Bedelsiz Sermaye Artırımı Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Yayınlanma Tarihi: 4 Temmuz 2024

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketlerin iç kaynaklarını kullanarak sermayelerini artırmalarıdır. Bu işlemde yeni pay senetleri ihraç edilir. Ancak yatırımcılardan herhangi bir bedel talep edilmez. Şirketin öz kaynakları, yani dağıtılmamış karlar, sermaye yedekleri veya yeniden değerleme fonları kullanılarak gerçekleştirilir. Bu tür artırımlar, mevcut hissedarların sahip olduğu hisse senedi sayısını artırırken, şirketin genel sermaye yapısını güçlendirir.

Bu kapsamlı metinde, bedelsiz sermaye artırımının ne olduğunu, neden yapıldığını, nasıl hesaplandığını, aşamalarını, faydalarını ve hisse senetleri üzerindeki etkilerini detaylı bir şekilde ele alacağız. Ayrıca bedelsiz sermaye artırımının yatırımcılar için anlamını, hisse fiyatı üzerindeki etkilerini ve bedelli sermaye artırımı ile arasındaki farkları açıklayacağız.

Bedelsiz Sermaye Artırımı Neden Yapılır?

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketlerin sermayelerini artırmak için kendi iç kaynaklarını kullanarak gerçekleştirdikleri bir işlemdir. Bu işlem, şirketin piyasa değerini artırmak, hisse senedi likiditesini artırmak, finansal gücü göstermek, dağıtılmamış karları sermaye dönüştürmek, vergi avantajı ve borçlanma maliyetlerini azaltmak için yapılabilir. 

Bedelsiz Sermaye Artırımı Nasıl Hesaplanır?

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketlerin mevcut sermaye yapısını güçlendirmek için iç kaynaklarını kullanarak gerçekleştirdikleri bir işlemdir. Bu işlemde, mevcut hissedarların sahip oldukları hisse senetleri artırılarak sermaye artırımı gerçekleştirilir. Bedelsiz sermaye artırımının hesaplanması birkaç adımdan oluşur. İşte bu adımlar:

Mevcut Sermaye Tutarının Belirlenmesi

İlk adım, şirketin mevcut sermaye tutarının belirlenmesidir. Bu, şirketin halihazırda ödenmiş sermayesini ifade eder. Örneğin, bir şirketin mevcut sermayesi 1 milyon TL olsun.

Artırılacak Sermaye Oranının Belirlenmesi

Bedelsiz sermaye artırımı oranı belirlenir. Bu oran, mevcut sermaye üzerinden yapılacak artırımın yüzdesini ifade eder. Örneğin şirket %50 bedelsiz sermaye artırımı yapmaya karar vermiş olsun. Bu durumda, şirketin sermayesi %50 oranında artırılacaktır.

Yeni Sermaye Tutarının Hesaplanması

Mevcut sermaye, artırılacak oran ile çarpılarak yeni sermaye tutarı hesaplanır. Örneğin mevcut sermaye 1 milyon TL ve artırım oranı %50 ise yeni sermaye tutarı şu şekilde hesaplanır:

 • Yeni Sermaye Tutarı=Mevcut Sermaye+(Mevcut Sermaye×Artırılacak Oran)
 • Yeni Sermaye Tutarı=1,000,000TL+(1,000,000TL×0.50)
 • Yeni Sermaye Tutarı=1,000,000 TL+500,000 TL=1,500,000 TL

Yeni Hisse Sayısının Hesaplanması

Bedelsiz sermaye artırımı ile yeni hisse sayısı da hesaplanmalıdır. Mevcut hisse sayısı, artırılacak oran ile çarpılarak yeni hisse sayısı belirlenir. Örneğin mevcut hisse sayısı 1 milyon adet ise ve artırım oranı %50 ise, yeni hisse sayısı şu şekilde hesaplanır:

 • Yeni Hisse Sayısı=Mevcut Hisse Sayısı+(Mevcut Hisse Sayısı×Artırılacak Oran)
 • Yeni Hisse Sayısı=1,000,000 adet+(1,000,000 adet×0.50)
 • Yeni Hisse Sayısı=1,000,000 adet+500,000 adet=1,500,000 adet

