Değer Yatırımı Nedir?

Yayınlanma Tarihi: 28 Haziran 2024

Değer yatırımı, yatırımcıların piyasa değeri düşük fakat gerçek değeri yüksek olan hisse senetlerini tespit ederek bu hisse senetlerine yatırım yapmalarını ifade eden bir yatırım stratejisidir. Bu strateji, hisse senetlerinin fiyatlarının zamanla gerçek değerine ulaşacağı varsayımına dayanır. Değer yatırımcıları, genellikle düşük fiyat/kazanç oranı, düşük fiyat/defter değeri oranı gibi kriterlere sahip hisse senetlerini araştırır. Bu yatırım stili, uzun vadeli bir perspektif gerektirir ve genellikle sabırlı yatırımcılar için uygundur.

Bu yazıda, değer yatırımının ne olduğu, değer yatırımcılığının nasıl işlediği ve yatırımcıların gerçek değeri nasıl elde etmeye çalıştıkları gibi temel konuları ele alacağız. Ayrıca değer yatırımcılığının avantajları ve dezavantajları, değer yatırımına alternatif stratejiler, değer yatırımının tarihsel gelişimi, neden bu stratejiye önem verilmesi gerektiği, değer yatırımında hangi metriklerin kullanıldığı ve tanınmış değer yatırımcıları hakkında detaylı bilgiler sunacağız. 

Değer Yatırımcılığı Nedir?

Değer yatırımcılığı, piyasa fiyatı gerçek değerinin altında olan varlıkları belirleyip bu varlıklara yatırım yapma sürecidir. Bu tür yatırımcılar, şirketlerin temel analizini yaparak hisse senetlerinin içsel değerini belirlemeye çalışır. Değer yatırımcıları, piyasanın kısa vadeli dalgalanmalarına aldırış etmezler ve genellikle uzun vadeli kazançları hedeflerler. Warren Buffett gibi ünlü yatırımcılar, bu stratejiyi benimseyerek büyük başarılar elde etmiştir.

Değer Yatırımcılığı Nasıl Çalışır?

Değer yatırımcılığı, öncelikle şirketlerin finansal tablolarının detaylı bir şekilde incelenmesiyle başlar. Yatırımcılar, şirketlerin mali durumunu, gelirlerini, giderlerini, varlıklarını ve borçlarını analiz ederler. Bu analizlerin sonucunda, hisse senedinin gerçek değeri belirlenir ve piyasa değeri ile karşılaştırılır. Eğer hisse senedinin piyasa değeri, gerçek değerinin altında ise bu hisse senedine yatırım yapılır. Zaman içinde piyasanın bu değer farkını kapatması beklenir ve böylece yatırımcılar kazanç elde eder.

deger-yatirimi

Yatırımcılar Gerçek Değeri Nasıl Elde Etmeye Çalışıyor?

Değer yatırımcıları, bir şirketin gerçek değerini belirlemek için kapsamlı bir analiz sürecinden geçerler. Bu süreç, şirketin finansal tablolarını, endüstri konumunu ve gelecekteki büyüme potansiyelini değerlendirir. 

İşte yatırımcıların gerçek değeri elde etmek için kullandıkları başlıca yöntemler ve metrikler:

Temel Analiz

Temel analiz, bir şirketin finansal sağlık durumunu ve potansiyelini değerlendirmek için kullanılır. Bu analizde, şirketin gelir tablosu, bilançosu ve nakit akış tablosu gibi finansal belgeleri incelenir.

 • Gelir Tablosu: Şirketin satışları, maliyetleri ve karları incelenir. Gelir artışı ve karlılık oranları değerlendirilir.
 • Bilanço: Şirketin varlıkları, borçları ve öz sermayesi analiz edilir. Varlık kalitesi ve borç/öz sermaye oranı gibi metrikler kullanılır.
 • Nakit Akış Tablosu: Şirketin operasyonlarından, yatırımlarından ve finansman faaliyetlerinden elde ettiği nakit akışları incelenir.

Finansal Oranlar

Finansal oranlar, yatırımcılara şirketin performansını ve finansal durumunu karşılaştırmalı olarak değerlendirme imkanı sağlar.

