, sigortalının son 7 yıllık çalışma dönemi boyunca elde ettiği ortalama gelir üzerine kuruludur. 

Bu süre zarfında kazanılan ortalama aylık gelir, sigortalının yaşadığı iş gücü kaybı oranına göre uygulanan belirli bir katsayı ile çarpılır, böylece malulen emeklilik maaşı miktarı belirlenir. İş gücü kaybının yüzdesine göre değişiklik gösteren bu katsayılar; %60 ile %69 arasındaki bir kayıp için 0,5, %70 ile %79 arasında bir kayıp için 0,7 ve %80'den fazla bir kayıp için ise 0,9 olarak uygulanır. 

Bu sistem, sigortalının yaşadığı iş gücü kaybının maliyetini dengelemeye yardımcı olmak için tasarlanmıştır, böylece daha yüksek bir iş gücü kaybı yaşayan sigortalılar, daha yüksek bir maaş almaya hak kazanır.

5000 Gün Malulen Emeklilik Maaşı

5000 gün, bir diğer önemli eşik noktasıdır. Bu kategori altında, en az 5000 gün sigorta primi ödemiş ve yine çalışma gücünün en az %60'ını kaybetmiş bireyler malulen emeklilik maaşı alabilirler. 

Malulen emekli olacak kişiler için maaş miktarının belirlenmesi 3600 gün hesaplamasındaki gibi son 720 ay boyunca ödenen primlere dayalı ortalama kazanç temel alınır. Bu ortalama kazanç, iş gücündeki kayıp yüzdesine göre uygulanan özel bir çarpan ile çarpılır, böylece malulen emeklilik maaşı hesaplanmış olur.

malulen-emekli

Malulen Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Çalışma gücünün en az %60'ını kaybeden ve yeterli prim günü ödemesine sahip sigortalılar malulen emeklilik için başvuruda bulunabilir. Başvuru yapabilmek için öncelikle bir heyet raporu alınması gerekir. Bu rapor, çalışanın malul durumda olduğunu ve çalışma kapasitesinin ciddi ölçüde azaldığını belgeler.

Başvuru süreci şu adımları içerir:

 • Heyet Raporu: İlk adım, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yetkilendirilmiş bir hastaneden heyet raporu almak gerekir. Bu rapor, maluliyet durumunun detaylarını ve çalışma gücü kaybına dair yüzdeyi içermelidir.
 • SGK Başvurusu: Sağlık kurulu raporuyla birlikte, en yakın SGK müdürlüğü üzerinden veya e-devlet vasıtasıyla malulen emeklilik başvurusu yapılabilir. Başvuru formu ve gerekli diğer belgeler SGK tarafından belirlenmiş olup, eksiksiz bir şekilde sunulmalıdır.
 • Değerlendirme Süreci: SGK, başvuruyu ve sağlık kurulunun raporunu değerlendirir. Bu süreçte, sigortalının çalışma geçmişi ve ödenmiş prim gün sayısı da incelenir.

Malulen Emeklilik Hangi Hallerde Kesilir?

Malulen emekliliğin kesilmesi genellikle, emeklinin sağlık durumunda önemli bir iyileşme olması ve bu iyileşmenin, iş gücünün kaybının %60 altına düşmesini sağlaması durumunda gerçekleşir. 

Sağlık durumunun iyileşmesi haricinde, malulen emeklilik maaşının kesintiye uğraması başka nedenlerle de meydana gelebilir. 

Malulen emekliliği kesintiye uğratan diğer sebepler şunlardır:

 • Çalışmaya Başlama: Malulen emekli bir kişinin tam zamanlı olarak çalışmaya başlaması durumunda, emeklilik maaşı kesilir. Bu, sigortalının tekrar aktif iş gücüne katıldığını ve emeklilik maaşına ihtiyacı olmadığını gösterir.
 • Kurallara Aykırı Davranış: SGK tarafından belirlenen kurallara aykırı hareket edilmesi, örneğin yanıltıcı bilgi verilmesi veya dolandırıcılık yapılması, malulen emekli maaşının kesilmesine neden olabilir.

Sık Sorulan Sorular

Malulen Emeklilik Prim Gün Sayısı Ne Kadar?

Malulen emeklilik için gereken minimum prim gün sayısı, genel olarak 1800 gün olarak belirlenmiştir. Ancak, bu sayı sigortalının çalışma koşulları ve sigorta türüne göre değişiklik gösterebilir. 

Anksiyete Bozukluğu Bulunanlar Malulen Emekli Olabilir mi?

Anksiyete bozukluğu ciddi seviyelerde olan ve işlevselliği önemli ölçüde etkilenen kişiler, belirli şartlar altında malulen emekli olabilir. Ancak, bu durumun SGK sağlık kurulu tarafından değerlendirilmesi ve onaylanması gerekmektedir.

Kimler Malulen Emekli Olabilir?

Çalışma gücünü en az %60 oranında kaybeden, yeterli prim gününe sahip ve SGK tarafından sağlık durumu malul olarak kabul edilen kişiler malulen emekli olabilir. Her sigortalı için bu  koşullar farklılık gösterebilir.

Malulen Emeklilik Maaşları Ne Kadar Oldu?

2024 yılında en düşük malulen emekli maaşı 10.000 TL olarak belirlenmiştir. Ancak malulen emeklilik maaşları, kişinin ödemiş olduğu prim gün sayısı, kazanç miktarı ve maluliyet derecesine göre değişkenlik gösterir. Ortalama maaşlar her yıl enflasyon oranlarına ve asgari ücrete bağlı olarak güncellenmektedir.

Malullük Aylığı Nedir?

İş gücünü kaybetmiş ve çalışamaz durumda olan kişilere devlet tarafından sağlanan maddi desteğe malullük  aylığı denir. Bu aylık sigortalıya, kendisinin ve ailesinin geçimine destek olmak amacıyla belirli kriterlere göre ödenir.

Malulen ve Engelli Emeklilik Arasındaki Fark Nedir?

Malulen emeklilik, sigortalının işe başladıktan sonra çalışma gücünü kaybetmesi durumunda uygulanırken, engelli emeklilik ise işe girişten önce var olan veya doğuştan gelen engellilik durumları için geçerlidir. Her iki durum için de farklı şartlar ve maaş hesaplama yöntemleri bulunmaktadır.

%40 Raporla Malulen Emekli Olunur Mu?

%40 engelli sağlık raporuyla malulen emeklilik hakkından yararlanmak genel şartlara göre mümkün olmayabilir. Çünkü malulen emeklilik için iş gücünün en az %60 oranında kaybedilmiş olması gerekir.

Etiketler: Emeklilik

Yazar: TeklifimGelsin