Hisse Başına Düşen Yeni Sermaye Tutarının Belirlenmesi

Yeni hisse senetlerinin değerinin belirlenmesi için hisse başına düşen sermaye tutarı hesaplanır. Bu hesaplama, toplam yeni sermaye tutarının yeni hisse sayısına bölünmesi ile yapılır:

 • Hisse Başına Düşen Yeni Sermaye Tutarı =  Yeni Sermaye Tutarı​ / Yeni Hisse Sayısı 
 • Hisse Başına Düşen Yeni Sermaye Tutarı = 1,500,000 TL / 1,500,000 TL Adet = 1 TL / Hisse
bedelsiz-sermaye-artirimi-nedir

Bedelsiz Sermaye Artırımı Aşamaları Nelerdir?

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketlerin sermaye yapısını güçlendirmek ve hissedarlarına ek değer sağlamak amacıyla gerçekleştirdikleri önemli bir finansal işlemdir. Bu süreç, belirli aşamalardan geçerek tamamlanır. 

Bedelsiz sermaye artırımı aşamaları şöyle sıralanabilir:

Yönetim Kurulu Kararı

Bedelsiz sermaye artırımı süreci, şirketin yönetim kurulunun bu yönde bir karar almasıyla başlar. Yönetim kurulu, şirketin mevcut finansal durumunu değerlendirir ve sermaye artırımı yapmanın gerekliliğine karar verir. Bu karar, genellikle şirketin büyüme hedefleri, mali durumu ve piyasa koşulları göz önünde bulundurularak alınır.

Genel Kurul Onayı

Yönetim kurulunun bedelsiz sermaye artırımı kararı, genel kurulda hissedarların onayına sunulur. Genel kurul, şirketin en yüksek karar organıdır ve hissedarların katılımıyla bir araya gelir. Bedelsiz sermaye artırımı, genel kurulda yapılan oylama sonucunda hissedarların çoğunluğunun onayıyla kabul edilir. Bu aşama, hissedarların bilgilendirilmesi ve onayının alınması açısından kritik öneme sahiptir.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Onayı

Genel kuruldan onay alındıktan sonra, bedelsiz sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurulur. SPK, sermaye piyasalarının düzenleyici ve denetleyici kurumudur. Şirket, SPK'ya gerekli belgeleri sunarak bedelsiz sermaye artırımı talebinde bulunur. SPK, başvuruyu inceleyerek mevzuata uygunluğunu denetler ve onaylar. Bu süreç, yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi açısından önemlidir.

Tescil ve İlan

SPK onayından sonra bedelsiz sermaye artırımı kararı ticaret siciline tescil edilir. Tescil işlemi, şirketin resmi kayıtlarına işlenir ve kamuya ilan edilir. Bu ilan, genellikle Ticaret Sicil Gazetesi'nde veya şirketin internet sitesinde yayımlanır. Tescil ve ilan süreci, bedelsiz sermaye artırımı işleminin resmiyet kazanmasını sağlar.

Yeni Hisselerin Dağıtımı

Tescil ve ilan işlemlerinin tamamlanmasının ardından bedelsiz sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen yeni hisse senetleri, mevcut hissedarlara dağıtılır. Bu dağıtım, hissedarların sahip oldukları mevcut hisse senedi oranına göre yapılır. Örneğin bir hissedar şirketin %5'ine sahipse bedelsiz sermaye artırımı sonrasında da aynı oranda yeni hisse senetlerine sahip olacaktır. Yeni hisse senetleri, hissedarların hesaplarına otomatik olarak aktarılır.

Borsa İşlemleri

Bedelsiz sermaye artırımı sonrasında yeni ihraç edilen hisse senetleri borsada işlem görmeye başlar. Bu aşamada, yatırımcılar yeni hisse senetlerini alıp satabilirler. Bedelsiz sermaye artırımı, hisse senedi likiditesini artırarak piyasada daha fazla hisse senedinin işlem görmesini sağlar. Bu durum, yatırımcıların alım satım işlemlerini kolaylaştırır ve hisse senetlerinin piyasa değerini olumlu yönde etkileyebilir.

Bedelsiz Sermaye Artırımının Faydaları Nelerdir?

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketlerin iç kaynaklarını kullanarak sermayelerini artırmaları yoluyla gerçekleştirilen bir işlemdir. Bu işlem hem şirketler hem de hissedarlar için çeşitli faydalar sağlar. 

