Türev Araçlar ve Vadeli İşlemler Nelerdir?

Yayınlanma Tarihi: 26 Haziran 2024

Türev piyasası, dayanak varlıkların değerine bağlı olarak değer kazanan veya kaybeden finansal araçların ticaretinin yapıldığı piyasalardır. Bu piyasalar, risk yönetimi, spekülasyon ve arbitraj fırsatlarını değerlendirmek isteyen yatırımcılara çeşitli imkanlar sunar. 

Forward işlemler, future işlemler, opsiyon ve swap sözleşmeleri gibi türev araçları, yatırımcıların ve kurumların finansal risklerini etkin bir şekilde yönetmelerine, yatırım stratejilerini çeşitlendirmelerine ve piyasadaki dalgalanmalardan korunmalarına olanak tanır. Türev piyasaları, finansal piyasaların likiditesini artırırken aynı zamanda yatırımcıların risklerini yönetmelerine yardımcı olur. 

Bu yazıda, türev piyasalarının ve araçlarının ne olduğunu, nasıl işlediklerini ve neden tercih edildiklerini kapsamlı bir şekilde inceleyeceğiz.

Türev Piyasası Nedir?

Türev piyasası, finansal araçların ticaretinin yapıldığı piyasalardır. Bu araçlar, adından da anlaşılacağı gibi, dayanak varlıklardan türetilmiştir. Yani, türev araçlar kendi başlarına bir değere sahip olmayıp, belirli bir dayanak varlığın (örneğin hisse senedi, emtia, döviz) değerine bağlı olarak değer kazanır veya kaybeder. Türev piyasalarının temel amacı, risk yönetimi, spekülasyon ve arbitraj fırsatlarını değerlendirmektir. Türkiye'de türev piyasaları, yatırımcıların risklerini yönetmelerine olanak tanırken aynı zamanda finansal piyasaların derinliğini artırır ve likidite sağlar.

Türev Araçları Nelerdir?

Türev araçları, dayanak varlıkların fiyat hareketlerine bağlı olarak değer kazanan veya kaybeden finansal enstrümanlardır. 

Başlıca türev araçları şunlardır:

  • Forward İşlemler (Vadeli Alım Satım İşlemleri)
  • Future İşlemler (Vadeli İşlem Sözleşmeleri)
  • Opsiyon Sözleşmeleri
  • Swap Sözleşmeleri

Bu araçlar, yatırımcıların gelecekteki fiyat dalgalanmalarına karşı kendilerini korumalarına olanak tanır.

turev-araclar-vadeli-islemler

Forward İşlemler (Vadeli Alım Satım İşlemleri)

Forward işlemler, iki taraf arasında yapılan ve belirli bir varlığın gelecekte belirli bir tarihte ve fiyatta alım satımını taahhüt eden anlaşmalardır. Bu işlemler tezgah üstü piyasalarda (OTC) yapılır ve genellikle taraflar arasında özelleştirilebilir. Forward işlemler, özellikle döviz piyasalarında risk yönetimi amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır.

Future İşlemler (Vadeli İşlem Sözleşmeleri)

Future işlemler, belirli bir varlığın gelecekte belirli bir tarihte ve fiyatta alım satımını taahhüt eden standartlaştırılmış sözleşmelerdir. Bu işlemler organize piyasalarda (borsalarda) yapılır ve tarafların birbirini tanımasına gerek yoktur. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) future işlemlerin yapıldığı başlıca platformdur. Future işlemler, hem risk yönetimi hem de spekülasyon amacıyla kullanılır.

Opsiyon Sözleşmeleri

Opsiyon sözleşmeleri, alıcısına belirli bir varlığı belirli bir tarihte ve fiyatta alma veya satma hakkı veren, ancak bu hakkı kullanma zorunluluğu getirmeyen türev araçlardır. Opsiyonlar, alım opsiyonları (call) ve satım opsiyonları (put) olarak ikiye ayrılır. Opsiyon sözleşmeleri, yatırımcıların belirli varlıklara dair beklentilerini yönetmelerine ve potansiyel kazançlarını artırmalarına olanak tanır.

Swap Sözleşmeleri

Swap sözleşmeleri, iki tarafın belirli bir süre boyunca finansal varlıklarını veya yükümlülüklerini değiştirdiği anlaşmalardır. En yaygın swap türleri, faiz oranı swapları ve döviz swaplarıdır. Swap işlemleri, özellikle bankacılık ve kurumsal finansman alanında risk yönetimi amacıyla kullanılır. Swap işlemleri, özellikle döviz ve faiz oranı risklerine karşı korunmak için tercih edilir.

Neden Türev Ürünleri Tercih Edilir?