 • Fiyat/Kazanç Oranı (P/E): Hisse başına düşen kazancın hisse fiyatına oranı. Bu oran, şirketin karlılığını ve yatırımcıların hisseye ödemeye hazır oldukları bedeli gösterir.
 • Fiyat/Defter Değeri Oranı (P/B): Şirketin piyasa değerinin defter değerine oranı. Bu oran, şirketin varlıklarının piyasa tarafından nasıl değerlendirildiğini gösterir.
 • Borç/Özsermaye Oranı (D/E): Şirketin toplam borcunun öz sermayesine oranı. Bu oran, şirketin finansal riskini ve borç yükünü değerlendirir.
 • Temettü Verimi: Şirketin ödediği temettülerin hisse fiyatına oranı. Bu oran, yatırımcılara sağlanan nakit getiri hakkında bilgi verir.
 • Faiz Karşılama Oranı: Şirketin faiz giderlerini karşılama kapasitesini gösterir ve şirketin borç ödeme gücünü değerlendirir.

İçsel Değer Hesaplaması

İçsel değer, bir varlığın gerçek değerini ifade eder ve genellikle gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeri üzerinden hesaplanır. Bu hesaplama için kullanılan başlıca yöntemler şunlardır:

 • İndirgenmiş Nakit Akışı (DCF) Analizi: Gelecekte beklenen nakit akışlarının bugünkü değeri hesaplanır. Bu yöntem, nakit akışlarının tahmini ve uygun bir iskonto oranının belirlenmesini gerektirir.
 • Temettü İskonto Modeli (DDM): Şirketin gelecekte ödeyeceği temettülerin bugünkü değeri hesaplanır. Bu model, temettü ödemeleri ve büyüme oranlarının tahmin edilmesini gerektirir.
 • Karşılaştırmalı Değerleme: Benzer şirketlerin finansal oranları ve piyasa değerlemeleri karşılaştırılarak şirketin değeri belirlenir. Bu yöntem, piyasa çarpanları (P/E, P/B gibi) kullanılarak gerçekleştirilir.

Makroekonomik ve Sektörel Analiz

Yatırımcılar, bir şirketin faaliyet gösterdiği sektörü ve genel ekonomik koşulları da değerlendirir. Makroekonomik faktörler (büyüme oranları, enflasyon, faiz oranları gibi) ve sektörel dinamikler (rekabet, pazar büyüklüğü, teknolojik değişimler gibi) şirketin gelecekteki performansını etkileyebilir.

Yönetim ve Kurumsal Yönetişim

Şirketin yönetim ekibinin yetkinliği ve kurumsal yönetişim uygulamaları da değer tespitinde önemli bir rol oynar. Yatırımcılar, yönetim ekibinin geçmiş performansını, stratejik vizyonunu ve etik yönetim uygulamalarını değerlendirir.

Değer Yatırımcılığının Avantajları ve Dezavantajları

Değer Yatırımcılığının AvantajlarıDeğer Yatırımcılığının Dezavantajları
* Uzun vadeli istikrar ve kazanç potansiyeli.* Kısa vadede düşük getiri potansiyeli.
* Düşük risk profili.* Sabır ve disiplin gerektirmesi.
* Piyasa dalgalanmalarından daha az etkilenme.* Piyasanın değerini fark etmesi zaman alabilir.
* Yatırımların içsel değeri üzerine odaklanma.* Temel analiz yapma zorunluluğu.

Değer Yatırımına Alternatifler

Değer yatırımının yanı sıra, yatırımcıların değerlendirebileceği çeşitli diğer yatırım stratejileri ve alternatifleri bulunmaktadır. 

İşte değer yatırımına alternatif olabilecek başlıca yatırım stratejileri:

Büyüme Yatırımı

 • Tanım: Büyüme yatırımı, hızlı büyüme potansiyeline sahip şirketlere yatırım yapmayı ifade eder. Bu şirketler genellikle yüksek kazanç artışı ve yenilikçi ürünler sunma kapasitesine sahiptir.
 • Avantajlar: Hızlı getiri potansiyeli, yüksek büyüme oranları.
 • Dezavantajlar: Daha yüksek risk, değerleme sorunları, piyasa dalgalanmalarına duyarlılık.

