TeklifimGelsin

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI KANUNU VE AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusu

  İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni (“Bilgilendirme Metni”), Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı Numara: 274/6 E Blok Kat:2 Ofis Numarası:22 Çankaya /Ankara adresinde mukim Tenk Bilişim Teknolojileri Danışmanlık A.Ş. (“Şirket”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi, hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak size bilgi vermek ve aşağıdaki hususlarda onayınızı almak amacıyla sunulmaktadır.

  Bize sağladığınız kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizi yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktayız.

 2. Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri

  Üye Müşteri;

  • Kimlik Verisi: Ad, Soyad, Doğum Tarihi, T.C. kimlik numarası
  • Lokasyon Verisi: İkamet ettiği şehir, ilçe, mahalle
  • İletişim Verisi: Cep telefonu, e-posta adresi
  • Müşteri hizmet alım bilgisi: Kredi tutarı, vade süresi, Vadeli mevduat tutarı, kredi kartı tercih cevapları, başvurulan banka ve hizmet içeriği, meslek, çalışma şekli, çalışma durumu, maaş miktarı, maaş müşterisi olunan banka, peşinat miktarı, aylık maaş belgelenebilir diğer gelirler, finansal geçmişe ait kredi durumu
  • İşlem güvenliği bilgisi: Şifre, parola, OTP parola
  • Pazarlama Bilgisi: İlgili kişinin verdiği ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı sms, mobil uygulama bildirimi, e-posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar
  • Talep/Şikayet Yönetimi/İtibar Yönetimi Bilgisi: İlgili kişinin Web sitemiz ve mobil uygulamamızda yaşadığı kullanıcı deneyimi ve hizmete ilişkin web sitesi, mobil uygulama, sosyal medya hesapları veya çağrı merkezi üzerinden ilettiği şikayet ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar

  Üye Olmadan İşlem Yapan Müşteriler;

  • Lokasyon bilgisi: İkamet ettiği şehir, ilçe, mahalle
  • İletişim bilgisi: Cep telefonu, e-posta adresi
  • Müşteri hizmet alın bilgisi: Kredi tutarı, vade süresi, Vadeli mevduat tutarı, kredi kartı tercih cevapları, başvurulan banka ve hizmet içeriği, meslek, çalışma şekli, çalışma durumu, maaş miktarı, maaş müşterisi olunan banka, peşinat miktarı, aylık maaş belgelenebilir diğer gelirler
  • Pazarlama Bilgisi: İlgili kişinin verdiği ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı sms, mobil uygulama bildirimi, e-posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar
  • Talep/Şikayet Yönetimi/İtibar Yönetimi Bilgisi: İlgili kişinin Web sitemiz ve mobil uygulamamızda yaşadığı kullanıcı deneyimi ve hizmete ilişkin web sitesi, mobil uygulama, sosyal medya hesapları veya çağrı merkezi üzerinden ilettiği şikayet ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar
 3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

  Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5 ve 6 maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; ürün ve/veya hizmetlerin satışı, sunulması ve takibi, üyelik kayıtlarının oluşturulması, taleplerin/şikayetlerin değerlendirilmesi ile kampanya/yarışma katılım taleplerinin alınması, müşteri memnuniyetinin ölçümü, anlaşmalı banka ve finansal kuruluşlarla müşterilere daha doğru bilgi ve hizmet verebilmesi, ana hissedarlarla olan denetim ve raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi, Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin ve veri zenginleştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi, ödeme süreçlerinin gerçekleştirilmesi Şirketimiz tarafından ve/veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve/veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ile Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin yürütülmesi, iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesi amaçlarıyla (“Amaçlar”) işlenebilecektir.
 4. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar Ve Aktarım Amaçları

  Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere ve Kanun’un 5 maddesine uygun olarak ve Kanun’un 8 ve 9 maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde ve gerekli her türlü teknik ve idari önlemler alınmak kaydıyla,, Şirketimiz tarafından Amaçlar kapsamında anlaşmalı olduğumuz bankalara, finansal kuruluşlara, iş ortaklarımıza ve kanunen yetkili kamu/özel kurumlarına aktarılabilecektir.
 5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işleme amaçları doğrultusunda gerekli faaliyet ve süreçlerin yürütülebilmesi gerekçesiyle, Şirketimizin internet siteleri, mobil uygulamaları, telefon/ çağrı merkezi, elektronik posta ile kurumsal sosyal medya hesaplarımız, matbu formlar kanalıyla (yöntemiyle) elektronik ve/veya fiziki ortamlardan toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5 ve 6 Maddelerine uygun olarak aşağıdaki hukuki sebepler ile işlenmektedir. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla ürün ve/veya hizmetlerin satışı, sunulması ve/veya takibi,
  • Üyelik kayıtlarının oluşturulması,
  • Şirketimiz tarafından ve/veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve/veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasına ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak;
  • Kampanya,yarışma veya katılım taleplerinin alınması,
  • Müşteri memnuniyetinin ölçümü,
  • Ana hissedarlarla olan denetim ve raporlama faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
  • Şirketimiz tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
  • Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası,
  • Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,
  • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
  • Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası,
  • Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
  • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
  • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
  • Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
  Şirket’in hukuki yükümlülüğüne ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak;
  • Taleplerin/şikayetlerin değerlendirilmesi,
  • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
  Veya açık rızanıza dayalı olarak ise kişisel verileriniz aşağıdaki kapsamda işlenebilecektir;
  • Üyelik formu içeriği, alınan hizmet sırasında verilen bilgiler veya kanuni izinler kapsamında 3 Parti firmalardan alınan bilgiler banka ve diğer finansal kuruluşların size daha iyi hizmet verebilmesi açısından işlenebilecektir. Bu işlem sonrası bankalar, finansal kuruluşlar ve iş ortakları size özel reklam, promosyon ve teklif sunabilmeleri,
  • Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin ve veri zenginleştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi
  • Sağladığınız iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesi ve bu amaçla tedarikçilerle paylaşılması,
  • Verilerin barındırılması ve ana hissedarlarla olan denetim ve raporlama faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası amaçlarıyla verilerin yurt içinde mukim üçüncü kişilere aktarımı,
 6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11 Maddesinde Sayılan Haklarınız

  Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11 maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.
  Kanun kapsamındaki haklarınız ile ilgili başvuru ve taleplerinizi, https://www.teklifimgelsin.com/ internet sitemizde yer alan KVKK başvuru formunu doldurarak yazılı olarak iletmeniz gerekmektedir. Başvurunuzu aşağıdaki kanallardan birini kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz:
  • Başvuru formu ve kimliğinizi teyit edici belgeler ile birlikte “Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı Numara: 274/6 E Blok Kat:2 Ofis Numarası:22 Çankaya/Ankara” adresindeki Şirketimize bizzat başvurabilirsiniz,
  • Başvuru formunu noter aracılığıyla Şirketimize iletebilirsiniz,
  • Başvuru formunuzu Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden info@teklifimgelsin.com e-posta adresine iletebilirsiniz.
  Kullanıcı/Kullanıcılar/Veri Paylaşan Kişiler, Şirketimiz web sitesinde veya fiziki ortamlarında Kişisel Veri Koruma Kanunu tahtında işlem yapmadan önce Şirketimiz web sitesinde yer alan ve yukarıda belirtilen Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metnini ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasını okuduklarını, bu metinlerde belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, web sitesinde yer alan/fiziki olarak sağlanan içeriklerin ve Şirketimize ait tüm elektronik/fiziki ortam ve bilgisayar/arşiv kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 193 uyarınca kesin delil sayılacağını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.