Türev ürünleri, yatırımcılar ve kurumlar tarafından çeşitli nedenlerle tercih edilmektedir. Öncelikle, türev ürünleri risk yönetimi sağlar. Yatırımcılar, gelecekteki fiyat dalgalanmalarına karşı korunmak için türev araçları kullanarak portföylerindeki riskleri minimize edebilirler. Ayrıca türev piyasaları spekülasyon için önemli bir araç sunar. Yatırımcılar, gelecekteki fiyat hareketlerinden kar elde etmek amacıyla türev ürünleri kullanabilirler. 

Likidite ve piyasa derinliği açısından da türev piyasaları büyük önem taşır. Finansal piyasalara likidite kazandırarak daha fazla işlem hacmi ve fırsat yaratırlar. Bunun yanı sıra, türev ürünleri arbitraj imkanı sunar. Farklı piyasalardaki fiyat farklılıklarından yararlanarak risksiz kar elde etme fırsatları sağlarlar. Türev ürünleri, yatırımcıların ve kurumların finansal risklerini etkin bir şekilde yönetmelerine, yatırım stratejilerini çeşitlendirmelerine ve piyasadaki dalgalanmalardan korunmalarına olanak tanır.

turev-araclar-vadeli-islemler

Türev Piyasa İşlemleri Nelerdir?

Türev piyasa işlemleri, yatırımcıların ve kurumların risklerini yönetmek, spekülasyon yapmak ve arbitraj fırsatlarından yararlanmak için kullandıkları çeşitli finansal enstrümanları kapsar. Başlıca türev piyasa işlemleri arasında forward işlemler, future işlemler, opsiyon işlemleri ve swap işlemleri yer alır. 

Forward işlemler, iki taraf arasında belirli bir varlığın gelecekte belirli bir tarihte ve fiyatta alım satımını taahhüt eden anlaşmalardır ve genellikle tezgah üstü piyasalarda yapılır.

 Future işlemler ise standartlaştırılmış sözleşmeler olup organize borsalarda işlem görür ve tarafların birbirini tanımasına gerek kalmaz. Opsiyon işlemleri, alıcısına belirli bir varlığı belirli bir tarihte ve fiyatta alma veya satma hakkı verir, ancak bu hakkı kullanma zorunluluğu getirmez. 

Swap işlemleri, iki tarafın belirli bir süre boyunca finansal varlıklarını veya yükümlülüklerini değiştirdiği anlaşmalardır. Bu işlemler, yatırımcıların belirli bir varlığın gelecekteki fiyat hareketlerine karşı kendilerini korumalarına veya bu hareketlerden kar elde etmelerine olanak tanır.

Bankacılıkta Türev Ürünler Nelerdir?

Bankacılık sektöründe türev ürünler, finansal riskleri yönetmek için yaygın olarak kullanılır. 

Başlıca bankacılık türev ürünleri şunlardır:

  • Faiz oranı swapları
  • Döviz swapları
  • Kredi türevleri
  • Opsiyonlar
  • Forward işlemler

Bu araçlar, bankaların ve finansal kurumların faiz oranı, döviz kuru ve kredi risklerini etkin bir şekilde yönetmelerine olanak tanır.

Türev Araçlar Hangi Hesapta İzlenir?

Türev araçlar, bilanço dışı hesaplarda izlenir. Bu, türev araçların genellikle bilançoda yer almadığı, ancak işletmenin maruz kaldığı risklerin ve yükümlülüklerin bir göstergesi olarak takip edildiği anlamına gelir. Türev araçların muhasebeleştirilmesi ve raporlanması, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) tarafından belirlenen standartlara göre yapılır.

Varant Türev Araç Mıdır?

Evet, varantlar türev araçlar kategorisine girer. Varantlar, belirli bir varlığı belirli bir tarihte ve fiyatta alma veya satma hakkı veren, ancak bu hakkı kullanma zorunluluğu getirmeyen finansal enstrümanlardır. Varantlar, yatırımcılara belirli bir varlığın fiyat hareketlerinden yararlanma imkanı sunar ve genellikle borsalarda işlem görür.

Türev Araçlar Menkul Kıymet Midir?

Hayır, türev araçlar menkul kıymet olarak kabul edilmezler. Menkul kıymetler, genellikle bir mülkiyet veya borç temsili olan finansal enstrümanlardır (örneğin, hisse senetleri ve tahviller). Türev araçlar ise, belirli bir varlığın gelecekteki fiyat hareketlerine dayalı olarak değer kazanır veya kaybeder. Ancak türev araçlar menkul kıymetlerle ilişkilendirilebilir ve finansal piyasalarda menkul kıymetlerin değerine bağlı olarak işlem görebilirler.

Etiketler: Banka

Yazar: TeklifimGelsin