Gelir Yatırımı

 • Tanım: Gelir yatırımı, düzenli temettü ödeyen şirketlere yatırım yapmayı içerir. Bu strateji, düzenli nakit akışı elde etmeyi hedefleyen yatırımcılar için uygundur.
 • Avantajlar: Düzenli ve güvenilir gelir akışı, daha az volatilite.
 • Dezavantajlar: Sınırlı büyüme potansiyeli, temettülerin kesilme riski.

Endeks Yatırımı

 • Tanım: Endeks yatırımı, borsa endekslerini takip eden yatırım araçlarına yatırım yapmayı içerir. Endeks fonları veya ETF'ler (Borsa Yatırım Fonları) bu stratejinin yaygın araçlarıdır.
 • Avantajlar: Çeşitlendirilmiş portföy, düşük maliyet, piyasa performansını yakalama.
 • Dezavantajlar: Endeksin düşmesi durumunda zarar etme, bireysel hisse seçimi yapmama.

Kısa Vadeli Ticaret

 • Tanım: Kısa vadeli ticaret, hisse senetleri, dövizler veya diğer finansal enstrümanlarda kısa vadeli fiyat hareketlerinden kazanç sağlama stratejisidir.
 • Avantajlar: Hızlı kazanç fırsatları, piyasa dalgalanmalarından yararlanma.
 • Dezavantajlar: Yüksek risk, sürekli takip gerektirir, büyük kayıplar yaşama potansiyeli.

Mutlak Getiri Yatırımı

 • Tanım: Mutlak getiri yatırımı, piyasa koşullarından bağımsız olarak pozitif getiri elde etmeyi hedefleyen stratejilerdir. Hedge fonları bu stratejiyi sıklıkla kullanır.
 • Avantajlar: Piyasa dalgalanmalarından bağımsız kazanç sağlama, çeşitli yatırım araçlarının kullanımı.
 • Dezavantajlar: Yüksek maliyetler, karmaşık stratejiler, likidite riskleri.

Kalite Yatırımı

 • Tanım: Kalite yatırımı, güçlü yönetim ekibine, sağlam finansal yapılara ve sürdürülebilir rekabet avantajlarına sahip şirketlere yatırım yapmayı içerir.
 • Avantajlar: Daha az risk, uzun vadeli sürdürülebilir büyüme.
 • Dezavantajlar: Genellikle yüksek değerleme, daha az fırsat.

Sektör Yatırımı

 • Tanım: Belirli bir sektöre veya endüstriye odaklanarak yatırım yapma stratejisidir. Bu strateji, belirli sektörlerin gelecekteki büyüme potansiyeline dayalıdır.
 • Avantajlar: Sektörel büyüme fırsatlarından yararlanma, bilgi avantajı.
 • Dezavantajlar: Sektörel riskler, düşük çeşitlendirme.

Varlık Dağılımı

 • Tanım: Varlık dağılımı, yatırım portföyünün farklı varlık sınıflarına (hisse senetleri, tahviller, gayrimenkul, emtialar) yayılması stratejisidir.
 • Avantajlar: Riskin yayılması, portföy dengesi.
 • Dezavantajlar: Karmaşıklık, belirli varlık sınıflarındaki düşük performans riski.

Değer Yatırımı Ne Zaman Ortaya Çıktı?

Değer yatırımı, ilk olarak 1934 yılında Benjamin Graham ve David Dodd'un "Security Analysis" kitabında sistematik bir şekilde ortaya konulmuştur. Graham, düşük fiyatlı hisse senetlerinin potansiyelini fark eden ve bu potansiyeli değerlendiren ilk yatırımcılardan biridir. Bu yaklaşım, zamanla Graham'ın öğrencisi olan Warren Buffett gibi yatırımcılar tarafından da benimsenmiş ve popüler hale gelmiştir.

deger-yatirimi

Neden Değer Yatırımına Önem Vermelisiniz?