Bedelsiz sermaye artırımı yapmanın başlıca faydaları şöyle sıralanabilir:

Sermaye Yapısının Güçlendirilmesi

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketin öz sermayesini artırarak mali yapısını güçlendirir. Şirketin sermaye tabanı genişler ve bu da finansal istikrarın sağlanmasına katkıda bulunur. Güçlü bir sermaye yapısı, şirketin ekonomik dalgalanmalara ve finansal risklere karşı daha dayanıklı olmasını sağlar.

Hissedar Değerinin Artırılması

Bedelsiz sermaye artırımı, mevcut hissedarların sahip oldukları hisse senedi sayısını artırır. Bu durum, hissedarların portföy değerini artırarak onları ödüllendirir. Hissedarlar, ek hisse senetleri alarak sermaye artırımından fayda sağlarlar. Bu da yatırımcı memnuniyetini artırır ve şirketin hissedar tabanını genişletir.

Hisse Senedi Likiditesinin Artması

Bedelsiz sermaye artırımı, piyasada daha fazla hisse senedinin bulunmasını sağlar. Bu da hisse senetlerinin alım satım işlemlerini kolaylaştırır ve likiditeyi artırır. Artan likidite, hisse senedinin daha kolay işlem görmesini ve yatırımcıların piyasaya daha rahat erişim sağlamasını mümkün kılar.

Şirketin Finansal Gücünü Göstermek

Bir şirketin bedelsiz sermaye artırımı yapması, genellikle şirketin mali açıdan güçlü olduğu ve sağlıklı bir finansal yapıya sahip olduğunu gösterir. Bu tür bir artırımı gerçekleştirebilmek için şirketin yeterli öz kaynaklarının bulunması gerekir. Bu durum, yatırımcılara güven verir ve şirketin kredibilitesini artırır.

Vergi Avantajları

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketler için vergi avantajları da sağlayabilir. Şirketler, bu yöntemle dağıtılmamış karlarını sermayeye eklerken, vergi yükünü azaltabilirler. Bu durum, şirketin maliyetlerini düşürerek karlılığını artırabilir. Özellikle yeniden değerleme fonlarının sermayeye eklenmesi, vergi avantajı yaratabilir.

Piyasa Değerinin Artırılması

Sermaye artırımı, şirketin piyasa değerini artırarak yatırımcıların ilgisini çekebilir. Artan piyasa değeri, şirketin hisse senetlerinin daha cazip hale gelmesini sağlar. Bu durum, hisse senedi fiyatlarının yükselmesine ve şirketin borsadaki performansının iyileşmesine katkıda bulunabilir.

Yatırımcı Güveninin Artması

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketin iç kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak büyüme stratejilerini desteklediğini gösterir. Bu durum, yatırımcıların şirkete olan güvenini artırır. Yatırımcılar, finansal olarak güçlü ve sürdürülebilir büyüme potansiyeline sahip şirketlere yatırım yapma eğilimindedir.

Şirketin Rekabet Gücünün Artırılması

Güçlü bir sermaye yapısı, şirketin rekabet gücünü artırır. Bedelsiz sermaye artırımı ile elde edilen ek sermaye, şirketin yeni yatırımlar yapmasını, Ar-Ge çalışmalarını desteklemesini ve büyüme stratejilerini hayata geçirmesini sağlar. Bu da şirketin piyasadaki konumunu güçlendirir.

Finansal Esnekliğin Artması

Artan sermaye, şirketin finansal esnekliğini artırır. Bedelsiz sermaye artırımı sonrasında şirket, borçlanma gereksinimini azaltabilir ve öz sermaye finansmanı ile maliyetlerini düşürebilir. Bu durum, şirketin finansal yönetimini daha etkin hale getirir.

bedelsiz-sermaye-artirimi-nedir

Bedelsiz Sermaye Artırımı Hisseyi Nasıl Etkiler?

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketlerin iç kaynaklarını kullanarak sermayelerini artırmaları yoluyla gerçekleştirilir ve hisse senetleri üzerinde çeşitli etkiler yaratır. İlk olarak, hisse senedi fiyatının nominal olarak düşmesine neden olur. Çünkü hisse senedi sayısı artar ancak şirketin piyasa değeri değişmez, bu da hisse başına düşen değerin azalmasına yol açar. 

Mevcut hissedarlar, artırılan sermaye oranında ek hisse senedi alırlar. Örneğin, %50 bedelsiz sermaye artırımı yapılırsa, hissedarların sahip olduğu hisse sayısı %50 artar. Bu işlem, piyasada işlem gören hisse senedi sayısının artmasıyla likiditeyi artırır ve alım satım işlemlerini kolaylaştırır. 

Şirketin mali açıdan güçlü olduğunu ve büyüme potansiyeline sahip olduğunu göstererek yatırımcı güvenini artırabilir ve hisse senedinin piyasa değerini olumlu yönde etkileyebilir. Artan hisse sayısı nedeniyle hisse başına düşen kar (EPS) azalabilir, ancak bu genellikle kısa vadelidir ve şirketin gelecekteki büyüme performansına bağlı olarak değişebilir.

Hisse senedi fiyatının düşmesi, daha fazla yatırımcının hisse senedini cazip bulmasına ve alım yapmasına neden olabilir, bu da hisse senedi talebini artırarak piyasa fiyatının stabilize olmasına katkıda bulunabilir. Ayrıca artan sermaye, şirketin büyüme stratejilerini destekler ve gelecekteki yatırımlar için finansal kaynak sağlar, bu da uzun vadede hisse senedinin değerinin artmasına katkıda bulunabilir.

Bedelsiz Sermaye Artırımı Ne Zaman Onaylanır?

Bedelsiz sermaye artırımı, yönetim kurulu kararı ve genel kurul onayından sonra SPK'ya başvurularak onay sürecine girer. SPK'nın incelemesi ve onayı sonrası, ticaret sicilinde tescil edilerek resmi hale gelir. Onay süreci, gerekli belgelerin tamamlanması ve incelemelerin yapılması ile birkaç hafta sürebilir.

SIK SORULAN SORULAR

Bedelsiz Sermaye Artırımı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Gelir?

Bedelsiz sermaye artırımı, yatırımcılar için mevcut hisse sayısının artması anlamına gelir. Bu işlem, hissedarların ellerindeki hisse senedi sayısını artırarak portföy değerlerini yükseltir. Piyasada daha fazla hisse senedinin işlem görmesi likiditeyi artırır. Bu da alım satım işlemlerini kolaylaştırır. 

Şirketin mali açıdan güçlü olduğunu ve büyüme potansiyeline sahip olduğunu gösterir, bu da yatırımcı güvenini artırır. Uzun vadede, artan sermaye, şirketin büyüme stratejilerini destekler ve hisse senedinin değerinin artmasına katkıda bulunur. Kısacası, bedelsiz sermaye artırımı, yatırımcılar için portföy değerinin ve likiditenin artması, şirketin finansal gücüne olan güvenin pekişmesi demektir.

Bedelsiz Sermaye Artırımında Hisse Fiyatı Ne Kadar Düşer?

Hisse fiyatı, bedelsiz sermaye artırımı oranında düşer. Örneğin, %100 bedelsiz sermaye artırımı yapılırsa, hisse fiyatı yarıya düşer. Ancak yatırımcıların toplam değeri değişmez, sadece sahip oldukları hisse sayısı değişir.

Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımı Arasındaki Fark Nedir?

Bedelli sermaye artırımı, şirketlerin yeni hisse senetleri ihraç ederek yatırımcılardan sermaye talep etmesidir. Yatırımcılar, yeni hisseler için belirli bir bedel öder. Bedelsiz sermaye artırımı ise yatırımcılardan herhangi bir bedel talep edilmeden yapılan artırımdır. 

İki yöntemin farkları şunlardır:

 • Finansman: Bedelli sermaye artırımı, şirketin dış kaynaklardan fon toplamasını sağlar. Bedelsiz sermaye artırımı ise iç kaynakların kullanılmasıdır.
 • Yatırımcı Katkısı: Bedelli artırımlarda yatırımcılar yeni hisseler için ödeme yapar. Bedelsiz artırımlarda ise ödeme yapılmaz.
 • Hisse Fiyatı: Bedelli sermaye artırımı hisse fiyatını artırabilirken, bedelsiz sermaye artırımı hisse fiyatını düşürür.

Etiketler: Ekonomi

Yazar: TeklifimGelsin