Değer yatırımı uzun vadeli finansal başarı ve istikrar için sağlam bir temel sunduğu için önem verilmesi gereken bir stratejidir. Değer yatırımcıları, hisse senetlerini gerçek değerinin altında satın alarak güvenlik marjı oluşturur ve bu şekilde yatırımlarının riskini minimize ederler. Ayrıca değer yatırımı piyasa dalgalanmalarına karşı daha az duyarlı olduğu için yatırımcıların kısa vadeli spekülatif hareketlerden etkilenmeden uzun vadeli hedeflerine odaklanmalarını sağlar. 

Değer yatırımcıları, temel analiz yaparak finansal açıdan güçlü ve sağlam şirketlere yatırım yapar, böylece uzun vadede sürdürülebilir kazançlar elde ederler. Bu strateji, sabır ve disiplin gerektirmekle birlikte, uzun vadede piyasanın ortalama getirisinin üzerinde kazanç elde etme potansiyeli sunar. Değer yatırımı, yatırımcıların rasyonel ve analitik bir yaklaşımla hareket etmelerini teşvik eder, böylece daha bilinçli ve sağlam yatırım kararları almalarını sağlar.

Değer Yatırımında Hangi Metriklere Önem Verilir?

Değer yatırımcıları, şirketlerin değerini belirlerken çeşitli finansal metriklere önem verirler. 

Bu metrikler şunlardır:

 • Fiyat/Kazanç Oranı (P/E): Hisse başına kazancın hisse fiyatına oranı, şirketin karlılığını değerlendirmede kullanılır.
 • Fiyat/Defter Değeri Oranı (P/B): Şirketin piyasa değerinin defter değerine oranı, şirketin varlıklarının piyasa tarafından nasıl değerlendirildiğini gösterir.
 • Temettü Verimi: Şirketin ödediği temettünün hisse fiyatına oranı, yatırımcılara sağlanan nakit getiri hakkında bilgi verir.
 • Borç/Özsermaye Oranı: Şirketin borçlarının özsermayesine oranı, şirketin finansal riskini değerlendirmede kullanılır.
 • Serbest Nakit Akışı: Şirketin operasyonlarından elde ettiği nakit miktarı, şirketin nakit yaratma kapasitesini gösterir.

En Bilinen Değer Yatırımcıları Kimlerdir?

Değer yatırımcılığı dünyasında ün kazanmış bazı isimler şunlardır:

 • Warren Buffett: Berkshire Hathaway'in CEO'su, dünyanın en başarılı değer yatırımcılarından biri olarak kabul edilir.
 • Benjamin Graham: Değer yatırımının babası olarak bilinir ve Warren Buffett'ın mentoru olarak büyük bir etkiye sahiptir.
 • Charlie Munger: Warren Buffett'ın iş ortağı ve değer yatırımcılığının önemli figürlerinden biridir.
 • Peter Lynch: Fidelity Magellan Fund'un eski yöneticisi ve başarılı bir değer yatırımcısıdır.

Güncel Değer Yatırımı Örnekleri Nelerdir?

Günümüzde de değer yatırımı yapan ve başarılı sonuçlar elde eden pek çok yatırımcı ve şirket bulunmaktadır. Örneğin:

 • Apple: Bir dönem piyasa değeri düşük görülmesine rağmen güçlü temel göstergeleri ve büyüme potansiyeli nedeniyle yatırımcıların ilgisini çekmiştir.
 • Microsoft: Yazılım devi, değer yatırımcılarının sıkça tercih ettiği şirketler arasında yer almaktadır.
 • Coca-Cola: Düzenli temettü ödemeleri ve güçlü marka değeri ile uzun vadeli yatırımcılar için cazip bir seçenek olmuştur.
 • Intel Corporation (INTC): Intel, son yıllarda yaşadığı rekabet baskısı ve pazar payı kaybı nedeniyle düşük değerlenmiş bir hisse senedi olarak öne çıkmaktadır. Ancak şirketin güçlü Ar-Ge çalışmaları, yeni ürün lansmanları ve uzun vadeli büyüme potansiyeli, değer yatırımcılarının ilgisini çekmektedir.

Etiketler: Yatırım

Yazar: TeklifimGelsin